Wersja kontrastowa

European New School of Digital Studies w Collegium Polonicum

Julia von Blumenthal na zdjęciu druga z lewej
Julia von Blumenthal na zdjęciu druga z lewej
Uniwersytet Europejski Viadrina

Rada Fundacji Viadriny poparła utworzenie European New School of Digital Studies z siedzibą w Collegium Polonicum w Słubicach

 

Rada Fundacji Viadriny głosowała nad utworzeniem European New School na Uniwersytecie Europejskim Viadrina – rozpisane zostaną cztery nowe profesury.

Rada Fundacji Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą w czwartek, 1 sierpnia br. zatwierdziła projekt European New School (ENS). Decyzja ta opierała się również na pięciu recenzjach zewnętrznych, z których wszystkie były pozytywne.

Prof. dr Klaus Dicke, Przewodniczący Rady Fundacji Viadriny, powiedział: „Wraz z utworzeniem ENS Viadrina kontynuuje swoją misję założycielską, kierując w innowacyjny sposób skoncentrowane wokół tematyki europejskiej badania i nauczanie ku przyszłościowemu tematowi cyfryzacji. Oferowane wspólnie z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu kierunki studiów zwiększą atrakcyjność Viadriny i pozwolą badaniom nad cyfryzacją, jej warunkami i konsekwencjami wpisać się w nowe profile edukacyjne i zawodowe".

Decyzja Rady Fundacji jest warunkiem wstępnym utworzenia ENS, która powstanie jako wspólny projekt pomiędzy Uniwersytetem Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą a Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM), realizowany w Collegium Polonicum (CP) w Słubicach. Ekonomiści, prawnicy, socjologowie, humaniści i eksperci z zakresu techniki w dziedzinie sztucznej inteligencji i lingwistyki komputerowej będą w CP nauczać i prowadzić interdyscyplinarne oraz transgraniczne badania w celu znalezienia odpowiedzi na wyzwania społeczeństwa cyfrowego. Pierwszym krokiem będzie otwarcie kierunku studiów „Master of Digital Entrepreneurship" w semestrze zimowym 2020/21.

W tym celu planowane jest utworzenie czterech profesur, których tematyka została również zatwierdzona przez Radę Fundacji Viadriny w dniu 1 sierpnia br.. Obejmą one następujące obszary: „Zarządzanie informacją i transformacja cyfrowa", „Prawo i etyka społeczeństwa cyfrowego", „Socjologia techniki" oraz „Teoria polityczna i demokracja cyfrowa". Ponadto Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu poprowadzi zajęcia z zakresu informatyki i komputeroznawstwa.

Prezydentka Viadriny, prof. dr Julia von Blumenthal, skomentowała pozytywną decyzję Rady Fundacji Viadriny: „Dzięki dzisiejszej akceptacji Rady osiągnęliśmy wielki krok na drodze do realizacji tego centralnego dla Viadriny projektu. Bardzo się cieszę, że nasz projekt interdyscyplinarnych badań i nauczania w zakresie głównych zagadnień europejskiego społeczeństwa cyfrowego przyszłości został tak pozytywnie przyjęty przez ekspertów. Jest to dla nas wielki bodziec na drodze do wdrożenia i dalszego rozwoju European New School of Digital Studies".

Prof. dr Jürgen Neyer, wiceprezydent i dziekan założyciel ENS dodał, że European New School będzie kształcić studentów, aby aktywnie kształtować wyzwania przyszłego społeczeństwa cyfrowego. Oddzielenie dyscyplin technicznych, społecznych i humanistycznych zostanie przezwyciężone na korzyść badań i nauczania opartych na wspólnych projektach. Celem jest pokazanie „jak można połączyć europejskie wartości humanizmu i oświecenia z wyzwaniami i możliwościami świata cyfrowego".

Nauka Collegium Polonicum w Słubicach

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.