Wersja kontrastowa

Studenci debatują o umiędzynarodowieniu procesu kształcenia

W piątek, 11 października rozpoczęło się IX Studenckie Forum Jakości. W przedsięwzięciu zorganizowanym przez Parlament Samorządu Studentów UAM bierze udział ponad 50 samorządowców z całej Polski.

Studenckie Forum Jakości to przedsięwzięcie, mające na celu popularyzację wielu aspektów dydaktyki i jakości kształcenia. Idea wydarzenia nawiązuje do cyklicznych konferencji poświęcanych różnorodnym aspektom procesu podnoszenia jakości kształcenia, organizowanych przez Polską Komisję Akredytacyjną od 2005 roku pod hasłem Forum Jakości. Konferencja od kilku lat wpisuje się w cykl wydarzeń, na które z niecierpliwością oczekują samorządowcy z całej Polski. To miejsce inspirujących rozmów, debat oraz dyskusji na tematy związane z procesem rozwoju jednego z podstawowych fundamentów samorządności.

W tym roku uczestnicy pochylili się nad kwestiami związanymi z umiędzynarodowieniem procesu kształcenia.

- W tym roku zdecydowaliśmy się na inny temat niż ustawa 2.0, który został już wyczerpany do granic możliwości. Stąd też pojawiło się umiędzynarodowienie, ponieważ o to walczą wszystkie uczelnie. Umiędzynarodowienie też jest brane przy ocenie komisji - mówiła Karolina Przygocka, rzecznik prasowa IX Studenckiego Forum Jakości.

Gości IX Studenckiego Forum Jakości przywitały prorektor ds. studenckich prof. Bogumiła Kaniewska i przewodnicząca Parlamentu Samorządu Studentów Joanna Maruszczak:

- Studenckie Forum Jakości jest wydarzeniem bezprecedensowym. Nic nie dzieje się bez studentów, którzy są ważnym składnikiem społeczności akademickiej. Bez państwa uniwersytet nie istnieje. Osobiście stoję na stanowisku, że nic tak nie sprzyja rozwojowi nauki i cywilizacji, kultury czy humanistyki jak rozmowa, a najlepiej jeśli jest to rozmowa z ludźmi, którzy trochę się od nas różnią. W tym przypadku państwo różnią się od nas pokoleniowo. My się od was uczymy całego mnóstwa ciekawych rzeczy. Państwa poglądy na jakość kształcenia, na sposób organizacji uniwersytetu są dla nas doskonałą lekcją - mówiła prorektor ds. studenckich.

- Podczas wszystkich edycji Studenckiego Forum Jakości staramy się podejmować tematy ważne i które są problemem bądź barierą na uczelniach - dodała przewodnicząca Parlamentu Samorządu Studentów.

Studenckie Forum Jakości zainaugurowała debata pt. Internacjonalizacja czy interdyscyplinarność? O sytuacji nauki i dydaktyki w dobie nowych wyzwań. Jednak zanim przystąpiono do dyskusji, zgromadzeni w auli za pośrednictwem telefonów komórkowych odpowiedzieli na kilka pytań.

- Chodziło nam o rozeznanie czy nasi uczestnicy rozróżniają pojęcia internacjonalizacji i interdyscyplinarności, a także wiedzą na czym polegają i czy ich nie łączą, co często się zdarza - podkreśliła rzecznik prasowa wydarzenia

W panelu udział wzięli prorektorka ds. kształcenia UAM prof. UAM dr hab. Beata Mikołajczyk,  prorektor kierujący Szkołą Doktorską prof. dr hab. Ryszard Naskręcki, prof. UAM dr hab. Andrzej Wojciech Nowak z Wydziału Filozoficznego i przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej Dominik Leżański. Wśród panelistów największe emocje wzbudziła myśl przewodnia debaty - internacjonalizacja czy interdyscyplinarność w szkolnictwie wyższym.

 

Studenckie Forum Jakości

- Nie zgadzam się, ani z osobami, które mówią, że najważniejsza jest internacjonalizacja, ani, którzy mówią, że interdyscyplinarność, a z pewnością nie zgadzam się z tymi, którzy mówią, że równie ważne są oba te komponenty. Nie ma w mojej ocenie jednej generalnej odpowiedzi, gdyż nie możemy tu mówić za całe szkolnictwo wyższe. Chcemy mówić o podnoszeniu jakości kształcenia w polskich szkołach wyższych, a one są różne. To są: uniwersytety, państwowe wyższe szkoły zawodowe i różnego typu uczelnie branżowe. Pytanie, który z tych dwóch  komponentów jest  dla danej uczelni ważniejszy. Oba elementy są piramidalnie ważne, a także cechują współczesne kształcenie. W konkretnej sytuacji, uczelni, a także w przypadku konkretnego kierunku studiów czy obszaru kształcenia możemy wtedy podjąć decyzję, który z tych elementów będzie miał rolę dominującą - mówiła prof. UAM dr hab. Beata Mikołajczyk.

 

Studenckie Forum Jakości

- To pytanie jest trochę w stylu „Kogo kochasz bardziej, mamę czy tatę?”. Odpowiadając na nie mogę się cofnąć do klasycznego opisu wartości etosu nauki. Musimy nauczyć się odrywać od swojego kontekstu. To nie znaczy, że mamy zapominać o swojej lokalności. Nie wszystkie dyscypliny i funkcje na naszej uczelni są tak samo łatwo przetłumaczalne. Jest jeden temat, który jest ważny dla rozwoju naukowego, to organizowanie nauki wokół tematów badawczych. To jest właśnie to, co łączy interdyscyplinarność i internacjonalność - podkreślił prof. UAM dr hab. Andrzej Wojciech Nowak.

 

Studenckie Forum Jakości

- Jestem chyba w najtrudniejszej sytuacji, ponieważ te dwa przymiotniki zawierają się w definicji „nauka”. Nauka rozumiana jako poszukiwanie pewnych uniwersalnych prawd z definicji jest internacjonalna. Prawo grawitacji nie zna granic. Nie wie o tym, że my mamy granicę w Słubicach.  Dokładnie to dotyczy innych prawd. Jeżeli prawo ma charakter uniwersalny i powszechny, a takie prawa głównie bada nauka, to ta nauka jest międzynarodowa. Nie ma polskiej fizyki, jest fizyka w Polsce. Z definicji nauka jest internacjonalna, tak jak sztuka, kultura. Wczoraj Olga Tokarczuk pokazała, że  z lokalności można zrobić coś globalnego, bo gdyby Pani Tokarczuk pisała książki lokalne i publikowała w czasopismach na naszym Uniwersytecie pewnie by Nobla nie dostała. Mówię to złośliwie i kąśliwie, aby pokazać, że tak naprawdę z lokalności można zrobić coś globalnego i Pani Olga Tokarczuk jest tego znakomitym przykładem. Jeśli chodzi o interdyscyplinarność, to odpowiedź jest bardzo podobna. To myśmy podzielili naukę na fizykę i inne dyscypliny, bo tak nam było wygodnie, ale tak naprawdę nauka o tym nie wie. Jeśli ja badam reakcję chemiczne, to dla nich nie ma znaczenia czy ja się nazwę chemikiem czy innym fizykiem. Tak naprawdę istotą jest to co ja chcę odkryć. To ma dla mnie wartość, a nie to czy jest to opisane w języku angielskim czy polskim   - dodał prof. Ryszard Naskręcki.

 

Studenckie Forum Jakości

- Uważam, że jedno i drugie jest ważne. Niestety jeśli ktoś mówi, że nowy sposób punktowania zabija interdyscyplinarność, to trzeba zadać mu pytanie czy tworzy naukę dla punktów czy dla osiągnięć naukowych. Myślę, że aby rozwijać naukę trzeba zwracać na jeden i drugi element uwagę. Z jednej strony mamy zjawisko globalizacji rynku pracy, ale też problemy badawcze, które stają się problemami globalnymi. Możemy też znaleźć problemu globalne w zupełnie na czasie, np. kwestia ochrony środowiska. Z drugiej strony trudno nie powiedzieć, że interdyscyplinarność nie jest potrzebna, bo jest niezwykle potrzebna. Obszary nauki na siebie nachodzą w sposób realny i bardzo naturalnym. Takim przykładem jest medycyna, którą trudno teraz wyobrazić sobie bez udziału informatyki, bowiem te dwie dyscypliny uzupełniają się wzajemnie. Oba te elementy są bardzo istotne również w kształceniu, ponieważ ciężko jest kształcić studentów tak, aby oni byli atrakcyjni na rynku pracy bez podawania im aktualnych przykładów, czyli internacjonalizacja naturalnie się dzieje. Wniosek jest dość prosty. Oba te rzeczowniki są nam potrzebne, ale myślę, że powinniśmy skupić się przede wszystkim na tym, aby mniej rozmawiać o tym czy jest ta interdyscyplinarność oraz internacjonalizacja, a zacząć je implementować - podsumował przewodniczący Parlamentu Samorządu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej Dominik Leżański

Nie zabrakło też pytań z sali. Słuchacze dzięki specjalnej aplikacji w telefonach komórkowych pytali m.in. o to czy zdaniem panelistów ukończone studia to wymóg, aby stać się specjalistą w danej dziedzinie, jak efektywnie podzielić się wiedzą i doświadczeniem między uczelniami, ponieważ jak argumentowali każdy ma swoją wizję, więc pomysły często są niechętnie akceptowane, a także czy da się nauczyć studentów studiowania, czyli samodzielnego pogłębiania wiedzy i prowadzenia badań naukowych już w pierwszych latach studiów. Nie zabrakło także pytań o przyszłość szkolnictwa wyższego.

- Silna i mądra dywersyfikacja szkolnictwa wyższego pozwoli na to, aby w 2030 roku szkolnictwo wyższe w Polsce mogło funkcjonować – mówił prorektor kierujący Szkołą Doktorską prof. dr hab. Ryszard Naskręcki.

- Nie jestem pewien czy rozwiążemy problemy polityczne, które nas trapią w szkolnictwie wyższym. To nie jest tak, że internacjonalizacja w Polsce jest oczywista, ponieważ mamy profesorów z Poznania, którzy głosili w pewnym radiu, że musimy się modlić o polskich naukowców, bo grozi nam zarażenie kosmopolityzmem. Jestem bardzo sceptyczny, bo systemowe problemy nas  rozrywają – dodał prof. UAM dr hab. Andrzej Wojciech Nowak.

Czytaj także: VIII Studenckie Forum Jakości za nami!

Podczas drugiego dnia konferencji, przedstawiciele parlamentów studenckich wezmą udział w specjalnie przygotowanych szkoleniach, które dotyczą umiędzynarodowienia. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. Joanna Domagała zastępca Kierownika Działu Współpracy z Zagranicą UAM, prof. dr hab. Jacek Witkoś z Wydziału Anglistyki UAM, prof. SGH dr hab. Ewa Chmielecka przewodnicząca Zespołu Bolońskiego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz Maciej Rewucki były przewodniczący Parlamentu Samorządu Studentów UAM.  

- Tematem mojego szkolenia jest Rola Działu Współpracy z Zagranicą w promocji procesów umiędzynarodowienia i programów wymiany. Jego celem będzie zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami dotyczącymi umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego w Polsce i na świecie oraz możliwościami wymiany z perspektywy Działów Współpracy z Zagranicą. W części warsztatowej szkolenia studenci poznają możliwe działania i narzędzia współpracy na linii DWZ - studenci oraz jak je rozwijać i wzmacniać – mówi Joanna Domagała, zastępca Kierownika Działu Współpracy z Zagranicą UAM.

- Szkolenie dotyczące roli studentów w procesie umiędzynarodowienia ma za zadanie przeanalizować, w jaki sposób studenci mogą i powinni angażować się w tym zakresie. Samorządy studenckie powinny zdawać sobie sprawę, że umiędzynarodowienie nie wiąże się tylko z wyjazdami studentów, ale jest to pojęcie o wiele szersze, obejmujące różne konteksty zdobycia kompetencji międzynarodowych. I właśnie tę szerszą perspektywę chcielibyśmy przedstawić uczestnikom, by zdali sobie sprawę, jak wiele płaszczyzn mogą wykorzystać, by wzmocnić potencjał swojej uczelni w tym zakresie i wykorzystać go do rozwoju własnych umiejętności – dodaje Maciej Rewucki.

Trzydniowe spotkanie samorządowców zakończy uroczyste podsumowanie konferencji, które odbędzie się w niedzielę w Salonie im. Adama Mickiewicza w Collegium Maius.

Nauka Ogólnouniwersyteckie
Zobacz podobne

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.