Sto lat UP. Przemówienie Donalda Tuska (wideo)

Fotografia w nagłówku
Donald Tusk. Fot. Adrian Wykrota
Donald Tusk. Fot. Adrian Wykrota
Studio filmowe UAM

- Jestem przekonany że wasz Uniwersytet przetrwa wszystkie wahnięcia historii, tak długo, jak tę misję różnorodności i wolności będzie praktykował. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza to uczelnia pełna różnorodności. To ona nadała tytuł magistra Adamowi Michnikowi i Romanowi Giertychowi. To uczelnia, która może pomieścić dużo myśli i poglądów - mówił w trakcie uroczystości jubileuszowych przewodniczący Rady Europejskiej. 

Sto lat UAM Ogólnouniwersyteckie