Wersja kontrastowa

Miniatura 5. Laureaci z UAM

Konkurs Miniatura 5
Konkurs Miniatura 5
Obraz

Sześcioro badaczy z UAM otrzymało granty w ramach konkursu MINIATURA 5 z NCN. Naukowczynie i naukowcy rozpoczną badania wstępne i pilotażowe, kwerendy, staże naukowe i wyjazdy konsultacyjne dzięki finansowaniu z NCN. 

 

Wśród nagrodzonych są:

dr Andrzej Paduch, Wydział  Prawa i Administracji, Sposoby przeciwdziałania negatywnemu wpływowi pandemii COVID-19 na przebieg sądowej kontroli administracji publicznej w Danii i Szwecji, badanie prawnoporównawcze, wyjazd badawczy

 

dr Kamil Wasilkiewicz, Instytut Kultury Europejskiej, Zakon templariuszy w Europie Środkowej. Prowincja niemiecko-słowiańska (XIII-XIV w.). Kwerenda w Brandenburskim Głównym Archiwum Państwowym w Poczdamie, kwedena

 

dr Agnieszka Wojcieszak, Wydział Prawa i Administracji, Sądowa ocena zasadności umieszczenia osoby z zaburzeniami psychicznymi w szpitalu psychiatrycznym bez jej zgody, badania wstępne/pilotażowe

 

dr Zofia Kaczmarek, Instytut Kultury Europejskiej, Ubrany w bunt, ozdobiony w opór. Odzież jako wyraz niezgody i protestu w Rzymie okresów Republiki i Pryncypatu, wyjazd konsultacyjny

 

dr Jadwiga Gajewy, Wydział Chemii, Diaminy, aminofenole i cynk – nowe chiralne układy katalityczne redukcyjnej reakcji aldolowej i Mannicha, badania wstępne/pilotażowe

 

dr Natalia Prusinowska, Wydział Chemii, Chiralne makrocykliczne pochodne tiomocznikowe – nowe syntony supramolekularne w tworzeniu metalożeli.

 

Celem konkursu MINIATURA jest wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia konkursach NCN lub innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych. W jego piątej edycji można było uzyskać finansowanie w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na działanie trwające do 12 miesięcy. O przyznanie środków mogli starać się naukowcy, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2009 r, nie kierowali i nie kierują projektem badawczym finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki i mają w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe. Całkowity budżet konkursu MINIATURA 5 wynosi 22 mln zł. Wnioski są oceniane przez ekspertów w terminie do 4 miesięcy od ich złożenia, zaś listy rankingowe działań zakwalifikowanych do finansowania są publikowane co miesiąc.

 

Nauka Wydział Chemii Wydział Prawa i Administracji Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźnie

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.