Wersja kontrastowa

Stypendia im. dr. Jana Kulczyka wręczone

W Collegium Minus UAM odbyła się uroczystość wręczenia Stypendiów im. dr. Jana Kulczyka. Stypendystkom i stypendystom gratulowali: JM Rektorka UAM prof. Bogumiła Kaniewska oraz dr Aleksander Broda z Kulczyk Foundation, Wiceprezes Fundacji UAM dr hab. inż. Marcin Śmiglak i Prorektorka UAM ds. studenckich prof. Joanna Wójcik. 

Jak mówiła podczas wydarzenia Pani Rektor, prof. Bogumiła Kaniewska, stypendia to piękna tradycja, którą najpierw zaszczepił dr Jan Kulczyk, a teraz kontynuuje jego córka, Dominika Kulczyk. - W taki sposób buduje się międzypokoleniowa więź i poczucie społecznej solidarności. W taki sposób buduje się tradycja akademicka i dobry obyczaj odpowiedzialności nas wszystkich, w tym także biznesmenów, w tym także przedsiębiorców, za przyszłość, za edukację, za kulturę. 

Dr Aleksander Broda z Kulczyk Foundation przekazał laureatom Stypendium słowa od Dominiki Kulczyk: - Prosiła, żeby państwu laureatom serdecznie pogratulować. Chciała również, żebym powiedział o tym, że wśród państwa mogą być przyszli Einsteini bądź Marie Skłodowskie-Curie - mówił. I dodał: - Nie wolno się nigdy zrażać, bo to po prostu nigdy nie popłaca. Życzę państwu sukcesów, siły i tego, żeby przyszłość była lepsza, niż jest teraz. 

- Drodzy laureaci, drodzy stypendyści w imieniu Zarządu Fundacji UAM serdecznie gratulujemy wspaniałych osiągnięć - mówił Wiceprezes FUAM Marcin Śmiglak. - Mamy nadzieję, że uzyskane wsparcie pozwoli wam skupić się nie tylko na nauce, ale również na rozwijaniu pasji między innymi tych badawczych, co przyłoży się do polepszenia efektów waszej pracy, jak również będzie to korzystne dla uniwersytetu. Szczególne słowa uznania i wsparcia kierujemy również do studentów z Ukrainy. Wasze zasłużone stypendia są wyrazem naszego wsparcia dla całego narodu ukraińskiego. Życzymy wam, aby wojna jak najszybciej się skończyła i wolna Ukraina mogła szybko się odbudować - dodał. 

Stypendia im. dr. Jana Kulczyka dla studentów i doktorantów to najstarszy program stypendialny Fundacji UAM, realizowany od 1999 roku, obecnie we współpracy z Kulczyk Foundation oraz Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Fundacja UAM od 2014 roku wypłaca także Stypendia im. dr. Jana Kulczyka dla studentów UAM – obywateli Ukrainy. Pomysłodawcą i inicjatorem tego programu był Jan Kulczyk. Środki na ten cel są obecnie przekazywane Fundacji przez Kulczyk Foundation. 

Pierwsze ze stypendiów przyznawane są studentom i doktorantom UAM za bardzo dobre wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe oraz aktywność na rzecz Uniwersytetu. Uwzględniona może być również trudna sytuacja materialna kandydatów. Laureatami drugiej grupy stypendystów są studenci UAM, pochodzący z Ukrainy, którzy oprócz wysokiej średniej ocen mogą pochwalić się wybitnymi osiągnięciami naukowymi, zaangażowaniem w życie uniwersyteckie, działalnością społeczną, kulturalną, czy znajomością kilku języków obcych. Przyznając stypendia, Kapituła bierze również pod uwagę sytuację materialną kandydatów oraz trudną sytuację polityczną w ich kraju.  

Kapituła konkursu Stypendiów im. dr. Jana Kulczyka tym razem wyróżniła ośmioro polskich doktorantów i studentów oraz jedenaścioro obywateli Ukrainy. Wśród wyróżnionych stypendiami dla polskich studentów i doktorantów znalazły się następujące osoby: 

 

Doktoranci: 

mgr Magdalena Bogucewicz ze Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych - dyscyplina nauki o polityce i administracji 

mgr Igor Gontarz ze Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych - dyscyplina nauki prawne 

mgr Izabela Sobczak ze Szkoły Doktorskiej Nauk o Języku i Literaturze – dyscyplina literaturoznawstwo 

mgr Michał Zacharyasiewicz ze Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych - dyscyplina nauki biologiczne 

 

Studenci: 

Natalia Adamska z Wydziału Matematyki i Informatyki, kierunek matematyka 

Jakub Łojko z Wydziału Historii, kierunek historia 

Julia Perła z Wydziału Fizyki, kierunek astronomia 

Karol Wapniarski z Wydziału Filozoficznego, kierunek filozofia 

Wysokość przyznanych stypendiów, wypłacanych przez 9 miesięcy, wynosi: dla doktoranta 2 700 zł miesięcznie, dla studenta 1 300 zł miesięcznie. 

Wśród wyróżnionych stypendiami dla studentów UAM – obywateli Ukrainy znalazły się następujące osoby: 

 

Studenci I stopnia: 

Anastasiia Datsyshyn z Wydziału Studiów Edukacyjnych, kierunek pedagogika 

Oleh Ryzhov z Wydziału Fizyki, kierunek astronomia 

Ganna Verbovetska z Wydziału Nauk o Sztuce, kierunek historia sztuki 

 

Studenci II stopnia: 

Jelyzaveta Bulhakova z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, kierunek filologia polska 

Yuliia Klymenko z Wydziału Neofilologii, kierunek lingwistyka stosowana, 

Vladyslav Kravchenko z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, kierunek produkcja audiowizualna 

Alona Mintianska z Wydziału Chemii, kierunek chemia 

Andriana Myroniuk z Wydziału Neofilologii, kierunek filologia wchodniosłowiańska 

Roksolana Myroniuk z Wydziału Neofilologii, kierunek filologia wchodniosłowiańska 

Kateryna Petrushevska z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, kierunek filologia polska 

Kateryna Shpahina z Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego, kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 

Wysokość przyznanych stypendiów wypłacanych przez 9 miesięcy, wynosi odpowiednio 1000 zł miesięcznie oraz 1200 zł miesięcznie. 

 

Wydarzenia Ogólnouniwersyteckie

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.