Wersja kontrastowa

Code-switching w Laredo. Dwa języki, jedna społeczność

TAMIU’s Office of Public Relations, Marketing and Information Services. Od lewej: prof. Anna Cieślicka, dr Katarzyna Jankowiak, prof. Roberto Heredia, dr Omar Garcia
TAMIU’s Office of Public Relations, Marketing and Information Services. Od lewej: prof. Anna Cieślicka, dr Katarzyna Jankowiak, prof. Roberto Heredia, dr Omar Garcia

 

 

Doktor Katarzyna Jankowiak przebywała w Laredo, w Brain & Cognition Lab, Department of Psychology and Communication, Texas A&M International University (TAMIU). W trakcie stażu miała możliwość współpracy naukowej nad projektem psycholingwistycznym dotyczącym przetwarzania języka w dwujęzyczności, z wykorzystaniem metodologii EEG. Jakie są najczęstsze przykłady code-switchingu w mowie dwujęzycznych mieszkańców Laredo? O tym w wywiadzie Jagody Haloszki.  

 

 

Jakie korzyści niesie ze sobą badanie dwujęzyczności w kontekście populacji w Laredo? 

– Populacja w Laredo jest unikalna pod względem dwujęzyczności, ponieważ zarówno język angielski, jak i hiszpański odgrywają równie ważną rolę w codziennym życiu. Doświadczenie językowe wśród populacji w Laredo jest kształtowane przez częsty code-switching między językiem angielskim i hiszpańskim, co pokazuje wyjątkową współaktywację obu języków w dwujęzycznym umyśle. Tym samym angielsko-hiszpańska populacja osób dwujęzycznych w Laredo, które, biorąc pod uwagę ich silną dominację w obu językach, stanowi wyjątkową grupę do badań nad dwujęzycznością – umożliwiając porównanie oraz rozszerzenie moich wcześniejszych badań na polsko-angielskich osobach dwujęzycznych. 

Opisywany projekt realizowany jest wspólnie z dr Anną B. Cieślicką, dr. Roberto R. Heredią i dr. Omarem Garcia, reprezentującymi Department of Psychology and Communication, TAMIU. 

 

Badania psycholingwistyczne mogą pomóc w zrozumieniu, jak kontekst społeczny i kulturowy wpływa na przetwarzanie języka w dwujęzyczności. Możemy zbadać, jak różne czynniki, takie jak kontekst społeczny i kulturowy, dominacja językowa, wiek akwizycji czy ekspozycja na języki, wpływają na sposób, w jaki dwujęzyczni mieszkańcy Laredo przetwarzają i używają obu języków. To może również przyczynić się do identyfikacji potencjalnych trudności, z którymi mogą się borykać dwujęzyczni uczniowie i uczennice w nauce obu języków, co z kolei może mieć znaczący wpływ na rozwój strategii nauczania i uczenia się w kontekście edukacji dwujęzycznej. Badania psycholingwistyczne mogą przyczynić się również do zwiększenia świadomości społecznej na temat dwujęzyczności i korzyści z niej wynikających. Poprzez upowszechnianie wyników badań możemy promować wartość różnorodności językowej oraz pokazać, że dwujęzyczność ma pozytywny wpływ na funkcjonowanie mózgu i umiejętności poznawcze. 

 

Jakie są najczęstsze przykłady code-switchingu w mowie dwujęzycznych mieszkańców Laredo? Jakie  

sytuacje zmuszają do używania jednego języka lub drugiego? 

 

– W mowie mieszkańców Laredo można zaobserwować różne przykłady code-switchingu, czyli przemiennego używania języka angielskiego i hiszpańskiego. Może to oznaczać wtrącanie pojedynczych słów lub wyrażeń z jednego języka do drugiego w trakcie rozmowy. Taki code-switching często stosowany jest, aby wyrazić emocje, które są łatwiejsze do oddania w jednym języku niż w drugim. W rozmowach z rodziną i przyjaciółmi zazwyczaj używa się jednak języka, który jest najbardziej naturalny i wygodny dla danej grupy. Jeśli większość rozmówców mówi w jednym języku, code-switching nie będzie miał miejsca. Podobnie w niektórych zawodach lub szkołach język angielski może być dominujący, podczas gdy w innych sytuacjach preferowany może być język hiszpański.  

 

Jak dwujęzyczność wpływa na tożsamość językową i kulturową mieszkańców Laredo? Jakie są ich perspektywy na dwujęzyczność i jej znaczenie w ich społeczności? 

– Dwujęzyczność ma znaczący wpływ na ich tożsamość językową i kulturową. Posiadanie umiejętności porozumiewania się w obu językach przyczynia się do poczucia przynależności do dwóch kultur. Przez używanie dwóch języków rodziny mogą podtrzymywać tradycje, wartości i historię zarówno hiszpańską, jak i amerykańską, przekazując swoje dziedzictwo kulturowe kolejnym pokoleniom. Co więcej, biegłość w dwóch językach może przynieść mieszkańcom Laredo korzyści zawodowe, jako że dwujęzyczność otwiera drzwi do różnych branż i stanowi niezaprzeczalny atut na dzisiejszym międzynarodowym rynku pracy. 

 

 

 

Nauka Wydział Anglistyki

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.