Wersja kontrastowa

Nagrodzeni za „Doskonałość w Nauce – Użyteczność w Praktyce”

Fot. Jagoda Haloszka
Fot. Jagoda Haloszka

W siedzibie Poznańskiego Parku Naukowo Technologicznego nagrodzono laureatów trzeciej edycji „Doskonałość w Nauce – Użyteczność w Praktyce”. Nagrody otrzymali prof. UAM Mirosława Dabert z Wydziału Biologii i dr Łukasz Szoszkiewicz z Wydziału Prawa i Administracji UAM.

 

Celem konkursu organizowanego przez PPNT jest nagrodzenie wybitnych naukowców Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, których osiągnięcia naukowe cechują się innowacyjnością oraz potencjałem praktycznego zastosowania na rzecz społeczeństwa lub w gospodarce. W skład Kapituły nagrody, której pula sięga 50 tysięcy złotych wchodzą: Prezes Zarządu Fundacji UAM, Prorektor UAM ds. nauki, Prorektor UAM ds. cyfryzacji i współpracy z gospodarką oraz Przedstawiciel Fundacji UAM.

 

Oto sylwetki nagrodzonych.

Prof. UAM dr hab. Mirosława Dabert z Wydziału Biologii specjalizuje się w projektowaniu i wykorzystaniu markerów molekularnych, głównie opartych o DNA, w badaniach podstawowych, hodowli roślin i zwierząt, szeroko rozumianej diagnostyce oraz w identyfikacji osobniczej, włączając człowieka. W swoich badaniach stosuje nowoczesną metodykę pozyskiwania danych, w tym z wysokoprzepustowego sekwencjonowania DNA, a także zaawansowane metody bioinformatyczne i statystyczne. Kierowane przez Kandydatkę prace dyplomowe dotyczą: opracowania nowych silnie polimorficznych markerów do genotypowania ludzi, w tym z zastosowaniem podegradowanego DNA, wykorzystania uniwersalnych markerów do identyfikacji patogenów zoonotycznych w próbach środowiskowych, identyfikacji zmian jakościowych i funkcjonalnych mikrobiomu jelitowego pod wpływem infekcji pasożytniczej w celu opracowania biomarkerów dysbiozy jelitowej.

 

Czytaj też: Eksperci z UAM badają kopalne DNA

 

Dr Łukasz Szoszkiewicz z Wydziału Prawa i Administracji prowadzi badania naukowe w obszarze międzynarodowej ochrony praw człowieka (w szczególności praw dziecka) i nowych technologii. Jego największe osiągnięcia to publikacja wyników badań w raporcie pt. „UN Global Study on Children Deprived of Liberty” zaprezentowanego przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ (A/74/136) w 2019 r., a także w raporcie pt. „White Paper on Data Solidarity” przygotowanym na zlecenie The Lancet and Financial Times Commission on governing health futures 2030 (grudzień 2022 r.). Oryginalność dokonań zaznacza się przede wszystkim w innowacyjnym wykorzystaniu narzędzi matematycznych w badaniach z zakresu międzynarodowej ochrony praw człowieka. Charakter prowadzonych przez dra Szoszkiewicza badań wynika natomiast z fascynacji możliwościami, jakie dla poznania naukowego stwarza analiza dużych zbiorów danych, a także zainteresowania wyzwaniami, jakie technologie oparte na danych cyfrowych stwarzają dla realizacji praw człowieka (m.in. Sztuczna Inteligencja). Oryginalność badań została nagrodzona przyznaniem stypendium START 2021 przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

 

Czytaj też: Dr Łukasz Szoszkiewicz. O pozbawianiu wolności

Nauka Wydział Biologii Wydział Prawa i Administracji

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.