Wersja kontrastowa

Sport na UAM. Wiek to tylko liczba

Prof. UAM Adam Barabasz, fot. Władysław Gardasz
Prof. UAM Adam Barabasz, fot. Władysław Gardasz

SWFiS jest integralną częścią Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i przyczynia się do jego rozwoju poprzez działania na rzecz rozwoju kultury fizycznej, rekreacji i zdrowego stylu życia.  

Akademicka i sportowa rola Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UAM realizowana jest w kilku obszarach, przede wszystkim w procesie dydaktycznym, który obejmuje prowadzenie zajęć z zakresu kultury fizycznej (wychowanie fizyczne, turystyka, rekreacja, rehabilitacja) oraz innych zajęć dydaktycznych dla studentów z Polski i zagranicy. Studium przedstawia szeroką ofertę przedmiotów oraz fakultetów, a także angażuje studentów w realizację projektów dydaktycznych. W tym punkcie istotna jest współpraca z Samorządem Studenckim w obszarze zagospodarowania czasu studentów UAM – aktywizacji i poprawy zdrowia psychicznego i fizycznego.  

Ponadto SWFiS UAM organizuje obozy studenckie we współpracy z innymi jednostkami uniwersytetu, a także imprezy o charakterze sportowo-integracyjnym na rzecz społeczności akademickiej, które stymulują identyfikację studentów z uniwersytetem i pozwalają na urzeczywistnienie wartości, ambicji i ich sportowych pasji.  

Studium tworzy warunki dla rozwoju sekcji sportowych i wyczynowych. Organizuje szkolenia sportowe studentów, zgrupowania szkoleniowe dla sekcji. Sportowcy reprezentują uniwersytet na krajowych i międzynarodowych zawodach rangi akademickiej. W tym obszarze niezwykle istotna jest współpraca SWFiS z Klubem Uczelnianym AZS UAM, który jako najbliższe uczelni stowarzyszenie sportowe reprezentuje uczelnię i jej studentów w strukturach ogólnopolskiego AZS oraz w związkach sportowych i innych instytucjach.  

W poprzednim roku akademickim nasze drużyny wystąpiły na wielu arenach sportowych, osiągając znaczące sukcesy. Najlepiej zaprezentowały się studentki i studenci z następujących sekcji:  

 • Futsal Kobiet: Akademicki Mistrz Polski 2022 oraz 2023,  

 • Piłka Nożna Kobiet: Akademicki Mistrz Polski 2023 i 2024,  

 • Koszykówka Kobiet: srebrny medal Akademickich Mistrzostw Polski  
  w klasyfikacji generalnej,  

 • Piłka Siatkowa Kobiet: srebrny medal Akademickich Mistrzostw Polski  
  w klasyfikacji uniwersytetów,  

 • Tenis Kobiet: srebrny medal w klasyfikacji uniwersytetów,  

 • Siatkówka Plażowa Kobiet: srebrny medal Akademickich Mistrzostw Polski w klasyfikacji uniwersytetów oraz srebrny medal Europejskich Igrzysk Studentów (Łódź 2022),  

 • Szermierka: srebrny Medal Akademickich Mistrzostw Polski oraz złoty medal w klasyfikacji uniwersytetów.  

Ważnym obszarem aktywności SWFiS jest działalność sekcji wyczynowych UAM stanowiących element promocji uniwersytetu poprzez sport (Futsal Kobiet, Brazylijskie Jiu Jitsu, Triathlon, Szermierka, Trójbój Siłowy, Siatkówka Plażowa Kobiet). W przypadku studiujących na UAM wybitnych sportowców ich decyzja o wyborze uczelni determinowana jest działalnością sekcji sportowej UAM, obecnością wykwalifikowanego trenera, sprawnie funkcjonującą infrastrukturą sportową oraz przychylnością środowiska akademickiego.  

Warto także zaznaczyć, że jednostka sportowa tak znaczącej uczelni może pozwolić sobie na zatrudnianie najwyższej klasy fachowców, stąd też w szeregach naszych pracowników znajdują się trenerzy opiekujący się kadrami narodowymi i olimpijskimi w swoich dyscyplinach oraz byli olimpijczycy.  

W obszarze aktywizacji i integracji środowiska akademickiego (studentów, pracowników oraz absolwentów i emerytów) SWFiS UAM podejmuje wiele inicjatyw, jak choćby Dzień Sportu, Wiosenny Rozruch, Międzywydziałowe Rozgrywki, Festyn Rodzinny, Covitalność, Mistrzostwa Polski Pracowników Szkół Wyższych w Piłce Siatkowej kobiet i mężczyzn.  

Współpraca z AZS i Samorządem Studenckim UAM w dużym stopniu przyczyniła się również do rozwinięcia współpracy ze studentami w zakresie wolontariatu. Z jednostką oraz AZS współpracuje blisko dwustu studentów, którzy podnieśli swoje kompetencje i uzyskali niezbędne doświadczenie w kontaktach z koleżankami i kolegami z Polski i zagranicy (na przykład podczas organizacji w poprzednich latach Pucharu Świata we florecie, AMP w Piłce Siatkowej kobiet).  

Jednostka współpracuje z pełnomocniczką rektora UAM ds. osób z niepełnosprawnościami, Biurem Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami oraz Zrzeszeniem Studentów Niepełnosprawnych UAM Ad Astra. Studenci UAM z różnymi stopniami niepełnosprawności osiągają najlepsze wyniki sportowe, stawiając UAM w roli lidera w tej dyscyplinie, zarówno w uczelniach wyższych, jak i uniwersytetach.  

Nowym obszarem działalności SWFiS UAM jest aktywność konferencyjna i okołonaukowa, którą jednostka prężnie rozwija od 2021 roku. Współpracujemy między innymi z Ministerstwem Sportu i Turystyki, Instytutem Sportu, a na gruncie lokalnym z Centrum Badań nad Partycypacją Kobiet w Przestrzeni Publicznej UAM oraz z pracownikami AWF Poznań. Pokłosiem tej kooperacji są takie inicjatywy jak: Babskie Granie (seminarium naukowo-sportowe połączone z turniejem Futsalu Kobiet), konferencja naukowa organizowana w ramach Dnia Sportu, a także coroczne uczestnictwo delegacji jednostki na konferencji organizowanej w Sejmie RP poświęconej między innymi aktywności sportowej kobiet. Dodatkowo dla wybranej grupy odbiorców na UAM organizowane jest seminarium naukowo-sportowe dla seniorów UAM „Wiek to tylko liczba”.  

 

Nauka Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.