Wersja kontrastowa

Ćwierć miliona na stypendia dla doktorantów UAM

Stypendia PPNT
Stypendia PPNT

 

Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM, już po raz jedenasty, przyznał stypendia naukowe dla doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uroczyste wręczenie odbędzie się dzisiaj w siedzibie PPNT.

 

Tegoroczna edycja stypendiów dla doktorantów UAM jest rekordowa. Wpłynęło 180 wniosków z 14 wydziałów UAM. Z tego grona PPNT wyłonił 15 stypendystów. Każdy z nich w roku akademickim 2018/2019 otrzyma 15 000 złotych (1500 złotych miesięcznie).

 

Oceniano przede wszystkim zaangażowanie doktorantów w działalność naukową, takie jak wystąpienia na konferencjach naukowych, publikacje, udział w grantach badawczych, czy uzyskane patenty. Ważne były także miejsca w rankingu Dziekanów poszczególnych wydziałów UAM. Na tegoroczne stypendia PPNT przeznaczy 225 000 zł. PPNT nagradza tych najwybitniejszych, którzy dzięki swojej pracy i zaangażowaniu osiągają najlepsze wyniki na uczelni.

Nasze stypendia wyróżnia to,  że oprócz działalności naukowo-badawczej, zwracamy uwagę na praktyczny wymiar pracy, który może przełożyć się w przyszłości na innowacyjne produkty czy usługi – wyjaśnia prof. Jacek Guliński, Dyrektor PPNT.

 

Niesporczaki

a loty międzyplanetarne

Tegoroczna edycja to wyjątkowo ciekawe obszary badawcze zasługujące na dodatkowe wsparcie. Na przykład Milena Roszkowska z Wydziału Biologii bada niesporczaki – bezkręgowce, które są bardzo odporne na niekorzystne warunki środowiskowe, takie jak brak wody, niską i wysoka temperatura czy duże dawki promieniowania, a zawdzięczają to zdolności do wchodzenia w stan kryptobiozy. Wyniki te mogą być istotne dla szeroko rozumianych badań astrobiologicznych z lotami międzyplanetarnymi włącznie, a także mogą przyczynić się do lepszego zrozumienia bardzo popularnych w ostatnim czasie mechanizmów starzenia się.

Marcin Dziuba z Wydziału Biologii uważnie przygląda się budzącym niepokój  zmianom klimatycznym. W prowadzonych badaniach Doktorant stara się ocenić wpływ długotrwałego wzrostu temperatury na plankton wód słodkich.  Piotr Lewandowski z Wydziału Chemii bada induktory odporności roślin, które mogą stać się ekologiczną przyszłością zwiększania wydajności plonów wraz z możliwie najniższym użyciem środków chemicznych.

Również Doktoranci-humaniści przyglądają się ciekawym aspektom naszej rzeczywistości.  Rafał Szymanowski  analizuje związki między światem polityki a gospodarki  pod kątem kryzysów gospodarczych. Z kolei Natalia Kłysz-Sokalska proponuje konkretne rozwiązania dydaktyczne możliwe do wdrożenia w każdej szkole, w kontekście radzenia sobie z emocjami za pomocą muzyki i ruchu.

Wśród wyróżnionych znalazła się również tematyka bezpośrednio związana z Poznaniem. Praca Kamila Jagwiela z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych może pomóc w opracowaniu i wdrożeniu kompleksowej strategii zarządzania wodami opadowymi w naszym mieście, w celu przeciwdziałania powodziom błyskawicznym i podtopieniom.

 

Czytaj też: Wręczono stypendia im. dr. Jana Kulczyka

 

Kto może uzyskać wsparcie

Program stypendialny dla doktorantów UAM ma na celu rozwój kapitału intelektualnego, a co za tym idzie promocję innowacyjności i przedsiębiorczości akademickiej. Każdego roku wsparcie finansowe otrzymuje kilkunastu uzdolnionych doktorantów wyłonionych na podstawie kryteriów, które pokazują stopień zaangażowania w rozwój nauki, nowatorstwo metod i kierunków badań, a także ich aplikacyjny charakter.

 

Realne wsparcie

Każdego roku do programu zgłasza się około 100 osób, a stypendium otrzymuje kilkanaście z nich. Stypendium w wysokości 1500 zł wypłacane jest co miesiąc przez cały rok akademicki. Od początku istnienia programu stypendialnego (2008 rok) rozpatrzono ponad 1000 wniosków i przyznano 165  stypendiów dla reprezentantów nauk ścisłych i humanistycznych UAM, na łączną kwotę ponad 2,3 miliona złotych.

Ta działalność została doceniona w konkursie dla najlepszych programów stypendialnych w Polsce. W roku 2011 Fundacja otrzymała nagrodę „Dobre Stypendia 2011” w kategorii Programy stypendialne uczelni wyższych. Warto dodać, że fundusze na stypendia nie pochodzą ze środków publicznych, tylko z zysku wypracowanego przez PPNT, pochodzącego z usług badawczych i proinnowacyjnych.

Nauka Ogólnouniwersyteckie

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.