Wersja kontrastowa

TeRRIFICA wspiera działania proklimatyczne

Na zdjeciu uczestnicy ubiegłorocznej Szkoły letniej TeRRIFICA w Hiszpanii
Na zdjeciu uczestnicy ubiegłorocznej Szkoły letniej TeRRIFICA w Hiszpanii
Obraz

W latach 2019-2022 zespół pracowników Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM pod kierunkiem profesora Pawła Churskiego brał udział w realizacji międzynarodowego projektu TeRRIFICA (Horyzont 2020) wspierającego działania społeczne na rzecz klimatu w wybranych regionach w Europie.

Przygotowane przez poznański zespół innowacyjne narzędzie do mapowania partycypacyjnego (ang. crowdmapping) efektów zmian klimatu Mapuj Klimat w dalszym ciągu stymuluje rozwój nauki obywatelskiej (ang. citizen science) w regionie poprzez wsparcie wielu inicjatyw proekologicznych realizowanych przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań.

W 2021 r. narzędzie zostało wykorzystane do opracowania Planu adaptacji do zmian klimatu Metropolii Poznań. Rok później przyczyniło się do powstania podobnego planu dla Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Obecnie wspiera uczestników nowatorskiego projektu DziałaMY dla klimatu! skierowanego do młodzieży z 25 szkół położonych na terenie Aglomeracji Poznańskiej.

mapujklimat

W ostatnim z wymienionych projektów aplikacja „Mapuj Klimat” umożliwia zbieranie opinii uczniów i ich rodzin (jako lokalnych społeczności) na temat obserwowanych w przestrzeni skutków zmian klimatycznych dzięki funkcji oznaczania na interaktywnej mapie punktów reprezentujących pozytywne bądź negatywne zmiany związane z komfortem termicznym, jakością powietrza, oddziaływaniem wiatru, dostępnością wody czy stanem gleby. Zgromadzone w ten sposób dane stanowiły podstawę do opracowania w lipcu br. lokalnych raportów mapowania klimatu, które zostały przekazane do urzędów miast i gmin, rad młodzieżowych, rad osiedli oraz rad sołeckich jako wkład w kreowanie lokalnej polityki ochrony środowiska. Materiał ten w przyszłości może też pomóc w aktualizacji i monitorowaniu planów adaptacji do zmian klimatu.

Projekt „DziałaMY dla klimatu!” jest realizowany w formule partnerskiej przez Stowarzyszenie CREO, Stowarzyszenie Metropolia Poznań, Norsensus Mediaforum (Norwegia) i Ekologi Brez Meja (Słowenia). Projekt jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Czytaj też: TeRRIFICA. Przełamywać granice

Nauka Wydział Geografii Społ.- Ekonom. i Gosp. Przestrzennej

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.