Wersja kontrastowa

Minitura 5. Kolejnych 14 laureatów z UAM

Collegium Iuridicum, fot. Wikipedia
Collegium Iuridicum, fot. Wikipedia
Obraz

14 naukowczyń i naukowców z UAM zostało kolejnymi  laureatkami i laureatami konkursu NCN - Miniatura 5. W tej edycji konkursu łącznie przyznano dofinansowanie 31 osobom z naszego uniwersytetu.

 

Granty zdobyli:

dr Ewa Maria Kosicka, Wydział Biologii, Badanie przesiewowe pod kątem potencjalnych inhibitorów selektywnych dla ludzkich paralogów VDAC

dr Milena Hadryan, Wydział Neofilologii, Teksty w serwisach internetowych polskich urzędów centralnych. Studium zrozumiałości i dostępności

dr Iga Katarzyna Rutkowska, Wydział Neofilologii, Teatralna recepcja tekstów Jana Kotta w Japonii

dr Mikołaj Wojciech Brenk, Wydział Studiów Edukacyjnych, Katolicka Szkoła Społeczna w Poznaniu (1927-1939) - kwerenda archiwalna

dr Karolina Nowicka-Bauer, Wydział Chemii, Epigenetyczne podłoże procesu starzenia wśród osób z nagłym zatrzymaniem krążenia (NZK)

dr Paweł Kazimierz Matulewski, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wpływ warunków klimatycznych na występowanie „niebieskich przyrostów” w korzeniach sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.)

dr hab. Piotr Miłosz Pilarczyk, Wydział Prawa i Administracji, Pomniejsze źródła dawnego prawa polskiego

dr Marta Spochacz, Wydział Biologii, Wpływ glikoalkaloidów na skład ilościowy i jakościowy polioli i cukrów hemolimfy oraz aktywności reduktazy aldozy w ciele tłuszczowym u Galleria mellonella

dr hab. Mariusz Ptak, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Zmiany sieci hydrograficznej w zlewni Prosny

dr Edyta Bąkowska-Waldmann, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Badanie pilotażowe roli doświadczeń i obserwacji użytkowników przestrzeni w procesie planowania przestrzennego

dr Anna Barbara Zięba, Wydział Neofilologii, Fotografia żywności a semiotyka społeczna – prace przygotowawcze

dr Katarzyna Fiedorowicz, Centrum NanoBioMedyczne, Lipidowe nanocząstki ciekłokrystaliczne jako potencjalne nośniki substancji biologicznie aktywnych wspomagających terapię regeneracyjną

dr Artur Urbaniak, Wydział Neofilologii, Kompetencje komunikacyjne w globalnej wiosce: Pokolenie Z wobec prawdy, postprawdy i fake newsów w mediach społecznościowych

dr Władysław Wojciech Jóźwicki, Wydział Prawa i Administracji, Rozwiązywanie konfliktów pomiędzy prawem UE a prawem krajowym w orzecznictwie sądów wybranych państw członkowskich UE i TSUE - instrumentarium prawne.

Pełna lista wyróżnionych naukowców znajduje się na stronie: https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/miniatura5?fbclid=IwAR1AXoeEW3-PUxfy6mSFgkjIybLXNXcM_W2oR4Q81dTecADq9LSxwHExv_Y

 

 

Nauka Ogólnouniwersyteckie

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.