Wersja kontrastowa

Jan Paweł II – budowniczy mostów

Konferencja
Konferencja

W piątek 15 maja – nietypowo, bo w przestrzeni Internetu – odbyła się konferencja naukowa „Jan Paweł II – nasz współczesny”. W piętnastą rocznicę śmierci Papieża i wybitnego Polaka, coraz bardziej drażliwe staje się pytanie o jego spuściznę. Czy nauczanie to jest nadal aktualne, czy straciło swoją moc; a może: świat, Kościół i Polska zmieniły się tak bardzo, że trafia ono w pustkę?

Na te wszystkie pytania starali się odpowiedzieć zaproszeni goście. Organizatorzy konferencji, która – przypomnijmy - odbyła się w przestrzeni uniwersytetu, którego doktorem honorowym był Jan Paweł II, nałożyli na ich wypowiedzi szczególne ramy naukowego dyskursu. Zachęcając przy tym do pogłębionej, krytycznej, naukowej analizy dorobku Świętego Jana Pawła II.

- Setna rocznica urodzin Karola Wojtyły, która przypada 18 maja, daje szansę na to, abyśmy przezwyciężyli ograniczenia hagiografii i podjęli to, na co zasłużyła wielkość tego człowieka i jego myśli – krytyczny namysł nad aktualnością jego nauczania – pisał w zaproszeniu Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, prorektor UAM, prof. Tadeusz Wallas.

W programie konferencji znalazło się 9 referatów dotyczących różnych aspektów działalności Jana Pawła II, m.in. Papieża- filozofa otwartego na świat i wiernego tradycji, strażnika demokracji i ładu etycznego, stojącego na straży prawdy i wolności w nauczaniu, obrońcy rodziny i tożsamości narodowej, ojca pełnego troski o biednych i emigrantów.

- Podkreśliłbym jeszcze jedna rolę naszego wielkiego rodaka – mówił w swoim przemówieniu Rektor UAM prof. Andrzej Lesicki – polityka i głowy państwa. To przecież Ojcu Świętemu zawdzięczamy przystąpienie Polski do UE. Głos Papieża miał kolosalne znaczenie dla wyniku akcesyjnego otwierającego Polsce drogę do UE. Warto o tym mówić w czasach, gdy obecne władze robią wiele, by zniechęcić naszych rodaków do Unii, a dzieje się to przy milczeniu Kościoła i naszego Episkopatu, jakby niepomnego nauk Świętego Jana Pawła II.

Wśród zaproszonych gości znalazł się także Ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, który w swoim wystąpieniu przypomniał o niezwykłym szacunku, jaki wobec człowieka miał Jan Paweł II.

-  W swoim nauczaniu Jan Paweł II w sposób konsekwentny głosił podstawową prawdę, że człowiek, jako zwieńczenie dzieła Stwórcy, jest obrazem Boga, jest w końcu podstawową drogą Kościoła. Nosi w sobie wielką godność, zasługuje na szacunek, niezależnie od tego, gdzie żyje, z jakiej grupy etnicznej się wywodzi. To dlatego każde jego spotkanie z człowiekiem -  niezależnie od jego wyzwania, kultury czy koloru skóry – było tak autentyczne, pełne szacunku dla ludzkiej godności.

Następnie głos zabrał były Rektor UAM, prof. Stefan Jurga, który przypomniał kulisy nadania Korolowi Wojtyle doktoratu honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wiązało się to z niecodzienną, jak na uniwersytecką tradycję, oprawą. Na wręczenie honorowego doktoratu do Rzymu wyruszył Rektor UAM wraz z przedstawicielami całej społeczności akademickiej Uniwersytetu.

O otwarciu na świat, uszanowaniu pełnej jego różnorodności przy zachowaniu własnego stanowiska i własnych tradycji – w nauczaniu Jana Pawła II  – mówił prof. Konrad Białecki z Wydziału Historycznego.  

- Jan Paweł II powinien być nam współczesny w codziennym szacunku, życzliwości dla wszystkich ludzi, niezależnie od ich wyznania, przynależności narodowej, czy pełnionej funkcji społecznej. Jan Paweł II, jego nauczanie powinno być też nam współczesne w poszukiwaniu rozwiązań zmierzających do łagodzenia sporów, do budowania mostów. Wszak Jan Paweł II był Pontifexem, który jakże wspaniale wypełniał swoją misje.

Plakat

„Jan Paweł II – nasz współczesny” - to tytuł konferencji której organizatorem był Uniwersytetu im. Adma Mickiewicza w Poznaniu. Z uwagi na pandemię, odbyła się ona w Internecie.

zob. też 

 

Życie Ogólnouniwersyteckie
Zobacz podobne

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.