Wersja kontrastowa

Rok teologiczny mija

Biblioteka Wydziału Teologicznego
Biblioteka Wydziału Teologicznego
Ks. prof. Wojciech Wygrałek, dziekan Wydziału Teologicznego UAM

 

Pierwszy rok kadencji zespołu dziekańskiego minął nadzwyczaj szybko. U jego początku określiliśmy podstawowe cele, które są ważne dla rozwoju naszego wydziału. Zależało nam przede wszystkim na podniesieniu jakości kształcenia, umiędzynarodowieniu prowadzonych badań naukowych i procesu nauczania oraz pozyskaniu środków finansowych ze źródeł pozauczelnianych. Chcieliśmy także podjąć działania mające na celu pokazanie naszej obecności na uniwersytecie oraz w społeczności miasta Poznania.

Po roku możemy ze spokojem powiedzieć, że sporo z przyjętych założeń udało się nam zrealizować. Zostaliśmy laureatami uczelnianego konkursu na projekty dotyczące podnoszenia jakości kształcenia. Gościliśmy na wydziale pracowników naukowych z zagranicy (Stanów Zjednoczonych, Kirgistanu, Niemiec, Słowacji), którzy przeprowadzili zajęcia z naszymi studentami. Nawiązaliśmy współpracę z ośrodkami teologicznymi w Niemczech, Hiszpanii i Słowacji. Nasi studenci oraz pracownicy naukowi i administracji wyjeżdżali za granicę w ramach programu ERASMUS+. Na łamach wydawanych przez nasz wydział publikacji gościliśmy teologów z zagranicy. Mimo że udało się nam wiele osiągnąć w kwestii umiędzynarodowienia, to ciągle stoi przed nami zadanie opracowania oferty zajęć w językach obcych, aby przyciągnąć na wydział studentów zagranicznych.

Czytaj też: Humanae vitae u teologów

Zgodnie z naszymi założeniami staraliśmy się być widoczni w społeczności naszego regionu. Pracownicy wydziału wygłosili wiele wykładów otwartych, także w mniejszych ośrodkach, prowadzili zajęcia w ramach Uniwersytetu Otwartego. Ogromnym powodzeniem cieszyły się spotkania z o. prof. Piotrem Nawrotem SVD, światowej sławy znawcą muzyki baroku Indian w Boliwii. Znaczącym wydarzeniem był koncert pt. „Gdy muzyka staje się językiem ewangelizacji”, w czasie którego po raz pierwszy w Poznaniu zabrzmiały zrekonstruowane przez o. prof. Piotra Nawrota utwory w języku Indian Boliwii i Meksyku.

Cieszymy się również wzorową pracą pracowników naszego dziekanatu, który w minionym roku zajął drugie miejsce w rankingu „Przyjazny Dziekanat”. Na podkreślenie zasługuje działalność naukowa i społeczna naszych studentów, czego wyrazem było przyznanie dwojgu spośród nich stypendium ministerialnego. Warto podkreślić udział grupy studentów w wyjazdach (m.in. do Rwandy, Izraela) w ramach działalności Akademickiego Koła Misjologicznego.

Dzięki współpracy z pełnomocniczką rektora ds. studentów niepełnosprawnych oraz psychologicznym konsultantem ds. procesu studiowania opracowaliśmy projekt umożliwiający studentowi ze znaczną niepełnosprawnością fizyczną podjęcie studiów poprzez ich internetową transmisję, indywidualne konsultacje z prowadzącymi zajęcia oraz pomoc asystentów.

Niestety, nie udało się nam pozyskać znaczących środków finansowych w ramach projektów grantowych. Niepokój budzi również niejasna przyszłość związana z projektem nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. Stajemy także przed koniecznością przeprowadzenia ważnego dla rozwoju wydziału remontu budynków dydaktycznych.

Nauka Wydział Teologiczny

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.