Wersja kontrastowa

PPNT. 100 tysięcy na Fund_Akcję rozdane

Znamy już laureatów tegorocznej Fund_Akcji. To 13 projektów, które w sumie otrzymają 100 tysięcy złotych dofinansowania. W tym roku do konkursu Fund_Akcja wpłynęło 76 zgłoszeń z niemal wszystkich wydziałów UAM oraz innych jednostek organizacyjnych.

 

Fund_Akcja to konkurs skierowany do przedstawicieli środowiska akademickiego UAM. PPNT realizuje go w ramach swojej działalności statutowej. Wspieramy realizację ciekawych projektów dydaktycznych, popularyzujących naukę lub przedsiębiorczość. Promujemy upowszechnianie osiągnięć naukowo-badawczych oraz inicjatywy kulturalne czy sportowe.

W tym roku do konkursu Fund_Akcja wpłynęło 76 zgłoszeń z niemal wszystkich wydziałów UAM oraz innych jednostek organizacyjnych. 86% wniosków stanowiły projekty zgłoszone przez studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu, a 14% przez organizacje zrzeszające przedstawicieli środowiska akademickiego i działające na rzecz Uniwersytetu.

Najwięcej zgłoszonych projektów dotyczyło inicjatyw upowszechniających osiągnięcia naukowo-badawcze, dydaktyczne lub organizacyjne UAM, takich jak konferencje, seminaria, warsztaty, wydawnictwa naukowe itp. Pozostałe dziedziny to popularyzacja nauki lub przedsiębiorczości, projekty kulturalne, rozwijanie współpracy nauki z gospodarką.

Wśród laureatów tegorocznej edycji znalazły się takie projekty, jak między innymi:

 • Stażowy BrainsAttack!, w którym można wygrać płatne praktyki w firmach partnerskich Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM,
 • GEOpraktyki wokół pustyń Omanu, czyli praktyczne badania z zakresu geografii fizycznej i geografii turyzmu,
 • Studenci UAM bez granic uczący i dzieci i młodzież w uboższych regionach świata,
 • Dzień Dziecka z Fizyką, który obejmie nie tylko Wydziału Fizyki UAM ale i dzieci przebywające w poznańskich szpitalach,
 • Jubileuszowe atrakcje dla seniorów, dzieci oraz absolwentów Obserwatorium Astronomicznego UAM

 

 

OPISY ZWYCIĘSKICH PROJEKTÓW W KONKURSIE FUND_AKCJA 2019

 

 1. Program stażowy "Brains Attack V!"

BrainsAttack! to program stażowy od lat organizowany na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Poprzez rywalizację studenckich zespołów wyłania najlepszych uczestników, którzy otrzymują płatny staż w firmach partnerskich. W trakcie projektu studenci wykonują poszczególne zdania, a efekty swoich prac prezentują przed firmami. Każda drużyna przygotowuje m.in. kampanie reklamowe, strategie rozwojowe w zakresie CSR i inne projekty, które firmy mogą wdrożyć u siebie. Organizatorzy, z okazji 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego przygotowali dodatkową nagrodę. Będzie nią podróż śladami nie tylko poznańskiej i polskiej, ale europejskiej tradycji akademickiej.

 1. Astro Prywatka u 100-latka – Obserwatorium Astronomiczne łączy pokolenia”

W ramach obchodów 100-lecia Obserwatorium Astronomicznego UAM odbędą się popularnonaukowe spotkania promujące astronomię. Projekt jest skierowany głównie do dzieci, seniorów oraz absolwentów studiów astronomicznych UAM. Ma ambitny cel połączenia wielu pokoleń związanych z Uniwersytetem.

 • W Dniu Dziecka, 1 czerwca 2019 r., organizatorzy planują zaprosić do Obserwatorium dzieci pracowników UAM (wydarzenie dla ok 100 dzieci). Podczas spotkania odbędą się krótkie prelekcje dotyczące różnych zagadnień astronomicznych, warsztaty budowania rakiety, gwiazdozbiorów, planetoid czy mapy nieba oraz między innymi spacer planetarny w parku Obserwatorium.
 • 10 maja będzie dniem Seniorów - byłych pracowników UAM. Będą mogli wysłuchać wykładu “100 lat Obserwatorium Astronomicznego w Poznaniu”, uczestniczyć w obserwacjach nieba oraz wziąć udział w warsztatach astronomicznych.
 • 15 czerwca Obserwatorium planuje zorganizować spotkanie absolwentów. Odbędzie się wykład dotyczący teraźniejszości i przyszłości Instytutu, prezentacja nowoczesnego, robotycznego teleskopu (w tym zdalne obserwacje za pomocą Roman Baranowski Telescope z Arizony) oraz pokaz możliwości klastra obliczeniowego Obserwatorium.
 • Dodatkowo powstaną dedykowane upominki dla uczestników spotkań w postaci pocztówek, plakatów, książek itp.
 • Wszystkim spotkaniom będzie towarzyszyć prezentacja teleskopów i innych instrumentów astronomicznych oraz przy sprzyjającej pogodzie (bezchmurne niebo) pokazy nieba (obserwacje Księżyca przez teleskop oraz Słońca przez teleskop słoneczny).

 

 1. „GEOpraktyki: edycja V – wokół pustyń Omanu”

Młodzi naukowcy z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM już po raz piąty organizują międzynarodowy projekt GEOpraktyki. Pozwala on wykorzystać zdobytą na studiach wiedzę i umiejętności w praktyce. Ośmioro studentów podczas trzytygodniowego wyjazdu do Sułtanat Omanu planuje przeprowadzić badania z zakresu geografii fizycznej i geografii turyzmu. Analizom zostaną poddane między innymi:

 • Tempo i wielkości parowania potencjalnego i parowania rzeczywistego w klimacie zwrotnikowym.
 • Pomiar pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5
 • Pobór  próbek z poziomów powierzchniowych gleb na potrzeby tworzonej bazy danych glebowych.
 • Waloryzacja turystyczna geostanowisk, jako miejsc warunkujących funkcjonowanie i rozwój geoturystyki w Omanie.

Dodatkowo zaplanowano:

 • Wykonanie mapy multimedialnej z wykorzystaniem technologii rozszerzonej rzeczywistości wybranych indywidualności geograficznych Omanu.
 • Wizytę studyjną na Uniwersytecie Sultan Qaboos University, w celu wymiany doświadczeń z zakresu sposobów kształcenia, a także przeprowadzenia prelekcji dotyczących realizowanych badań.
 • Wolontariat w gospodarstwie agroturystycznym.

 

 1.  „Dzień Chemika „Miasteczko Mendelejewa”

Wydarzenie popularnonaukowe kierowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Wielkopolski. Z okazji 150 lat od stworzenia tablicy Mendelejewa, uczestnicy będą mieli okazję zaznajomić się z wszechstronnością i uniwersalnością narzędzia pracy każdego chemika, jakim jest układ okresowy pierwiastków chemicznych. Projekt obejmuje przygotowanie gier i zabaw o zróżnicowanym poziomie trudności na terenie Wydziału Chemii UAM, wpisujących się w rocznicę sformułowania prawa okresowości (chemiczne bingo, kalambury, zagadki i szyfry chemiczne, gra planszowa z wykorzystaniem układu okresowego, wystawa pierwiastków). Ponadto, planowane jest przeprowadzenie kilku pokazów doświadczeń chemicznych opracowanych przez członków NKCh UAM, które mogą wykonać samodzielnie uczestnicy wydarzenia. Wydarzenie uświetnią swoimi wykładami pracownicy Wydziału Chemii UAM, dzieląc się z młodzieżą wiedzą oraz własnymi doświadczeniami związanymi z właściwościami wybranych pierwiastków chemicznych.

 

 1. Chór Kameralny UAM: „Festiwal Universitas Cantat - koncerty i udział uczestników w Koncercie 100 lecia”

XIV Międzynarodowy Festiwal Universitas Cantat (UC) odbędzie się na UAM w kwietniu i maju 2019, a na główne wydarzenia 7-11 maja zostali wybrani uczestnicy z Filipin, Usa (Illinois, Michigan), Ukrainy, Węgier, Białorusi, Turcji i Niemiec i Serbii. Będą oni też wykonawcami koncertu 100 lecia 11.05.

Struktura Festiwalu 2019 obejmować będzie trzy obszary:

- koncerty zespołów uczelni poznańskich (Chór Ak.Muz, UMP, UP, Kameralny WP-A UAM, Kameralny UAM, Chór PP, Chór Żeński UEP, WSJO),

- koncerty w regionie chórów zagranicznych

- koncerty główne: 8, 9, 10 maja w Auli UAM oraz Koncert 100-lecia.

UC wydaje płytę dokumentującą wydarzenie, tym razem będzie to także dokumentacja wydarzeń 100-lecia, prowadzi stronę na facebooku i stronę www festiwalu: www.cantat.amu.edu.pl.

 

 1. Ogród Botaniczny UAM: „Organizacja międzynarodowych seminariów i konferencji dotyczących działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej ogrodów botanicznych”

Projekt polega na zorganizowaniu następujących seminariów i konferencji dotyczących działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej ogrodów botanicznych:

 • seminarium Konsorcjum Europejskich Ogrodów Botanicznych z 28 krajów Unii Europejskiej oraz 3 krajów stowarzyszonych (Szwajcarii, Norwegii i Islandii);
 • seminarium organizacji Botanic Gardens in the Baltic Sea Region - organizacji zrzeszającej ogrody botaniczne z Niemiec, Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Rosji, Finlandii, Szwecji i Danii;
 • konferencji Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce;
 • międzynarodowej konferencji dotyczącej przystosowania ogrodów botanicznych dla osób niepełnosprawnych, w ramach projektu pt. „Botanical Garden: Come in! Vstupte! Kom in! Wejdź! Gyere be!” realizowanego z programu Erasmus + „Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk. Partnerstwo strategiczne na rzecz edukacji dorosłych”.

Wydarzenia te odbędą się na terenie Ogrodu Botanicznego UAM, Wydziału Biologii UAM, ośrodków zamiejscowych UAM: Zespołu Pałacowo-Parkowego w Gułtowach i Stacji Ekologicznej w Jeziorach oraz Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Lądzie i Wielkopolskim Parku Narodowym.
 

 1. Wydział Matematyki i Informatyki:  „Wykłady otwarte dla młodzieży „Po indeks z Pitagorasem” (2019)”

Wykłady „Po indeks z Pitagorasem” mają na celu popularyzację wśród młodzieży w przyswajalnej dla nich formie interesujących zagadnień naukowych z matematyki i informatyki. Spotkania z doświadczoną kadrą naukową, w tym pracowników Wydziału Matematyki i Informatyki, stwarzają możliwość uzupełnienia i poszerzenia zainteresowań uczniów. Wykłady odbywać się będą raz w miesiącu, w każdym z nich uczestniczyć będzie ponad 200 uczniów z różnych szkół z całego województwa wielkopolskiego, wybrane wykłady – w zależności od ich formy – zostaną nagrane, a po obrobieniu cyfrowym umieszczone w Internecie, w ten sposób osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w nich w formie stacjonarnej będą mogły obejrzeć jego zapis.  Każdy z wykładów trwać będzie 60 minut.

 

 1. „Konkurs Chemiczny UAM – 25 lat popularyzacji chemii”

W roku akademickim 2019/2020 odbędzie się jubileuszowa, 25. edycja Konkursu Chemicznego dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych i Średnich, organizowanego przez Wydział Chemii UAM. Konkurs ma na celu popularyzację nauki, rozbudzanie zainteresowań chemią oraz rozpropagowanie Wydziału Chemii UAM wśród potencjalnych kandydatów na studia. Skierowany jest do młodzieży z województw: lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. W tegorocznej edycji jeden z etapów ma zostać urozmaicony o etap doświadczalny, w trakcie którego zostaną zweryfikowane także umiejętności pracy w laboratorium.

Dofinansowanie pozwoli na zakup materiałów umożliwiających wprowadzenie etapu eksperymentalnego, w szczególności okularów ochronnych, kitli, jednorazowego sprzętu laboratoryjnego, sprzętu plastikowego itd.

 

 1. „Już ponad 100 lat bawi fizyka - Dzień Dziecka z fizyką”

Na Wydziale Fizyki od kilkunastu lat odbywają się pokazy eksperymentów przyrodniczych dla dzieci z okazji Dnia Dziecka. W tym roku inicjatywa ma zostać rozszerzona o dzieci przebywające na oddziałach szpitalnych poznańskich placówek mieszczących się przy ul. Krysiewicza i ul. Szpitalnej (np. na oddziałach hematologii, laryngologii, onkologii). Planowane są pokazy na Wydziale Fizyki na przełomie maja i czerwca, oraz cztery zajęcia na oddziałach szpitalnych.

Dzieci wezmą bezpośredni udział w przeprowadzaniu eksperymentów, aktywnie uczestnicząc w pokazach. Dla dzieci przebywających na oddziałach szpitalnych pokazy i doświadczenia będą odpowiednio dopasowane do wymogów szpitalnych. Dofinansowanie pozwoli zakupić przenośne, uproszczone zestawy doświadczalne, przyciągające uwagę, niektóre materiały potrzebne do doświadczeń wykonywanych przez dzieci, oraz materiały promocyjne do wręczania na zakończenie pokazów.

 

 1.  „Studenci UAM bez Granic”

Studenci UAM bez Granic to projekt edukacyjno-badawczy, od sześciu lat realizowany przez osoby współpracujące w Kole Naukowym Edukacji Międzykulturowej, działającym na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W ramach projektu organizowane są wyjazdy do uboższych regionów świata, w których studenci prowadzą zajęcia edukacyjne z dziećmi i młodzieżą, zawożą materiały dydaktyczne oraz prowadzą badania naukowe na temat marzeń i aspiracji życiowych.

 

 1.  „Dzień polarny - tam, gdzie słońce nie zachodzi”

W tym roku mija 35 lat od rozpoczęcia działalności naukowej Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych na Spitzbergenie. Z tej okazji WNGiG chce zorganizować w maju 2019 roku warsztaty dla młodzieży pt. „Dzień polarny - tam, gdzie słońce nie zachodzi”. Praktyczne zajęcia mają przybliżyć młodzieży i nauczycielom codzienną pracę w odległej Arktyce. Cykl warsztatów będzie się składał z krótkich 20 minutowych części poświęconych odrębnym aspektom badań polarnych:

 • Logistyka w obszarach polarnych - jak przeżyć z dala od cywilizacji?
 • Spitsbergen - wyspa bez drzew? Co krzewinki mogą nam powiedzieć o przeszłości?
 • Globalny problem - kiedy znikną ostatnie lodowce na Spitsbergenie?
 • Lodowce topnieją - ale co się dzieje z tą wodą? Krótki kurs pomiarów hydrologicznych.
 • Spitsbergeńska pogoda nie taka straszna. Podstawy polarnej meteorologii i klimatologii.
 • XXI wiek w Arktyce - o wykorzystaniu dronów i georadaru na dalekiej północy.
 • Nie tylko telefon komórkowy i Internet – jak przeżyć bez zasięgu. Radio dotrze wszędzie!
   
 1.  Seminaria "Inny" w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i edukacyjnych; rzeczywistość - wyzwania – działanie

To projekt spotkania seminaryjno – warsztatowego dla wychowawców pracujących z dziećmi i młodzieżą. Ma na celu wskazanie działań eliminujących bądź przynajmniej zmniejszających ryzyko wykluczania i odrzucania „Innego” z grupy rówieśniczej. Realizacja projektu ma posłużyć zdobyciu podstawowych umiejętności w zakresie działań służących profilaktyce wykluczenia i odrzucenia, jak również wzbudzenia motywacji do dalszego  poszerzania i pogłębiania tych umiejętności i leżącej u ich podstaw wiedzy.

 

 1. „Letnia Szkoła Prawa: Summer ELSA Law School on Digital & Privacy Law”

Letnia Szkoła Prawa jest jednym z niewielu projektów, organizowanych na Wydziale Prawa i Administracji UAM, pozwalających studentom oraz doktorantom na bezpośrednią wymianę wiedzy z przedstawicielami zagranicznych ośrodków naukowych. W tym roku planowana jest dyskusja o prawnych aspektach prywatności, cyberprzestępczości, sztucznej inteligencji, ochronie danych, social mediów, modelu przetwarzania danych cloud computing oraz własności intelektualnej w Internecie. Do dyskusji zostaną zaproszeni przedstawiciele ośrodków naukowych oraz prawnicy-praktycy z Polski i zza granicy. Wydarzenie będzie okazją dla wymiany spostrzeżeń na temat prawdopodobnych dróg rozwoju legislacji wspólnotowej w zakresie m.in. współpracy państw członkowskich w zwalczaniu cyberprzestępczości, czy szans oraz wyzwań, jakie stawia przed prawodawstwem kwestia waluty cyfrowej.

Wydarzenia Ogólnouniwersyteckie

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.