Wersja kontrastowa

UAM z akredytacją i tytułem uczelni zaangażowanej

Anna Schmidt-Fiedler
Anna Schmidt-Fiedler
Obraz

UAM jako pierwszy uniwersytet w Polsce otrzymał akredytację i tytuł uczelni zaangażowanej przyznawanej przez Accreditation Council for Entrepreneurial and Engaged Universities (ACEEU).

 

Jest to obecnie jedyna akredytacja, która kompleksowo odnosi się do oceny społecznego oddziaływania uczelni wyższych na otoczenie, jakości współpracy z partnerami spoza uczelni, wdrażania idei społecznej odpowiedzialności, w tym celów zrównoważonego rozwoju. Do tej pory otrzymało ją 13 uniwersytetów z całego świata, kolejne trzydzieści jest w trakcie ubiegania się o akredytację.

Przyznanie tytułu było zwieńczeniem półtorarocznego okresu zbierania danych, raportowania i oceniania przez dwie różne komisje eksperckie. Analizowanych było piętnaście standardów - przypisanych do pięciu głównych obszarów:

·        strategia i orientacja;

·        ludzie i potencjał organizacyjny;

·        ​motywatory;

·        edukacja, badania i trzecia misja;

·       innowacje i oddziaływanie.

Przejście całej procedury było doskonałą okazją dla uczelni by móc zdiagnozować swoje silne strony i je skutecznie rozwijać, ale także zidentyfikować obszary warte poprawy i szczególnej uwagi zwłaszcza w kontekście wzmacniania sieci powiązań z partnerami spoza uczelni oraz oddziaływania na szeroko rozumiane otoczenie społeczno-gospodarcze uczelni. Byłó także szansą dla osób zaangażowanych w akredytacyjne działania do refleksji, uczenia się, poznawania trendów.
Wręczenie tytułu miało miejsce podczas Stakeholder Forum, które odbyło się na Uniwersytecie we Florencji, pod koniec czerwca 2022 r. Wydarzenie zgromadziło prawie 200 osób, ekspertów i przedstawicieli uczelni z całego świata zainteresowanych rozwijaniem idei uniwersytetów przedsiębiorczych oraz zaangażowanych, praktykujących różne formy współpracy z partnerami biznesowymi i społecznymi, laureatów konkursów na najbardziej przedsiębiorcze i zaangażowane uczelnie roku, finalistów akredytacji oraz instytucje będące jeszcze w trakcie procedury.
„Uzyskanie akredytacji pozwala nam jasno komunikować obecnym i przyszłym studentom, naszym pracownikom i pracowniczkom oraz partnerom, że społeczna odpowiedzialność i zaangażowanie są dla UAM ważne. Daje też całościowy obraz tego, co w tym obszarze zostało już zrobione, a jakie aspekty powinniśmy jeszcze udoskonalać. Mamy na to pięć lat – po tym czasie tytuł należy odnowić.” – podsumowuje Prorektor ds. Kadr i Rozwoju, prof. Tadeusz Wallas, który zainicjował przystąpienie UAM do akredytacji.

„Złożona i wymagająca procedura akredytacji ACEEU i udział w finałowym forum były dla mnie bardzo wzbogacającym doświadczeniem - pozwoliło holistycznie spojrzeć na wdrażanie idei uczelni zaangażowanych na UAM, uporządkować wiele kwestii, poznać wiele wartościowych inicjatyw i innych pasjonatów tematu, dać się zainspirować do dalszych działań” – komentuje Anna Schmidt-Fiedler, która koordynowała akredytacyjne działania w UAM.

Serdeczne podziękowania dla wszystkich pracowników i pracowniczek naukowych i administracyjnych, studentów, studentek, doktorantów i doktorantek, którzy cierpliwie odpowiadali na pytania, udostępniali dane, wyszukali przykłady, którymi mogliśmy pochwalić się w ramach ocen – naprawdę wiele wspaniałych inicjatyw ma miejsce na naszym Uniwersytecie. Dziękujemy także naszym partnerom społecznym i biznesowym: Urzędowi Miasta Poznania, CK Zamek, Urzędowi Marszałkowskiemu, Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka, Stowarzyszeniu Metropolia Poznań, Lech Poznań i GTF Company, którzy na spotkaniu z komisją oceniającą opowiadali o istocie swojej współpracy z UAM.

Akredytacja została dofinansowana ze środków Programu Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego, projekt Akredytacje zagraniczne, Umowa nr MEiN/2021/5/DIR/AZ w kwocie 69 680,63 zł.

Wiedza Edukacja Rozwój

 

Logo ACEEU

Życie Ogólnouniwersyteckie

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.