Wersja kontrastowa

Kanclerz dr Marcin Wysocki. Minął rok na urzędzie

Marcin Wysocki, Kanclerz UAM, fot. Adrian Wykrota
Marcin Wysocki, Kanclerz UAM, fot. Adrian Wykrota
Dr Marcin Wysocki, Kanclerz UAM

Szanowni Państwo, minął już rok, od kiedy Rektor UAM po uzyskaniu rekomendacji komisji konkursowej i zgody Senatu UAM zatrudnił mnie na stanowisku kanclerza naszej uczelni. Dobrze pamiętam zobowiązania, które prezentowałem podczas postępowania konkursowego i do których zobowiązałem się także przed Państwem na łamach wrześniowego wydania „Życia Uniwersyteckiego”. Mija pierwszy rok – a zatem czas powiedzieć: „sprawdzam”.

Z pewnym opóźnieniem, bo z dniem 1 października (a nie jak deklarowałem od stycznia br.), wejdą w życie zmiany organizacyjne w administracji centralnej. Niedługo będą ogłaszane informacje o osobach kierujących poszczególnymi strukturami (nierzadko są to osoby pozyskane w wyniku rozstrzygniętych konkursów) oraz o nowym przebiegu części procesów organizacyjnych.

W tym roku, w wyniku prowadzonych rozmów w gronie rektorskim i późniejszych konsultacji ze związkami zawodowymi działającymi w UAM, udało się istotnie podnieść poziom wynagrodzeń w grupie pracowników niebędących nauczycielami. W szczególności cieszę się, że część środków na wzrost wynagrodzeń została oddana do dyspozycji kierowników na podwyżki uznaniowe, celem wyrównania różnic w zarobkach między pracownikami o podobnych umiejętnościach, kwalifikacjach i doświadczeniu, zatrudnionych w danej jednostce. Cieszę się również z wdrażanego z dniem 1 października br. ruchomego czasu pracy dla części z tej grupy pracowników. To jedno z działań, które mają poprawić warunki pracy na uniwersytecie i w sposób pozapłacowy motywować do pracy dla UAM.

 

Zmiany w obszarze elektronizacji procesów wewnątrz uczelni nie postępują, niestety, tak szybko jak planowałem. Z uwagi na trwające (i w niektórych obszarach przedłużające się) prace nad wdrożeniem nowej wersji systemu Axapta, czasowo wstrzymane zostały prace nad elektronicznym obiegiem umów cywilno-prawnych czy wniosków o wyjazdy zagraniczne. W międzyczasie zakończyliśmy prace nad wdrożeniem systemu do zarządzania konferencjami naukowymi, w tym do dokonywania płatności za uczestnictwo kartami płatniczymi i przelewami elektronicznymi. Te rozwiązania pilotażowo zostały już uruchomione. Wdrożony w zeszłym roku system do elektronicznego zarządzania dokumentami EZD, jak wskazują dane z systemu, jest wykorzystywany w coraz większej liczbie procesów z udziałem administracji centralnej i między jej jednostkami. W tym miejscu chciałbym ponownie zachęcić do kierowania do władz rektorskich, kanclerskich i jednostek administracji wszelkich pism, wniosków i podań poprzez EZD. Zapewniam, że ten sposób procedowania zapewni szybszą obsługę.

Zobowiązałem się także do ułatwienia pracownikom dostępu do kursów językowych, szkoleń i studiów podyplomowych. Potwierdzam, że w najbliższym czasie ogłoszony zostanie nabór pracowników na intensywny kurs języka angielskiego (finansowany ze środków projektu Uniwersytet Jutra), prowadzony w dużej mierze przez native speakerów, realizowany częściowo podczas sesji wyjazdowych i kończący się (dla chętnych) uznanymi certyfikowanymi egzaminami.

Kanclerz Marcin Wysocki - Do końca br. musimy zakończyć i rozliczyć inwestycje w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego i termomodernizacji Collegium Święcicki. Do zakończenia programu brakuje nam jeszcze sfinalizowania zakupu dwóch działek na Morasku i zakończenia budowy boiska sportowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą. Zdążymy.

 

W obszarze zamówień publicznych i zakupów zmieniliśmy, wsłuchując się w uwagi pracowników, podejście do realizacji zakupów komputerów przenośnych w ramach dostaw sukcesywnych. W najbliższym czasie zmienione (podwyższone) zostaną kwoty wskazane w niektórych z pełnomocnictw udzielonych przez rektora po to, by uprościć zdecydowaną część realizowanych przez jednostki zakupów i skrócić czas trwania postępowań o zamówienie publiczne.

Czytaj także: Reforma UAM. Najważniejsze zmiany piórem Rektora i Kanclerza

W ostatnim czasie trwają intensywne prace związane z wdrożeniem w UAM nowego grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz ich współmałżonków, partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci. Jak już Państwa informowaliśmy, od grudnia br. przez okres 3 lat, ubezpieczenia takie zapewniać będzie firma UNUM Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., która zastąpi dotychczasowe ubezpieczenia – nie zmienione od 2009 roku – oferowane Państwu przez PZU Życie. Uzyskane w postępowaniu przetargowym warunki (miesięczne stawki ubezpieczenia, zakres i wartość świadczeń) są bardzo korzystne nie tylko w porównaniu do dotychczasowej oferty, ale także wobec warunków uzyskiwanych przez inne uczelnie w analogicznych postępowaniach. O szczegółach i zasadach przystąpienia do ubezpieczenia będziemy Państwa na bieżąco informować. Choć ostatni rok zdominowały prace związane z wdrożeniem nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w tym opracowaniem zapisów nowego Statutu UAM, przygotowaniem, konsultacjami i wprowadzeniem w życie nowych regulaminów i zarządzeń – o czym obszernie informujemy w odrębnym artykule – realizowaliśmy też szereg działań, zapewne już nie o tak wielkim znaczeniu.

 

Do końca br. musimy zakończyć i rozliczyć inwestycje w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego i termomodernizacji Collegium Święcicki. Do zakończenia programu brakuje nam jeszcze sfinalizowania zakupu dwóch działek na Morasku i zakończenia budowy boiska sportowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą. Zdążymy. Zakończenie programu wieloletniego, którego realizacja w ostatnich latach wymagała angażowania istotnych własnych środków inwestycyjnych uczelni, to dobry moment, aby określić zamierzenia inwestycyjne na kolejne lata. Plan taki został przygotowany i będzie poddany w najbliższym czasie konsultacjom i zatwierdzeniu. Rewitalizacja (połączona z termomodernizacją) tzw. koszarowca, modernizacje wewnątrz i w otoczeniu Collegium Święcicki, a także prace w Collegium Martineum (niezbędne do uruchomienia muzeum szyfrów Enigma) to inwestycje, które w tym planie z pewnością się znajdą. Podobnie pewną inwestycją współfinansowaną ze środków uczelni, jest budowa akademików na Morasku. Aktualnie trwają już prace projektowe, a w przyszłym roku wybierzemy wykonawcę robót budowlanych. Zakładam, że w 2021 roku akademiki będą gotowe na przyjęcie lokatorów. Wiele działań podejmowanych przez administrację centralną UAM, choć w swoich skutkach bardzo istotnych, pozostaje niezauważonych przez społeczność uniwersytetu. Do takich działań, które ostatnio realizowaliśmy zaliczyłbym regulacje własności gruntów pod DS Jowita, uzgodnienie warunków przekształcenia użytkowania wieczystego we własność terenów pod obiektami sportowymi, prowadzenie sprzedaży Collegium HCP oraz ośrodka wypoczynkowego w Zakopanem (obie transakcje powinny zakończyć się w 2019 roku), a także prowadzenie uzgodnień warunków pozyskania na potrzeby uczelni budynku po wojskowym biurze projektów, przylegającego do Collegium Iuridicum Novum. W tym roku zakończą się duże remonty w budynkach dydaktycznych w Kaliszu, na terenie kampusu Ogrody (przebudowa dziedzińca i parkingów) oraz w akademiku Babilon.

Muzeum Szyfrów Enigma

 

Czytaj też: Zmiana. Rozmowa z kanclerzem dr. Marcinem Wysockim

Chciałbym także zachęcić pracowników wydziałów i innych jednostek uczelni do podejmowania wyzwań związanych z pracą dla nowych wydziałów, w strukturach nowoutworzonych szkół dziedzinowych i Szkole Doktorskiej, a w szczególności w administracji centralnej. Jest to okazja do awansów zawodowych, uzyskania korzystnych zmian w warunkach zatrudnienia, dalszych możliwości rozwoju zawodowego, podjęcia nowych i ambitnych wyzwań. Naturalną drogą rozwoju zawodowego pracowników uniwersytetu powinna być docelowo praca na rzecz administracji centralnej, która pozwoli wykorzystać doświadczenie zdobyte w poszczególnych jednostkach na rzecz całej społeczności lub spraw dotyczących uniwersytetu jako całości. Na koniec chciałbym podziękować wszystkim osobom, z którymi miałem okazję w tych mijających 12 miesiącach współpracować i którzy wspierali mnie swoją wiedzą, pomysłami i zapałem.

 

Marcin Wysocki

Kanclerz UAM

Wydarzenia Ogólnouniwersyteckie

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.