Wersja kontrastowa

Odnowienie doktoratu prof. Edwarda Balcerzana

Prof. Edward Balcerzan
Prof. Edward Balcerzan
Obraz

22 maja o godz. 11.00 w Sali Lubrańskiego Collegium Minus odbędzie się odnowienie doktoratu prof. Edwarda Balcerzana.

Prof. Edward Balcerzan jest teoretykiem literatury, krytykiem literackim, tłumaczem, poetą i prozaikiem. W 1961 ukończył filologię polską na UAM. Od 1962 na stałe związany z Poznaniem. W 1968 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych. W 1972 habilitował się, w 1985 został mianowany profesorem nadzwyczajnym, w 1990 zdobył tytuł profesora zwyczajnego.
Prof. Balcerzan jest członkiem PAN, a także PAU. W 1990 został kierownikiem Zakładu Teorii Literatury UAM i wszedł w skład Rady Naukowej IBL. Wykładał na wielu uniwersytetach europejskich, autor i redaktor licznych prac i książek literaturoznawczych – dotyczących problematyki teorii literatury, teorii przekładu, zagadnień twórczości awangardowej.

zob. też Profesor Edward Balcerzan. Ja ciągle debiutuję

Debiutował jako poeta w 1955 na łamach "Życia i Kultury" – dodatku literackiego "Głosu Szczecińskiego". Publikował wiersze w tygodniku "Ziemia i Morze" w latach 1956-1957. Autor kilku zbiorów wierszy i książek prozatorskich. Reprezentant nurtu lingwistycznego w poezji polskiej, a także uznany twórca moskalików. Tłumacz poezji rosyjskiej.

zaproszenie

Na uroczystość zapraszają Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Dziekan Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej.

Ludzie UAM Ogólnouniwersyteckie

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.