Wersja kontrastowa

Damian Łowicki. Wspieramy nowoczesną edukację przyrodniczą

Prof. Damian Łowicki, fot. Adrian Wykrota
Prof. Damian Łowicki, fot. Adrian Wykrota

Odpowiadając na wyzwania przyszłości, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uczestniczy w projekcie Code for Green. Jego liderem jest Fundacja Forum Inicjatyw Społecznych, a drugim partnerem Politechnika Poznańska. Główny cel to edukacja dzieci i młodzieży ukierunkowana na rozwiązywanie problemów dotyczących ochrony środowiska z wykorzystaniem nowych technologii i programowania.

 

W ramach projektu prof. UAM Damian Łowicki z Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej prowadzi mentoring skierowany do nauczycieli oraz warsztaty dla młodzieży ze szkół uczestniczących w programie.

W programie biorą udział nauczyciele i uczniowie z ośmiu szkół w Polkowicach, we Wrześni i w Poznaniu, którzy rozwijają się w nowoczesnych pracowniach Code for Green. Projekt finansowany jest ze środków fundacji Terre des hommes i Volkswagen Belegschaftsstiftung.

– Dzieci i młodzież korzystają w projekcie z zajęć projektowych dotyczących zastosowania programowania i robotyki w ochronie środowiska (prowadzonych przez dwoje nauczycieli w każdej z ośmiu szkół), zajęć terenowych prowadzonych cyklicznie w Parku Narodowym Ujście Warty, wykładów dotyczących różnych aspektów ochrony środowiska i dwudniowych zajęć na Politechnice Poznańskiej i UAM – mówi prof. Damian Łowicki.

Dzięki zastosowaniu autorskich metod pracy rozwijane są u uczniów umiejętności miękkie: inicjatywność, kreatywność, współodpowiedzialność, empatia, współpraca – niezbędne w przyszłych zawodach. Wykorzystywana metoda nauki stymuluje też krytyczne myślenie, obejmuje realizację i wdrażanie projektów oraz ich wpływ na kształtowanie lokalnych polityk środowiskowych.

Odbiorcami wyników projektu są również nauczyciele, którzy wykorzystując nowoczesne narzędzia w przyjaznych uczniom pracowniach, mogą aktywizować młodych ludzi i wspólnie z nimi budować pozytywną przestrzeń do dialogu społecznego, jednocześnie się roz- wijając. W ten sposób stają się naturalnymi ambasadorami w walce o ochronę klimatu, zasobów wodnych i bioróżnorodności.

– Jestem odpowiedzialny za część środowi- skową, tzn. współorganizację cyklu webinarów, w których uczestniczyli między innymi profesorowie z UAM: Janina Borysiak, Mariusz Lamentowicz, Grzegorz Rachlewicz i Maciej Gąbka. Prowadzę wykłady dla nauczycieli, a także odpowiadam za prowadzenie zajęć terenowych dla nich oraz dzieci i młodzieży w Parku Narodowym Ujście Warty – dodaje prof. Łowicki. – Do moich zadań należy też organizacja zajęć z monitoringu środowiska na UAM, przygotowanie scenariusza i prowadzenie warsztatów z wykorzystaniem MobiLabu w szkołach.

MobiLab, czyli mobilne laboratorium warsztatowe, w którym łączone są nowe technologie z zajęciami terenowymi i analizą danych pod okiem ekspertów, to też domena naukowca z UAM. Zajęcia obejmują cztery moduły tematyczne: ochronę powietrza i klimatu, ochronę bioróżnorodności, ochronę wód i nowoczesne technologie w ochronie środowiska.

Ławka solarna, aplikacja pomagająca monitorować stan wody – FLODA, płot do retencjonowania wody, turbiny prądotwórcze na blokach mieszkalnych, interaktywne ule – to tylko część z unikalnych efektów pracy uczniów korzystających z metody wykorzystywanej w projekcie. Drugim, nie mniej ważnym aspektem jest zapewnienie przestrzeni oraz niezbędnego sprzętu wspierającego edukację – takiego jak aparatura pomiarowa, mikroskopy czy komputery. Dzięki temu młodzież może zdobywać umiejętności i kwalifikacje, które pomogą jej w przyszłości na rynku pracy. Kolejnym filarem Code for Green jest budowanie dialogu pomiędzy tymi, którzy chcą zmieniać świat wokół siebie, a władzami gotowymi na wdrażanie wypracowanych wspólnie rozwiązań. Daje to młodym ludziom poczucie sprawczości, uczy budowania społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji społecznej.

– Co mamy w planach? W ubiegłym roku odwiedziliśmy 17 szkół na terenie województw wielkopolskiego i dolnośląskiego. Teraz, do końca czerwca 2024 roku, chcemy odwiedzić i przeprowadzić warsztaty z wykorzystaniem MobiLabu w co najmniej 30 szkołach niebiorących udziału w projekcie – mówi prof. Łowicki. – To trzecia edycja projektu, która kończy się w 2024 roku. Czy będzie następna, jeszcze nie wiadomo.

Czytaj też: Dr hab. Damian Łowicki. Walka o wodę

Nauka Wydział Geografii Społ.- Ekonom. i Gosp. Przestrzennej

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.