Wersja kontrastowa

II Kongres Bibliotek Szkół Wyższych

II Kongres Bibliotek Szkół Wyższych
II Kongres Bibliotek Szkół Wyższych
Obraz

W dniach 18-20 czerwca 2024 r. w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej odbędzie się II Kongres Bibliotek Szkół Wyższych. Idea kongresu jako forum wymiany myśli i doświadczeń oraz integracji środowiska bibliotek uczelnianych zrodziła się przed kilku laty i znalazła wyraz w organizacji I Kongresu Bibliotek Szkół Wyższych w 2019 roku w Łodzi. Od początku zakładano, że będzie to kongres „wędrujący”, odbywający się cyklicznie w różnych ośrodkach akademickich.

 

Tegoroczna edycja odbywa się w Poznaniu, a organizatorami wydarzenia są biblioteki poznańskich uczelni wyższych: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, Biblioteka Politechniki Poznańskiej, Biblioteka Uniwersytet

u Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Biblioteka Główna Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakonowicz w Poznaniu, Biblioteka Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu, Stowarzyszenie EBIB oraz przedstawiciele Rady Programowej I KBSW: Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Założeniem jest, aby zarówno II KBSW, jak i przyszłe jego edycje były najważniejszym i największym wydarzeniem w środowisku bibliotekarzy szkół wyższych różnego typu. Tematyka obrad Kongresu w Poznaniu będzie koncentrowała się wokół zagadnień związanych z otwartą nauką, danymi badawczymi, działalnością dydaktyczna i wydawniczą bibliotek, dostępem do zdalnych zasobów nauki i jego finansowaniem w skali ogólnopolskiej, a także z kwestiami związanymi z zarządzaniem biblioteką jako organizacją.

Mamy zamiar spojrzeć na nasze środowisko z perspektywy stanu obecnego oraz przyjrzeć się działaniom podobnych środowisk w innych krajach. Forma II KBSW przewiduje wykłady eksperckie i moderowane panele dyskusyjne z udziałem uczestników Kongresu.

Wśród prelegentów znajdą się pracownicy bibliotek, wydawnictw naukowych, świata nauki, przedstawiciele Centrum Naukometrycznego Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, Biblioteki Narodowej, Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, a także Centrum NUKAT. Natomiast wśród 200 uczestników Kongresu będą przede wszystkim bibliotekarze szkół wyższych wszystkich typów z całej Polski, jak również goście z zagranicy.

Patronatem honorowym tegoroczne wydarzenie objęli: Minister Nauki, Wojewoda Wielkopolski, Prezydent Miasta Poznania oraz Rektorzy uczelni organizujących kongres.

Zobacz też: XXVIII Poznański Przegląd Książki Naukowej

Wydarzenia Ogólnouniwersyteckie

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.