O klimatologii i meteorologii na WNGiG

Na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych rozpoczęła się V Ogólnopolska Konferencja Klimatologiczna pt. „Aktualne problemy badawcze w meteorologii i klimatologii”. 

Celem konferencji jest przedstawienie aktualnych problemów badawczych z klimatologii i meteorologii. Uczestnicy skupiają się przede wszystkim na zanieczyszczeniach powietrza oraz elementach wchodzących w skład geografii fizycznej, np. prognozowanie pogody, czy niebezpieczne dla otoczenia żywioły.

- Patrząc z boku wydaje nam się, że obecnie klimatologia i meteorologia jest fascynującą dziedziną. Ma kontekst popularnonaukowy, ale też polityczny. Ma również bardzo ważną rolą edukacyjną - mówił prof. Leszek Kasprzak, Dziekan Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM.

Czytaj także: Naukowiec z UAM w Japonii o tsunami

W konferencji udział bierze ponad 30 osób. Została ona podzielona na dwie części, a mianowicie sesję wykładową oraz posterową.

- W swoim referacie chcę podkreślić szczegółowe przyczyny śmierci osób w wyniku oddziaływania groźnych zjawisk meteorologicznych. Znajdą się tam podziały czasowe, przestrzenne oraz wyszczególnione przyczyny śmierci, czy też zagrożenia dla zdrowia i życia. Chcemy omówić jakie są to zjawiska, w jakich miejscach w kraju te osoby ginęły, bądź zostawały ranne - mówi Wojciech Pilorz z Uniwersytetu Śląskiego.

Nauka Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych