prof. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk

Fotografia w nagłówku
prof. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk
28 lipca 2022 roku Ministerstwo Edukacji i Nauki wydało decyzję o kategoriach przyznanych w wyniku ewaluacji jakości działalności naukowej w latach 2017-2021. UAM uzyskał kategorię A+ w dwóch dyscyplinach (archeologia oraz nauki o kulturze i religii), kategorię A w 10 dyscy...
Fotografia w nagłówku
prof. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk
Rankingi akademickie służą przedstawianiu uporządkowanych informacji o uczelniach wyższych. Pozwalają na uszeregowanie uczelni według stopnia spełniania przyjętych w rankingu kryteriów. W profesjonalnych rankingach metodologia podana jest do publicznej wiadomości.
Fotografia w nagłówku
prof. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk
Jaka jest rola badań interdyscyplinarnych w budowaniu strategii rozwoju poszczególnych obszarów badawczych? Na pytanie odpowiada prof. Dziubalska-Kołaczyk, kierownik POB 5 (HumSoc: Arts and Humanities, Social Sciences) w projekcie ID-UB.