Wersja kontrastowa

Opus 17 i Preludium 17 dla naszych naukowców

Rozstrzygnięto konkursy Opus 17 i Preludium 17
Rozstrzygnięto konkursy Opus 17 i Preludium 17
Jagoda Haloszka / NCN

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawili listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN: Opus 17 i Preludium 17.  Wśród wyróżnionych nie zabrakło naszych naukowców.

 

OPUS 17 jest konkursem na projekty badawcze, w których kierownikiem projektu może być badacz niezależnie od etapu kariery naukowej i posiadanego stopnia/tytułu naukowego. Dzięki temu można otrzymać środki na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.W ramach konkursu środki otrzymało dwunastu badaczy z naszej uczelni. 

 1. Filozoficzne koncepcje historii i historiografii w dziewiętnasto- i dwudziestowiecznych Chinach - kierownik projektu dr Dawid Rogacz (Wydział Nauk Społecznych)
 2. Proza polska w Radzieckiej Strefie Okupacyjnej (SBZ, 1945-1949) oraz w NRD (1949-1990). Strategie wydawnicze i polityka kulturalna - kierownik projektu prof. dr hab. Paweł Piotr Zajas (Wydział Anglistyki)
 3. Między zawłaszczeniem a obcością. Recepcja twórczości Gustave’a Flauberta w Polsce - kierownik projektu dr hab. Piotr Michał Śniedziewski (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)
 4. Życie przy jeziorze: historia relacji człowieka ze środowiskiem na przykładzie geoarcheologicznego studium mikroregionu osadniczego w Bruszczewie (Wielkopolska) - kierownik projektu dr Jakub Adam Niebieszczański (Wydział Historyczny)
 5. Przestrzeń-oprogramowanie-człowiek: rozszerzona rzeczywistość smart city - kierownik projektu dr Michał Rzeszewski (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)
 6. Big data, algorytmy i sztuczna inteligencja w ściganiu przestępstw w UE - kierowniczka projektu dr Martyna Agnieszka Kusak (Wydział Prawa i Administracji)
 7. Czasowo-przestrzenna dynamika zewnętrznej i wewnętrznej uwagi wielomodalnej - kierownik projektu dr hab. Robert Henricus Van der Lubbe (Wydział Fizyki)
 8. Rola transportu wewnątrzkomórkowego w rozwoju oraz fizjologii mysiej i ludzkiej trzustki - kierowniczka projektu dr hab. Małgorzata Borowiak (Wydział Biologii)
 9. Nowe aspekty epitranskryptomiki roślin - rola 8-hydroksyguanozyny (8-OHG) w odpowiedź soi na działanie metali - kierowniczka projektu dr Jagna - Chmielowska-Bąk (Wydział Biologii)
 10. Wydajny sposób wytwarzania mikrościeżek o grubości pojedynczej cząstki oraz ich charakteryzacja i stosowalność - kierownik projektu dr hab. Zbigniew Jerzy Rozynek (Wydzial Fizyki)
 11. Badania losu zaawansowanych nośników polimerowych in vitro i formowania się korony białkowej na ich powierzchni - kierownik projektu dr Sergio Enrique Moya (Centrum NanoBioMedyczne)
 12. Ewolucja i paleoekologia głębokomorskich zespołów koralowcowych z dewonu Anty Atlasu w Maroku - kierownik projektu dr hab. Błażej Rafał Berkowski (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

 

Preludium to konkurs na projekty badawcze, w których kierownikiem projektu może być badacz nieposiadający stopnia naukowego doktora. W konkursie środki na finansowanie projektu trwającego odpowiednio 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy otrzymało siedemnastu naszych młodych naukowców.

 1. Idea historiozofii Augusta Cieszkowskiego w perspektywie myśli współczesnej - kierownik projektu mgr Krystian Kamil Pawlaczyk (Wydział Nauk Społecznych) 
 2. „Pamatuj, Otče, na své české deti” (Pamiętaj, Ojcze, o swoich czeskich dzieciach) – Jan Paweł II a czeski Kościół katolicki - kierowniczka projektu mgr Joanna Brodniewicz (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)
 3. Wpływy międzyjęzykowe w przetwarzaniu rodzaju gramatycznego języka trzeciego w czasie rzeczywistym - kierownik projektu mgr Kamil Długosz (Wydział Neofilologii​​​​​​​)
 4. Starodruki ormiańskie w bibliotekach na dawnym obszarze Pierwszej Rzeczypospolitej - kierowniczka projektu mgr Nune Srapyan (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)
 5. Rola elementów literackich i narracyjnych w hiszpańskich traktatach medycznych z przełomu XVI i XVII wieku - kierowniczka projektu mgr Katarzyna Ewa Płaczek (Wydział Neofilologii​​​​​​​)
 6. Rewolucja w wytwórczości tekstylnej w życiu społeczności rolniczych na nizinach między Odrą a Wisłą w dobie neolitu (poł. VI–poł. III tys. BC) - kierowniczka projektu Barbara Wielgus (Wydział Historyczny)
 7. Inferencjalizm ustaleń faktycznych w procesie stosowania prawa - kierownik projektu mgr Wojciech Robert Rzepiński (Wydział Prawa i Administracji)
 8. Walki wokół miar. Studium przypadku ewaluacji w naukach biologicznych w Polsce w latach 1990–2020 - kierownik projektu mgr Jakub Krzeski (Wydział Nauk Społecznych)
 9. Metaanaliza wpływu cech konstrukcji badań sondażowych na jakość ich realizacji na podstawie danych z porównawczych projektów międzykrajowych - kierownik projektu mgr Adam Rybak (Wydział Nauk Społecznych)
 10. Analiza funkcji nukleaz sekrecyjnych Acanthamoeba castellanii - kierownik projektu mgr Rafał Kamil Krela (Wydział Biologii)
 11. Ślady interakcji międzygatunkowych roztoczy (Acari) w zapisie kopalnym jako model badań paleoekologicznych i paleobiogeograficznych - kierownik projektu lic. Mateusz Zmudziński (Wydział Biologii)
 12. Reakcje uwodornienia alkenów i alkinów katalizowane związkami kobaltu - kierownik projektu mgr Maciej Skrodzki (Wydział Chemii)
 13. Realizacja diody cieplnej na membranach krzemowych - kierownik projektu mgr Maciej Kasprzak (Wydział Fizyki)
 14. Trójwymiarowe struktury oparte na grafenie wzbogacone heteroatomami oraz ich zastosowanie w pseudokondensatorach - kierownik projektu mgr Włodzimierz Józef Czepa (Wydział Chemii)
 15. Wytwarzanie i charakterystyka trwałych magnetycznie włókien celulozowych - kierowniczka projektu mgr inż. Małgorzata Magda Skwierczyńska (Wydział Chemii)
 16. Modelowanie numeryczne powstawania struktur deformacyjnych wywołanych aktywnością sejsmiczną - kierowniczka projektu mgr Małgorzata Izabela Bronikowska (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)
 17. Wietrzenie mrozowe ziaren kwarcu - nowe podejście w badaniach eksperymentalnych - kierowniczka projektu mgr inż. Martyna Eliza Górska (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Czytaj także: Nasi młodzi naukowcy ze stypendiami MNiSW!

Nauka Ogólnouniwersyteckie
Zobacz podobne

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.