Wersja kontrastowa

Prof. Dziubalska-Kołaczyk. ID-UB interdyscyplinarnie

Prorektor UAM prof. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk
Prorektor UAM prof. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk

Jaka jest rola badań interdyscyplinarnych w budowaniu strategii rozwoju poszczególnych obszarów badawczych? Czy jest przewidywana współpraca w ramach dyscyplin w projektach badawczych, realizowanych na pograniczu dwóch lub więcej dyscyplin naukowych? Na pytania odpowiada prof. Dziubalska-Kołaczyk, kierownik POB 5 (HumSoc: Arts and Humanities, Social Sciences) w projekcie ID-UB.

 

POB05 czyli Priorytetowy Obszar Badawczy Arts & Humanities; Social Science, popularnie zwany HUMSOC, jest ze swej natury i struktury multidyscyplinarny. Dyscypliny, które obejmuje, uprawiane są na 15 wydziałach naszego uniwersytetu. Są to archeologia, filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki prawne, nauki socjologiczne, pedagogika i psychologia. 

 

Wszystkie te dyscypliny mają własne perspektywy rozwoju w ramach projektu Inicjatywa Doskonałości -Uczelnia Badawcza. Skupienie dyscyplin z nauk humanistycznych i nauk społecznych w jednym szerokim obszarze badawczym skłania naukowców do podejmowania współpracy poprzez pola badawcze i do tworzenia zespołów ubiegających się o wspólne projekty. Przykładem mogą być wnioski o projekty Dioscuri (konkurs NCN i Instytutu Maxa Plancka), o które ubiegają się językoznawcy i literaturoznawcy, a do współpracy zapraszać będą przedstawicieli innych dyscyplin.  

 

Inny przykład to już realizowany projekt Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce DARIAH-PL (konkurs Program Operacyjny Inteligentny Rozwój POIR 4.2), w którym uczestniczą przedstawiciele językoznawstwa, literaturoznawstwa, nauk o sztuce oraz informatyki (to już sięganie poza POB 05!). Planujemy serię aplikacji o projekty Horizon Europe w konsorcjach we współpracy kilku dyscyplin, od językoznawstwa, historii, poprzez nauki społeczne aż po geografię społeczno-ekonomiczną. Chcemy zaaplikować o interdyscyplinarny projekt ERC. 

 

Wielką siłą POB05 jest różnorodność. W ramach tego obszaru powstaje właśnie Institute for Advanced Studies in Social Sciences and Humanities, służący agregacji potencjału naukowego w naukach społecznych i humanistycznych. Jest to wirtualna „struktura parasolowa” (umbrella structure and no-wall institution), mająca na celu radykalne zwiększenie współpracy naukowej wewnątrz POB05 oraz współpracy międzynarodowej z partnerami zagranicznymi w obszarze nauk społecznych i humanistycznych. Chodzi o wykorzystanie potencjału badawczego tzw. wysp doskonałości w POB05. A potencjał ten jest ogromny, o czym świadczą wyniki HUMSOC UAM zarówno w Scopusie jak i w rankingach. 

 

Według Scopusa, przebijamy UW i UJ w liczbie publikacji w najlepszych 5% czasopism, a w górnych 10% i 25% ustępujemy tylko UW. HUMSOC to jedyny obszar realnej konkurencji z UW i UJ i obszar, gdzie możemy być najlepsi w Polsce. W najnowszym rankingu THE 2021 QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS BY SUBJECT wyniki naszego POB05 są bardzo dobre: Arts & Humanities zajmują 361 miejsce w świecie (o 10 miejsc wyżej niż w zeszłym roku) i 3 miejsce w Polsce. Pośród naszych dyscyplin językoznawstwo zajmuje miejsce w przedziale 101-150 (!) i 1 miejsce w Polsce, archeologia - miejsce w przedziale 151-200, a English Language & Literature - w przedziale 251-300. 

 

Czytaj też: Prof. Przemysław Wojtaszek. Droga ku doskonałości 

 

 

 

Nauka Wydział Anglistyki

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.