Wersja kontrastowa

Nagrody dla innowacyjnego WCZT

prof. Bogdan Marciniec
prof. Bogdan Marciniec

Interdyscyplinarność, kontakt z przemysłem, tworzenie nowych obszarów współpracy badawczej  - to innowacyjność w naszym wydaniu – mówił prof. Bronisław Marciniak, dyrektor Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii. Okazją do spotkania stało się wręczenie (20. XI) Polskiej Nagrody Innowacyjności 2017.

Ta nagroda przyznawana jest od 2013 roku przez Polską Agencję Przedsiębiorczości. Polska Agencja Przedsiębiorczości wyróżnia najciekawsze podmioty, które w swym działaniach idą o krok dalej. WCZT to największa tego typu interdyscyplinarna jednostka, która z powodzeniem realizuje takie założenia, jak synergia nauki z biznesem, innowacyjne rozwiązania naukowe, skomplikowane technologie, które już niedługo znajdą zastosowanie w przemyśle - mówił Krzysztof Dyła, redaktor naczelny Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazeta Prawna, który w imieniu organizatorów wręczał statuetkę nagrody.

Dziękując za nagrodę, prof. Bronisław Marciniak przypomniał zasługi swojego poprzednika, pomysłodawcy i pierwszego dyrektora WCZT prof. Bogdana Marcinca, wskazując m.in. na potencjał badawczy, jaki tworzy bezpośrednie sąsiedztwo WCZT, a więc obecność: Wydziałów Fizyki, Chemii czy Biologii, a także PPNT. Wyróżnienie oddaje istotę aktualnego kierunku działalności WCZT – wspominał  prof. Bogdan Marciniec - Paradoks polega na tym, że kiedy w latach 2006 – 2007 tworzyliśmy to Centrum, cała Europa  uważała, że nie jest możliwe współdziałanie nauki  z przemysłem. W przeciwieństwie do USA i Azji, gdzie ta współpraca zaczęła przynosić coraz większe wymierne korzyści. Przełom nastąpił dopiero po 2013 roku, wówczas zrozumiano, po sukcesach całej Azji, że nauka powinna współpracować z biznesem na co dzień.

Czytaj też: Człowiek prawdziwie akademicki

W budowę WCZT włożony został olbrzymi wysiłek uczelni – przypomniał obecny na uroczystości prof. Marek Nawrocki, prorektor UAM - a przed nami to, co najtrudniejsze czyli pozyskiwanie grantów, nowych pomysłów i technologii, które, mam nadzieję, już w najbliższej przyszłości znają zastosowanie w przemyśle.

Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii zdobyło także statuetkę EuroSymbol w kategorii Synergii Nauki i Biznesu 2017. Nagroda  jest wyrazem uznania dla dotychczasowych działań i osiągnieć popartych wynikami w zakresie współpracy nauka-biznes.

Kapituła Programu zgodnie przyznała, że WCZT w sposób modelowy tworzy platformę współpracy nauki i biznesu. Elastyczność podejścia, kapitał intelektualny oraz umiejętność wykorzystania dostępnego potencjału pozwalają tworzyć projekty wytyczające nowe standardy dla R&B. Liczący już 7 lat program Symbol ma na celu wyłonienie najlepszych, symbolicznych przedsiębiorstw, jednostek naukowych i samorządowych, których działalność i osiągnięcia mogą być przykładem dla wszystkich. Tytuł Symbolu przyznawany jest w kilkunastu kategoriach. WCZT zdobyło tę nagrodę po raz drugi z rządu.

Nauka Ogólnouniwersyteckie

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.