Wersja kontrastowa

Prof. Leszek Mrozewicz doktorem honoris causa UWr

Prof. Leszek Mrozewicz otrzymał doktorat honoris causa UWr, fot. Alina Metelytsia
Prof. Leszek Mrozewicz otrzymał doktorat honoris causa UWr, fot. Alina Metelytsia

9 czerwca 2022 r. w Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego profesorowi Leszkowi Mrozewiczowi (UAM), wybitnemu znawcy historii starożytnej. 

 

Uroczystość poprzedziła konferencja naukowa pt. Hellenizacja, romanizacja i jej granice. W 40. rocznicę książki Leszka Mrozewicza pt. Rozwój ustroju municypalnego a postępy romanizacji Mezji Dolnej, która składała się z referatów wygłoszonych przez prof. Danutę Musiał (UMK), prof. Sławomira Sprawskiego (UJ), prof. Andrzeja Łosia (UWr) oraz prof. Dariusza Słapka (UMCS). Pan Profesor wziął w niej udział przysłuchując się wszystkim referatom, a następnie uczestniczył w ciekawej dyskusji, którą moderowała prof. Małgorzata Pawlak (UWr). Słowo wstępne do obrad wygłosił prof. Krzysztof Nawotka (UWr).

Prof. Leszek Mrozewicz otrzymał doktorat honoris causa UWr, fot. Alina Metelytsia

Decyzja o nadaniu Panu Prof. Leszkowi Mrozewiczowi zaszczytnego tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego zapadła na posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 24 listopada 2021 r. (Uchwała nr 134/2021 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego) i była zwieńczeniem wniosku złożonego przez Instytut Historyczny, wcześniej pozytywnie zaopiniowanego przez Radę Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych tegoż Uniwersytetu (Uchwała nr 21/2021). Recenzentami wniosku byli prof. Danuta Musiał (UMK) oraz prof. Mariusz Mielczarek (Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Łodzi). Na promotora został wyznaczony prof. Krzysztof Nawotka (UWr). O planowanym przez Uniwersytet Wrocławski wyróżnieniu prof. Leszek Mrozewicz dowiedział się od samego prof. Krzysztofa Nawotki, inicjatora wniosku. Miało to miejsce w trakcie Jubileuszu 70. Urodzin Profesora, zorganizowanego 9 grudnia 2021 r. w Auli Biskupa Jana Lubrańskiego UAM przez Jego Uczniów (prof. Katarzynę Balbuzę, dr. Michała Ducha, dr Zofię Kaczmarek, prof. Krzysztofa Królczyka oraz prof. Annę Tatarkiewicz).

Prof. Leszek Mrozewicz otrzymał doktorat honoris causa UWr, fot. Alina Metelytsia

Profesor Leszek Mrozewicz (ur. 5 listopada 1951 r. w Myśliborzu) specjalizuje się w zakresie historii antycznej, w szczególności historii starożytnego Rzymu. Jego zainteresowania badawcze dotyczą historii społecznej cesarstwa rzymskiego, dziejów Rzymu w epoce dynastii flawijskiej, historii limesu i prowincji nadgranicznych Imperium Romanum, procesów urbanizacyjnych i municypalizacyjnych w prowincjach nad Renem i Dunajem w I-III w. po Chr., romanizacji, kultów i przemian religijnych w warunkach prowincjonalnych oraz epigrafiki łacińskiej i prozopografii. Z UAM jest związany od początku swojej kariery naukowej. W 1979 r. doktoryzował się na podstawie dysertacji pt. „Rozwój ustroju municypalnego a postępy romanizacji w Mezji Dolnej”, habilitował się w 1988 r. na podstawie rozprawy pt. „Arystokracja municypalna w rzymskich prowincjach nad Renem i Dunajem w okresie Wczesnego Cesarstwa (I-III w.)”.

Prof. Leszek Mrozewicz otrzymał doktorat honoris causa UWr, fot. Alina Metelytsia

W latach 1991-1996 prof. Leszek Mrozewicz kierował Zakładem Historii Starożytnej Instytutu Historii na Wydziale Historycznym UAM, natomiast w okresie 1997-2012 – wydzielonym z poprzedniej jednostki Zakładem Historii Społeczeństw Antycznych IH UAM (ob. Pracownia Historii Starożytnej Grecji i Rzymu). W 2009 r. objął stanowisko dyrektora Kolegium Europejskiego UAM, w ramach którego utworzył Instytut Kultury Europejskiej. Tam też kierował Zakładem Kultury i Tradycji Antycznej (2009-2019). Za wszechstronną działalność naukową i pozanaukową profesor Leszek Mrozewicz uzyskał liczne nagrody i wyróżnienia, w tym nagrody ministerialne oraz nagrody Rektora UAM za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną. Za pracę dydaktyczną został wyróżniony Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Profesor Leszek Mrozewicz jest ponadto laureatem nagrody Człowiek Roku 2011 Mediów Lokalnych Gniezna oraz nagrody Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego (2021).

 

Ludzie UAM Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźnie

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.