Wersja kontrastowa

Brandenburgia wesprze European New School of Digital Studies

Fot. Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur
Fot. Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur

Kraj związkowy Brandenburgia do 2023 r. wesprze rozwój European New School of Digital Studies (ENS) na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, kwotą 4,16 mln euro. Minister Nauki dr Martina Münch i prezydentka Viadriny prof. dr Julia von Blumenthal w czwartek, 29 sierpnia br. w Poczdamie podpisały w tej sprawie porozumienie. W związku z tym finansowanie wzrośnie z 70.000 euro w tym roku do 1.174 mln euro w 2023 roku.

 

 

Julia von Blumenthal, prezydentka Viadriny, podkreśliła znaczenie tego kroku: „Wraz z zawarciem tej umowy Uniwersytet Europejski Viadrina dysponuje niezbędnymi środkami do finansowania tego projektu. Niezwłocznie ogłosimy konkurs na cztery profesury, które nadadzą profil European New School of Digital Studies w zakresie badań i nauczania".

Minister Nauki, dr Martina Münch, z zadowoleniem przyjęła podpisanie umowy: „Bardzo się cieszę, że Viadrina tworzy kolejny filar naukowy obok wydziałów prawa, kulturoznawstwa i ekonomii. European New School of Digital Studies w zakresie prowadzonych badań koncentrować się będzie na bardzo aktualnym temacie".

Premier Brandenburgii, dr Dietmar Woidke, koordynator rządu Niemiec ds. współpracy z Polską, skomentował porozumienie słowami: „Ten krok jest wynikiem pogłębionej i dobrej współpracy pomiędzy uniwersytetami w Poznaniu i we Frankfurcie nad Odrą. Cieszy mnie wynikające z tego wzmocnienie polsko-niemieckiej współpracy naukowej, która będzie miała pozytywny wpływ na region".

 

Czytaj także: European New School of Digital Studies w Collegium Polonicum

 

Prof. UAM dr hab. Tadeusz Wallas, prorektor UAM: „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z zadowoleniem przyjął decyzję o wsparciu finansowym dla European New School of Digital Studies. W UAM trwają prace nad zgłoszeniem wniosku do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącego powołania  wspólnego kierunku „Master of Digital Entrepreneurship". Uzyskanie takiej zgody jest - w świetle obowiązującego prawa -  warunkiem niezbędnym do uruchomienia nowego kierunku".

ENS to projekt współpracy Uniwersytetu Europejskiego Viadrina i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Planowany jest jako miejsce innowacyjnych badań i nauki, w którym wykładowcy i studenci będą analizować społeczne, polityczne i etyczne konsekwencje cyfryzacji oraz zajmą się wyzwaniami i możliwościami europejskiego społeczeństwa cyfrowego.

Cztery profesury obejmą dziedziny: „Zarządzanie informacją i cyfrowa transformacja", „Prawo i etyka społeczeństwa cyfrowego", „Socjologia technologii" oraz „Teoria polityczna i cyfrowa demokracja". Zajęcia dydaktyczne rozpoczną się w semestrze zimowym 2020/21 w ramach kierunku studiów „Master of Digital Entrepreneurship".

Nauka Collegium Polonicum w Słubicach

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.