Wersja kontrastowa

Wydział Anglistyki UAM ma dziesięć lat

Prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk i prof. UAM Joanna Pawelczyk Fot. Adrian Wykrota
Prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk i prof. UAM Joanna Pawelczyk Fot. Adrian Wykrota
dr Marcin Turski

 

W bieżącym roku obchodzimy 10-lecie Wydziału Anglistyki. Zarządzenie o powstaniu WA wydał 15 grudnia 2011 r. ówczesny rektor prof. Bronisław Marciniak, a utworzony na bazie Instytutu Filologii Angielskiej wydział rozpoczął działalność w styczniu 2012 r.

Pomysł utworzenia autonomicznej jednostki UAM poświęconej anglistycznym studiom językoznawczym i literaturoznawczym pojawił się na
długo przed rzeczywistym powstaniem wydziału. Autorami pomysłu powstania WA, już na początku obecnego stulecia, byli ówczesny
dyrektor Instytutu Filologii Angielskiej, prof. Jacek Fisiak i jego zastępczyni, prof. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk.

Tak naprawdę powstanie wydziału był to oddolny, długi i ewolucyjny proces. Poznańska anglistyka od lat rozwijała się bardzo dynamicznie i była największym i najbardziej renomowanym ośrodkiem studiów anglistycznych w Polsce oraz jednym z najbardziej znaczących w Europie i świecie. Renoma ta oparta była na intensywnych i szeroko zakrojonych badaniach naukowych w zakresie literatury angielskiej, prowadzonych przez zespół kierowany przez prof. Henryka Zbierskiego, w zakresie literatury USA przez zespół prof. Andrzeja Kopcewicza, a w zakresie językoznawstwa historycznego przez szefa Instytutu, prof. Fisiaka. Siła poznańskiej anglistyki tkwiła także w świetnej dydaktyce. Np. tylko na WA studenci od początku mogą wybrać fonetykę brytyjskiej lub amerykańskiej odmiany angielskiego i konsekwentnie uczyć się tej wymowy w trakcie studiów.

Dzięki wysokiej jakości badaniom Instytut Filologii Angielskiej otrzymał uprawnienia do nadawania stopni doktora, a później doktora
habilitowanego z językoznawstwa i literaturoznawstwa. Coraz większa liczba samodzielnych pracowników nauki uzasadniała przekonanie, że IFA powinien stać się niezależnym wydziałem. Dążenia te ułatwiał fakt, że język angielski, jako lingua franca współczesnego świata, domagał się osobnych badań.

Anglistyka musiała jednak wyodrębnić się z największego ówcześnie i dziś Wydziału Neofilologii UAM, którego dziekan, prof. Teresa
Tomaszkiewicz, ze zrozumiałych względów opowiadała się za utrzymaniem integralności wydziału. Jednakże idea autonomii anglistyki zaczęła nabierać tempa po objęciu w 2005 roku dyrekcji IFA przez prof. Dziubalską-Kołaczyk. Idei tej nowa dyrektorka podporządkowała swoje działania. Zamiar powołania wydziału z podległej sobie jednostki był tak silny, że kiedy wybrany na rektora UAM prof. Bronisław Marciniak poprosił prof. Dziubalską-Kołaczyk o zostanie jedyną prorektorką w swoim zespole, ta odmówiła przyjęcia zaszczytnej funkcji. W tym momencie historii UAM swoją misję upatrywała bowiem w stworzeniu Wydziału Anglistyki.

Początkowo istniały pomysły połączenia się w wydział wraz z innymi jednostkami neofilologii. Zaawansowane rozmowy prowadzone były
z Instytutem Językoznawstwa oraz Katedrą Skandynawistyki. Ten pierwszy był bliski anglistom z racji intensywnych badań naukowych nad
pokrewnymi tematami, ten drugi zaś – z racji pokrewnych zainteresowań szeroko pojętymi językami germańskimi. Ostatecznie jednak 14 kwietnia 2011 roku wniosek do rektora UAM prof. Bronisława Marciniaka o przekształcenie Instytutu Filologii Angielskiej na Wydziale Neofilologii UAM złożył Instytut Filologii Angielskiej. Pozytywny rozwój wypadków zależał od opinii członków Rady Wydziału Neofilologii, których poparcie otwierałoby możliwość powołania WA przez rektora. Zapewnienie pozytywnej opinii członków rady wydziału poprzez ukazanie korzyści z utworzenia nowej autonomicznej jednostki i jednocześnie pozytywów tego kroku dla neofilologii, wymagało spotkań z każdym z członków rady i intensywnego lobbowania. Okazało się, że działania te przyniosły oczekiwany skutek, a wniosek anglistów poparła bezwzględna większość głosujących. Ciekawostką jest, że przeważył zaledwie jeden głos, a głosujący wówczas sympatycy WA do dziś twierdzą, że to właśnie ich głos był tym historycznym dla poznańskiej anglistyki.

Jakie warunki postawił nowemu wydziałowi rektor, jakie były największe osiągnięcia poznańskich anglistów w minionej dekadzie, co wyróżnia WA wśród ośrodków anglistycznych w Polsce oraz jakie wyzwania stoją przed anglistyką obecnie, a jakie przyniesie najbliższa przyszłość będzie można dowiedzieć się na łamach Życia już niebawem, w rozmowie z pierwszą oraz obecną dziekaną Wydziału Anglistyki.

 

Nauka Wydział Anglistyki

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.