Wersja kontrastowa

Będą dyskutować o literaturze dla dzieci

prof. UAM dr hab. Beate Sommerfeld i prof. UAM dr hab. Eliza Karmińska
prof. UAM dr hab. Beate Sommerfeld i prof. UAM dr hab. Eliza Karmińska
Obraz

Nowa grupa badawcza na Wydziale Neofilologii zaprasza na międzynarodową konferencję translatologiczną poświęconą różnorodności kulturowej w literaturze dla dzieci i młodzieży.

Na konferencji „Różnorodność kulturowa w literaturze dla dzieci – przekład i recepcja” naukowcy i tłumacze dyskutować będą m.in. o procesach międzykulturowych w przekładzie. Czy w warunkach rynku globalnego w ogóle jest jeszcze miejsce na doświadczenia odmienności i autentyczne kontakty kulturowe? Na to i na wiele innych pytań prelegenci szukać będą odpowiedzi podczas wydarzenia wpisującego się w nurt Children’s Literature Translation Studies.

Konferencja odbędzie się dniach 10-11 stycznia w Collegium Novum. Zachęcamy do zapoznania się z programem.

Organizatorem jest powstała w zeszłym roku „Grupa badań nad przekładem i recepcją literatury dla dzieci i młodzieży” działająca na Wydziale Neofilologii UAM. Wydarzenie współorganizują prof. UAM dr hab. Eliza Karmińska (Instytut Językoznawstwa) i prof. UAM dr hab. Beate Sommerfeld (Instytut Filologii Germańskiej).

Zobacz też: Chodź opowiedz mi bajeczkę

Celem grupy jest prowadzenie badań naukowych w zakresie recepcji i przekładu literatury dziecięcej oraz komparatystyczne badania literatury napisanej dla dzieci w Polsce i w krajach niemieckojęzycznych. Chodzi tu w szczególności o zrozumienie mechanizmów recepcji literatury dziecięcej w Polsce i w Niemczech oraz o badania porównawcze tradycji literackich, w których osadzone są książki dla dzieci. Takie podejście umożliwiłoby ustalenie przyczyn blokad recepcyjnych i czynników sprzyjających recepcji oraz kanonizacji tekstów.

Publikacja Grupy Badawczej

Grupa zajmuje się organizacją konferencji naukowych poświęconych zagadnieniom związanym z recepcją i przekładem literatury dziecięcej, warsztatów dla studentów, wydarzeń popularyzatorskich. Planuje również publikację wyników badań w ramach serii wydawniczej na WN oraz w polskich i niemieckich seriach wydawniczych. Warto wspomnieć, że publikacja grupy „Między manipulacją a autonomicznością estetyczną. Przekład literatury dla dzieci” została wyróżniona nagrodą Rektora UAM.

Nauka Wydział Neofilologii
Zobacz podobne

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.