Wersja kontrastowa

Maria Kuczkowska powołana do zespołu doradczego przy MNiSW

Maria Kuczkowska z Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
Maria Kuczkowska z Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
Obraz

Mgr Maria Kuczkowska z Oddziału Informacji i Transferu Wiedzy Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, Zarządzeniem Ministra Nauki z dn. 19 marca 2024 r., otrzymała powołanie do Zespołu doradczego do spraw „Polityki otwartego dostępu do danych badawczych finansowanych ze środków publicznych”.

Otwarta Nauka dość powszechnie utożsamiana jest z otwartym dostępem do publikacji (Open Access). Ostatnie lata przyniosły jednak znaczne poszerzenie zagadnień związanych z otwieraniem nauki, a na plan pierwszy z całą pewnością wysuwają się otwarte dane badawcze. Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego, wyniki badań naukowych finansowanych ze środków publicznych powinny zostać opublikowane w otwartym dostępie. W unijnych programach grantowych czy też w konkursach Narodowego Centrum Nauki ustalono zasady zarządzania danymi badawczymi oraz sposoby ich udostępniania.

Na gruncie polskim Dyrektywę Parlamentu Europejskiego wdraża Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Kolejnym krokiem, służącym kompleksowemu spojrzeniu na dane badawcze będzie ministerialna „Polityka otwartego dostępu do danych badawczych finansowanych ze środków publicznych”.

Zadaniem 13-osobowego Zespołu, do którego powołanie otrzymała mgr Maria Kuczkowska, jest wsparcie ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w opracowaniu „Polityki otwartego dostępu do danych badawczych finansowanych ze środków publicznych”, w szczególności w zakresie analizy istniejącego już projektu tego dokumentu i jego ewentualnego uzupełnienia oraz weryfikacji pod kątem uwag zgłoszonych w ramach konsultacji.

Przy okazji warto także wspomnieć, iż Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu od lat wspiera pracowników naukowych UAM zakresie szeroko pojętej Otwartej Nauki – realizowane zadania w tym obszarze to m.in. repozytorium publikacji naukowych AMUR, instytucjonalne repozytorium danych badawczych AMUReD, podstrona Otwarta Nauka na stronie internetowej Biblioteki Uniwersyteckiej czy też szkolenia dla pracowników naukowych na temat udostępniania i otwierania danych badawczych. Ponadto Biblioteka Uniwersytecka niezwykle efektywnie współpracuje z Pełnomocnikiem Rektora UAM ds. Otwartej Nauki, prof. Michałem Klichowskim.

Zobacz też: Jakub Łukaszewski. Po wojenne łupy do Uppsali

Wydarzenia Ogólnouniwersyteckie

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.