Geoinspiracje – teorie i praktyki

Na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych rozpoczęła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa  Geoinspiracje – teorie i praktyki zorganizowana z okazji 20-lecia Pracowni Dydaktyki Geografii i Edukacji Ekologicznej.
Na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych rozpoczęła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa Geoinspiracje – teorie i praktyki zorganizowana z okazji 20-lecia Pracowni Dydaktyki Geografii i Edukacji Ekologicznej.
Obraz

Na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych rozpoczęła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa  Geoinspiracje – teorie i praktyki zorganizowana z okazji 20-lecia Pracowni Dydaktyki Geografii i Edukacji Ekologicznej.

Celem konferencji jest prezentacja aktualnych wyników badań prowadzonych w Pracowni oraz inspirowanie, zarówno pracowników naukowych, jak i nauczycieli geografii do wdrażania nowych rozwiązań, metod i strategii, które w większym stopniu angażują ucznia w proces kształcenia.

- Obchody 20-lecia Pracowni Dydaktyki Geografii i Edukacji Ekologicznej wpisują się w szczególny czas dla całej społeczności akademickiej Poznania. Jubileusz są okazją do analizy działań, namysłu i refleksji, a także podejmowania kolejnych wyzwań – mówiła prof. Iwona Piotrowska. I dodawała: Postanowiliśmy zaprezentować swoje osiągnięcia oraz zwrócić uwagę na ważne z punktu widzenia procesu kształcenia, zagadnienia, problemy wyzwania, które wynikają ze zmian środowiskowych, rozwoju cywilizacyjnego i technologicznego.

Konferencja została podzielona na sesje wykładowe oraz warsztatowe. 

Nauka Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych