Wersja kontrastowa

Forum Szkół Polskich w PTPN

Fot. Maria Cichy
Fot. Maria Cichy

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk po raz czwarty zorganizowało „Forum Szkół Polskich. Poznań – Europa”. Do PTPN i stolicy Wielkopolski przyjechały ponownie sześcioosobowe zespoły licealistów z opiekunami z  czterech polskich szkół z Łotwy (Ryga), Litwy (Wilno), Ukrainy (Gródek Podolski) i po raz pierwszy z Białorusi (Grodno), a także z Polski (Puławy i Pleszew).

Obóz składał się z 3 części, związanych z Poznaniem, Polską i Europą. W pierwszej – ukazującej Poznań jako stolicę przedsiębiorczości i aktywności obywatelskiej – uczestnicy zwiedzili Poznań (w tym Ostrów Tumski z Bramą Poznania i Stare Miasto z Muzeum Rogala # Świętomarcińskiego), poruszając kojarzone z Poznaniem tematy przedsiębiorczości, obywatelskiego zaangażowania, pracy organicznej i obowiązków jednostki w społeczeństwie. Druga część, poświęcona Polsce, dotyczyła polskiej tożsamości narodowej i tożsamości regionalnych uczestników oraz ich świadomości historycznej i kulturowej. Trzecia natomiast część poświęcona była procesowi integracji europejskiej, jej przyczynom i skutkom oraz wadom i zaletom.

Zasadnicza część Forum składała się z prowadzonych przez poznańskich akademików wykładów na wyżej wymienione tematy oraz warsztatów – dyskusji i pracy w grupach mieszanych. Wykłady wygłosili pracujący na UAM profesorowie  Andrzej Gulczyński, Przemysław Matusik, Damian Szymczak oraz dr Małgorzata Bogaczyk-Vormayr. Warsztaty z rozpoznawania nieprawdziwych wiadomości poprowadził dr inż. Marcin Leszczyński z Uniwersytetu Ekonomicznego, dr Szymon Paciorkowski,  uczestnik ubiegłorocznego spotkania a obecnie student UAM Mikołaj Łukomski oraz pomysłodawca i koordynator Forum – Michał Gulczyński.

Forum Szkół Polskich

W ramach pozostałych warsztatów uczestnicy zastanawiali się, co to znaczy być Polakiem, czy mamy obowiązki wobec nie-obywateli oraz jakie są wady i zalety Unii Europejskiej. Przygotowali takżę plany przedsięwzięć dla dobra wspólnego, które mogliby zrealizować po powrocie do swoich szkół. Wśród działań, które zamierzają podjąć, wymieniali sprzątanie lasu, zorganizowanie zajęć z tolerancji i savoir-vivre'u oraz międzyuczniowskich korepetycji i dodatkowych zajęć sportowych, tłumaczenie podręczników na język polski oraz lobbowanie na rzecz poprawy infrastruktury rowerowej.

Najbardziej wyjątkowym dla uczestników punktem programu były spotkania z zaproszonymi gośćmi, w tym politykami oraz działaczami społecznymi – premier Hanną Suchocką, byłym posłem i europosłem prof. Filipem Kaczmarkiem oraz wolontariuszkami „Studentów UAM bez Granic”. W Sali Kameralnej Akademii Muzycznej odbył się także specjalnie przygotowany koncert „Poznańskie brzmienia w Europie”, podczas którego mogliśmy wysłuchać utworów kompozytorów związanych z Poznaniem z komentarzem prof. Haliny Lorkowskiej.

Czytaj też: Biblioteka PTPN pokazuje swoje skarby

Wśród największych zalet programu uczniowie wymieniali możliwość spotkania rówieśników z innych krajów, wygłoszenia własnego zdania, okazję do dyskusji w języku polskim oraz nabycie przekonania, że poprzez swoje działanie mogą zmieniać otoczenie. Deklarowali także zachwyt Poznaniem i chęć powrotu do naszego miasta na studia.

„Forum Szkół Polskich. Poznań – Europa” odbywa się pod patronatem Kolegium Rektorów Miasta Poznania, Prezydenta Miasta Poznania, Marszałka Województwa Wielkopolskiego ze wsparciem finansowym Miasta Poznania, Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Fundacji „Zakłady Kórnickie” i poznańskich wyższych uczelni państwowych.

Życie Ogólnouniwersyteckie
Zobacz podobne

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.