Wersja kontrastowa

WSE: Konferencja doktorantów z pułkownikiem

Wymiana myśli dotycząca złożoności i uwarunkowań procesów edukacyjnych była celem IV Konferencji Doktorantów Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM. Tematyka wystąpień była szeroka: od etosu Eton College po refleksje na temat kultury arabsko-islamskiej.

Sympozjum zatytułowane „Wyzwania teorii i praktyki edukacyjnej w społeczeństwie współczesnym” zorganizowała Rada Doktorantów WSE, prof. dr. hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik, prodziekan ds. studiów doktoranckich i współpracy międzynarodowej z Zakładu Psychopatologii Dziecka oraz sekcja wspierania doktorantów, habilitantów i jednostek akademickich Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN.

Konferencję otworzyła dziekan WSE prof. dr. hab. Agnieszka Cybal-Michalska, która zaakcentowała znaczenie doktorantów i ich pracy badawczej dla przyszłości Wydziału: - Jestem przekonana, że wymiana doświadczeń związanych z naukową wiedzą i specjalistycznymi działaniami, która tutaj będzie wybrzmiewała rzuci zupełnie nowe światło na holistyczną, pogłębioną i odpowiedzialną refleksją w obranym przez państwa temacie.

Czytaj też: Profesor Brzezińska: Kapelusz skraca dystans

Prof. Cybal-Michalska wygłosiła wykład dotyczący postawy proaktywności i kariery we współczesnym świecie. Powołując się na włoskiego socjologa Alberto Melucciego i Zygmunta Baumana prelegentka przekonywała, że: „w żadnym innym czasie konieczność dokonywania wyborów w warunkach bolesnej i nieuleczalnej niepewności, w ciągłym strachu przed pozostawaniem w tyle, nie była tak głęboko odczuwana i nie prowadziła do tak przerażających efektów”. W świecie, w którym „kariera robi karierę” wzrosło znaczenie ludzkiej inicjatywy oraz zdolności do tworzenia przyszłości aniżeli tylko do jej przewidywania. Dynamika przemian skłania do namysłu nad partycypacją jednostki w świecie bezgranicznych karier.

O etosie College Eton, prestiżowej szkoły średniej, w której od pokoleń uczą się m. in. chłopcy z brytyjskiej rodziny królewskiej i arystokracji mówiła prof. Gromkowska-Melosik. W zamkniętej placówce z internatem formuje się młodzież tak, by pasowała do wymagań rządzącej warstwy społecznej. W ten sposób przygotowuje ona swoich następców. W szkole obowiązują tradycyjne zasady pielęgnowane od stuleci służące rozwojowi ciała i umysłu, ale nie serca, jak pisał Edward M. Forster.

- Żyjemy w czasach dywersyfikacji społecznej, a wręcz rozproszenia. Eton wydaje się w tym kontekście dziewiętnastowieczną enklawą tradycjonalizmu i elitaryzmu. Czy więc jego absolwenci potrafią sobie poradzić z rozproszonej rzeczywistości pierwszych dekad XXI wieku? Odpowiedź wydaje się jednoznaczna. Żyjąc w świecie swojej jednoznacznej tożsamości tego rozproszenia nie widzą. A ponieważ dyplom Eton, a następnie Oxfordu lub Cambridge daje im przepustkę do władzy, bogactwa, przywilejów ta strategia ignorowania sprawdza się w życiu społecznym. Członkowie społeczności Eton żyją obok rozproszenia, dobierając tylko niekiedy do etonowskiego rdzenia swojej tożsamości gadżety i fragmenty supermarketowej rzeczywistości - wyjaśniła prelegentka.

Wystąpienie prof. Adrian K. Siadkowskiego zakończyło pierwszą część konferencji. Wykładowca podzielił się refleksjami na temat badań terenowych kultury arabsko-islamskiej, które prowadzi łącząc pasję naukową z podróżniczą. Absolwent WSE UAM, dr nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, dr hab. w dyscyplinie nauk o polityce, pułkownik Wojska Polskiego, doradca Komendanta Głównego Straży Granicznej w latach 2016-17, ekspert w organizacji bezpieczeństwa i współpracy w Europie, aktualnie współpracuje z Ministerstwem Obrony Narodowej.

Pozostałe części konferencji poświęcono wyzwaniom, aspektom psychologiczno-społecznym, problemowi wykluczenia i niedostosowania społecznego, aspektowi kompetencji, nowym mediom, internetowi i portalom społecznościowym we współczesnej edukacji.

 

Nauka Wydział Studiów Edukacyjnych
Zobacz podobne

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.