Wersja kontrastowa

Karolina Domagalska-Nowak. Święto administracji

Karolina Domagalska-Nowak na III Forum Administracji, fot. Adrian Wykrota
Karolina Domagalska-Nowak na III Forum Administracji, fot. Adrian Wykrota

Z Karoliną Domagalską-Nowak, kierownik Biura Obsługi WSE i przewodniczącą Komitetu programowo-organizacyjnego III Forum Administracji, rozmawia Ewa Konarzewska-Michalak. 

 

Jak narodziła się idea Forum Administracji? 

- Kilka lat temu prof. Katarzyna Górak-Sosnowska zorganizowała Ogólnopolskie Forum Dziekanatów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, na którym omawiano kwestie merytoryczne łączące pracowników dziekanatów działających w rygorze tych samych przepisów. To spotkanie było bardzo budujące, bo pokazało wspólnotowość problemów i jednocześnie różnorodność stosowanych rozwiązań, a także to, że warto rozmawiać, by w pracy nie wyważać otwartych drzwi.  

Natalia Czerwińska z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej postanowiła zorganizować podobne forum na potrzeby UAM. Pierwsze spotkanie adresowane do pracowników dziekanatów odbyło się na tym właśnie wydziale w formule konferencji. Drugie forum, zorganizowane w 2021 roku, koncentrowało się wokół problemów w pracy administracji związanych z pandemią covid-19. Mieliśmy coraz więcej zgłoszeń, a oprócz prelekcji odbył się wtedy cykl warsztatów przygotowanych przez koleżanki z Sekcji Rekrutacji i Rozwoju Zawodowego, Klaudię Łęcką i Joannę Dembińską, inspirowanych doświadczeniami pracowników UAM.  

W styczniu 2022 roku prorektor prof. Joanna Wójcik, entuzjastka i jedna z matek chrzestnych forum, spotkała się z nami, by omówić plany na kolejny rok. Padły wtedy słowa, że forum ma być świętem administracji, dniem, który jest przygotowany przez administrację dla niej samej. Tak narodziła się idea tegorocznego forum, które odbywa się pod hasłem „Przyjaźnie i profesjonalnie”. Tacy chcemy być wobec siebie samych oraz naszych szeroko rozumianych klientów. 

 

Czym różni się ta edycja od poprzednich? 

- Jest to pierwsze forum dla całej administracji UAM. Kanclerz Marcin Wysocki już przy okazji organizacji drugiego spotkania mówił, że nie powinniśmy się zamykać w gronie pracowników biur obsługi wydziału i biur obsługi studentów. Takie podejście zupełnie zmieniło nasz sposób myślenia o forum i jego organizacji. Teraz mamy do czynienia z imprezą o zupełnie innej skali – w drugim forum uczestniczyło ponad 160 osób i wtedy wydawało nam się, że to bardzo dużo. W tej chwili mówimy o około 450 uczestnikach. Musieliśmy wybrać taką tematykę, która byłaby w miarę uniwersalna i przydatna dla wszystkich pracowników. Skupiliśmy się na dwóch obszarach: poprawie procesów i działaniu organizacji oraz na pracowniku – jego wiedzy i umiejętnościach. Chcę podkreślić, że gdyby nie zespół ponad 20 pracowników administracji, którzy zaangażowali się w organizację forum, to spotkanie nigdy nie doszłoby do skutku. 

 

Jaki był klucz doboru prelegentów? 

- Postanowiliśmy wybrać znane nam i sprawdzone osoby. Przede wszystkim zaprosiliśmy prof. Katarzynę Górak-Sosnowską, inicjatorkę formuły forum, aby opowiedziała o tym, jak ta idea ciągle się rozwija na różnych uczelniach w całej Polsce. Poza tym udało nam się zaprosić do współpracy osoby spoza UAM, jak choćby prof. Justynę Maciąg, która propaguje koncepcję zarządzania Lean Management w szkolnictwie wyższym i usługach i jest jedną z liderek wprowadzania tej koncepcji w uczelniach wyższych. Pracowała między innymi w zespole „odchudzania” procesów na UJ.  Ponadto wśród prelegentów mamy również osoby z grona pracowników UAM – na przykład prof. UAM Szymona Ossowskiego z WNPiD. Wielu naszych prelegentów to osoby doświadczone w pracy w biznesie i trenerzy, którzy jednocześnie są związani ze środowiskiem akademickim i dobrze znają ten świat. Szczególnie cieszy nas, że wydarzenie zakończymy występem Szymona Łątkowskiego, znanego standupera i jednocześnie specjalisty od komunikacji, naszego byłego studenta.  

 

Czy osoby pracujące w administracji zgłaszały pomysły na warsztaty? Dlaczego wybrano akurat taką tematykę? 

- Na wydziałach pracuje wiele osób, które zajmują się tymi samymi zagadnieniami, ale nie znają się osobiście – na przykład koordynatorzy USOS-a, osoby układające rozkłady zajęć, osoby odpowiedzialne za strony internetowe. Wszystkie te osoby przecierają te same ścieżki i uznaliśmy, że forum to właśnie okazja, aby w końcu się poznały. Dodatkowo odczuwamy silną potrzebę rozmów merytorycznych z osobami, które są specjalistami w określonych dziedzinach, na przykład z radcami prawnymi czy pracownikami Biura Zamówień Publicznych. Takie spotkania mogą przynieść naprawdę wiele korzyści obu stronom zaangażowanym w ten sam proces. Natomiast potrzeba organizacji warsztatów dotyczących umiejętności miękkich jest regularnie zgłaszana przez pracowników – stanowią one ważne wsparcie naszej pracy, ale też inspirację i impuls do rozwoju. Problemy psychiczne, które pojawiły się w związku z pandemią i wojną, ciągły niepokój, napięcie, spowodowały, że rozszerzyliśmy ofertę warsztatową o zajęcia związane na przykład z wypaleniem zawodowym, zachowaniem w kryzysie.  

 

Z jakim odbiorem spotyka się inicjatywa forum wśród pracowników? 

- Szacowaliśmy liczbę uczestników na około 300 osób, więc tak duże zainteresowanie trochę nas zaskoczyło. Liczba zgłoszeń to jednak dla nas jasny sygnał, że forum odpowiada na potrzeby pracowników, a program postrzegają oni jako atrakcyjny. Mamy wiele głosów dotyczących warsztatów – niektórzy uczestnicy żałują, że odbywają się one jednocześnie i nie mogą brać udziału we wszystkich. Większość z tych zajęć prowadzą pracownicy UAM i jeśli będzie taka potrzeba, to prawdopodobnie będzie można je powtórzyć już poza forum. 

Zobacz też: III Forum Administracji UAM

Ogólnouniwersyteckie

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.