Wersja kontrastowa

Inauguracja Roku w Szkole Nauk o Języku i Literaturze

Jagoda Haloszka, fot. Adrian Wykrota

W Auli UAM miała miejsce pierwsza Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020 w Szkole Nauk o Języku i Literaturze  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, w związku ze zmianą ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, powstało pięć szkół dziedzinowych, w których znalazły się poszczególne wydziały. Jedną z nich jest Szkoła Nauk o Języku i Literaturze. Skupia ona trzy wydziały: Wydział Anglistyki, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej oraz Wydział Neofilologii, a także dwie dyscypliny: językoznawstwo i literaturoznawstwo. Każdy z nich zachowa swoją specyfikę oraz będzie prowadzić badania naukowe i kształcić w swoich specjalnościach, jednak działalność oceniona będzie wspólnie. 

Podczas inauguracji  zgromadzonych  przywitała prorektorka kierująca Szkołą Nauk o Języku i Literaturze, prof. Katarzyna Dziubalska - Kołaczyk. 

-  Mamy wspólny cel - osiągnięcie jak najlepszych wyników, a udać się to może jedynie dzięki zgodnej pracy. Chcemy zapewniać dobre warunki i atmosferę do pracy naukowej oraz do kształcenia naszych studentów - mówiła. 

Szkoła Nauk o Języku i Literaturze

Głos zabrali również dziekani i prodziekani poszczególnych wydziałów:

- Nasze badania są różnorodne i w dużym stopniu interdyscyplinarne. Na Wydziale Anglistyki prowadzimy badania m.in. nad dwu- i wielojęzycznością, tłumaczeniem audiowizualnym czy przetwarzaniem języka. Interesuje nas także neurolingwistyka oraz psycholingwistyka. Nasze sukcesy to rezultat zaangażowania i wielkiej pasji naukowej wszystkich pracowników naszego Wydziału  - podkreśliła prof. Joanna Pawelczyk, Dziekana Wydziału Anglistyki.

- Wszystkie zgromadzone tu wydziały w ostatnich rankingach wypadają wspaniale. Sądzę, że jest to ten moment, w którym pierwszy raz jako społeczność, którą już jesteśmy, mamy okazję się zobaczyć, czy jak to powiedział słynny romantyk Maurycy Mochancki, uznać się w jestestwie swoim. Nawiązując do twórczości Olgi Tokarczuk chciałbym powiedzieć, że to właśnie dziś zaczyna się wspólna Podróż Ludzi Księgi. I właśnie tę książkę chciałbym nam wszystkim zadedykować, zwłaszcza, że był to jej debiut pisarski, a wszyscy wiemy, jak to się skończyło - dodał prof. Tomasz Mizerkiewicz, Dziekan Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej. 

- Jesteśmy swego rodzaju małżeństwem aranżowanym. Kultury wschodu, w których instytucja takiego małżeństwa ma się całkiem dobrze, ukazują, że nie musi być ono nieszczęśliwe. Dążenie do wspólnych celów, budowanie wzajemnych relacji łączy z powodzeniem osoby, którym tradycja ta jest bliska. Jestem przekonana, że społeczności trzech wydziałów mogą dobrze współdziałać ze sobą i uzyskać efekt synergii - mówiła prof. Aldona Sopata, Dziekan Wydziału Neofilologii. 

Czytaj także: Szkoła doktorska UAM otwarta

W trakcie uroczystości  wspólne przemówienie wygłosili przewodniczący samorządów studenckich trzech wydziałów:

- Przed nami trudny, ale bardzo ważny czas. Ze względu na implementację ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, nasze wydziały wykonały ciężką pracę i stworzyły pewną wspólnotę, aby pracowało i studiowało nam się lepiej i sprawniej. Wchodzimy właśnie w 101. rok działalności Uniwersytetu. Wielokulturowość i tolerancja zawsze były na naszych wydziałach bardzo ważnymi składowymi. To dzięki otwartym umysłom nasza Szkoła jest miejscem przyjaznym nauce i poszerzaniem horyzontów. 

Podczas inauguracji Szkoły Nauk o Języku i Literaturze, wykład gościnny pt. The Importance of Humanities Today wygłosił prof. William Kretzschmar z University of Georgia, USA. 

- My, humaniści, nie jesteśmy reliktem przeszłości! Szkoła Nauk o Języku i Literaturze należy do przyszłości! Badamy wartości etyczny wymiar informacji. Niezmiernie ważne jest, aby nasi koledzy reprezentujący dyscypliny ścisłe i techniczne rozumieli, jakie ma to znaczenie dla jak najlepszego wykorzystania ich odkryć dla dobra całego naszego społeczeństwa. My sami, humaniści, nie jesteśmy bynajmniej odseparowani od nauk ścisłych. Tak zwana nowa humanistyka, w tym interdyscyplinarne studia nad płcią czy kulturą globalną i regionalną, nie zrywa w sposób radykalny z tradycyjnymi podwalinami dyscypliny, lecz odkrywa na nowo i wyraża te właśnie tradycyjne wartości humanistyki - podkreślał. 

Uroczystość zakończyła się występem Zespołu Koreańskiego Tańca z wachlarzami Buchaechum z Wydziału Neofilologii, Antoniny Tosiek, z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, która przeniosła zgromadzonych w świat poezji, a także koncertem Stana Breckenridge’a z Wydziału Anglistyki. 

 

Nauka Wydział Anglistyki Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Wydział Neofilologii

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.