Wersja kontrastowa

Polski zespół w międzynarodowym projekcie TRAILs!

Dr Joanna Kic-Drgas  i dr Joanna Woźniak z Instytutu Lingwistyki Stosowanej
Dr Joanna Kic-Drgas i dr Joanna Woźniak z Instytutu Lingwistyki Stosowanej

Dr Joanna Kic-Drgas  i dr Joanna Woźniak z Instytutu Lingwistyki Stosowanej (Wydział Neofilologii) będą reprezentować UAM w międzynarodowym projekcie TRAILs finansowanym przez Komisję Europejską w ramach programu KA2 "Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices" (konkurs: KA203 – Strategic Partnerships for higher education).

TRAIL (LSP Teacher Training Summer School) jest międzynarodowym projektem zrzeszającym, obok naukowców z UAM, także partnerów z ośrodków naukowych z Francji, Włoch, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Chorwacji, Słowenii i Niemiec. Jego celem jest przygotowanie i wdrożenie rozwiązań służących rozwijaniu kompetencji nauczycieli języków obcych w zakresie nauczania języków specjalistycznych.

W ramach projektu partnerzy zbadają sytuację i potrzeby nauczycieli języków specjalistycznych, aby zdefiniować cele i wdrożyć odpowiednie programy szkoleniowe. Ponadto zostaną stworzone programy służące kształceniu nauczycieli języków specjalistycznych w Europie. Opracowanie programu odbywać się będzie w oparciu o analizę potrzeb, wnioski wynikające z przeprowadzonych badań i dobre praktyki. Zespół wykorzysta także innowacyjny potencjał technologii informacyjnych i komunikacyjnych w celu przygotowania i wdrożenia odpowiedniej metodologii. Programy te będą oferowane w europejskich instytucjach szkolnictwa wyższego na zasadzie współpracy międzynarodowej.

Efekty projektu TRAIL skierowane są do przyszłych i obecnych nauczycieli języków specjalistycznych na uczelniach wyższych. Jego zwieńczeniem będzie przetestowanie opracowanego programu szkoleniowego w ramach Szkoły Letniej TRAIL w 2020r., zorganizowanej we wszystkich ośrodkach naukowych biorących udział w projekcie. Celem Szkoły Letniej będzie rozwój umiejętności oraz kompetencji przyszłych i obecnie pracujących nauczycieli języków specjalistycznych.

Czytaj także: Fotosyntezę mamy za darmo

Najważniejszymi zadaniami projektu są:

•              identyfikacja i analiza programów szkoleniowych dla nauczycieli języków specjalistycznych w Europie,

•             identyfikacja potrzeb nauczycieli języków specjalistycznych,

•              identyfikacja rozbieżności pomiędzy istniejącymi programami kształcenia nauczycieli języków specjalistycznych a ich realnymi potrzebami,

•             przygotowanie programu szkoleń w ramach Szkoły Letniej TRAIL,

•              przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli języków specjalistycznych oraz jego ewaluacja ze szczególnym uwzględnieniem zastosowanej metody przy wykorzystaniu wypracowanych narzędzi oceny.

TRAIL może przyczynić się do wypracowania innowacyjnych rozwiązań i narzędzi wspierających rozwój umiejętności obecnych i przyszłych nauczycieli języków specjalistycznych w szkolnictwie wyższym, zarówno na szczeblu krajowym, jak i na poziomie europejskim. Nowatorskość projektu polega na wspieraniu współpracy miedzy uniwersytetem, środowiskiem aktywnych zawodowo nauczycieli języków specjalistycznych a osobami wykorzystującymi znajomość języków specjalistycznych w pracy zawodowej. Z wypracowanych w czasie trwania projektu metod i strategii będą mogli skorzystać także nauczyciele akademiccy innych ośrodków w Polsce.

Pierwsze spotkanie projektowe odbędzie się już w listopadzie na Uniwersytecie w Bordeaux.

Nauka Wydział Anglistyki Wydział Neofilologii

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.