opr. red

Fotografia w nagłówku
opr. red
"Człowiek w rzeczywistości AI: rozwój czy stagnacja" to temat kolejnego Areopagu Uniwersytetów z udziałem przedstawicieli UAM, UJ, UW i KUL. Tym razem gospodarzem spotkania była nasza uczelnia.
Fotografia w nagłówku
opr. red
Julia Walczyk-Klimaszyk reprezentantka KU AZS UAM Poznań i studentka Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu sięgnęła po brąz Mistrzostw Europy w Bazylei. To fantastyczny sukces naszej florecistki, która pokonała w drodze do finału wiele utytułowanych...
Fotografia w nagłówku
opr. red
W Sali Lubrańskiego i na Wydziale Studiów Edukacyjnych odbyła się konferencja naukowa z okazji jubileuszu 55-lecia poznańskiej pedagogiki społecznej pt. ,,Pedagogika społeczna w służbie człowiekowi i wspólnocie’’.
Fotografia w nagłówku
opr. red
Zapraszamy serdecznie wszystkich odkrywców, pasjonatów, podróżników do celebrowania nieznanego - już w dniach 18 i 19 marca 2024 roku odbędzie się XXI edycja Festiwalu Dni Turystyki. Będzie ona miała miejsce tradycyjnie na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM...
Fotografia w nagłówku
opr. red
Trwa XVII edycja „Powtórki przed… - Spotkań z historią dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Każda edycja „Powtórki przed…” od 2022 r. trwa dwa dni i ma swój temat przewodni. W 2023 r. z racji Roku Kopernikańskiego tematem przewodnim jest hasło: „Potęga umysłu – odkrycia...
Fotografia w nagłówku
opr. red
Są rozstrzygnięcia w konkursie NCN Miniatura 7. Wśród ponad 70 laureatek i laureatów znajdujemy osoby z UAM, które dzięki wsparciu finansowemu będą mogły zrealizować badania wstępne i pilotażowe, kwerendy, staże naukowe i wyjazdy badawcze lub konsultacyjne...
Fotografia w nagłówku
opr. red
35 mln złotych - Inwestycyjny grant MEiN dla Wydziału Fizyki UAM
Fotografia w nagłówku
opr. red
Już w najbliższą środę w ramach ,,Szkoły Nestorów Nauki" wykład specjalny. Jego bohaterką będzie ,,Alicja w labiryncie tłumaczeń" a spotkanie poprowadzi Rektor UAM prof. Bogumiła Kaniewska.
Fotografia w nagłówku
opr. red
Wydanie marcowe Życia Uniwersyteckiego otwieramy relacją z wydarzenia dotyczącego niezwykłej postaci związanej z UAM od 1963 roku. Jest nią prof. UAM Hanna Suchocka, była premier rządu, ambasador w Watykanie, przewodnicząca Komisji Weneckiej, naukowiec…
Fotografia w nagłówku
opr. red
W minionym roku akademickim nie zabrakło smutnych pożegnań. Jak co roku przywołujemy nazwiska tych, którzy odeszli. Których nam brakuje...
Fotografia w nagłówku
opr. red
Obradujący w Poznaniu XXXI Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich, w dniu 24 września 2022 roku wybrał swe nowe władze na kadencję 2022-2025.
Fotografia w nagłówku
opr. red
Opublikowano piątą listę rankingową konkursu MINIATURA 6. Grono ekspertów NCN wyłoniło do finansowania 115 wniosków na łączną kwotę ponad 4,7 mln złotych. Wśród nagrodzonych znalazło się 16 osób z UAM. Badacze i badaczki w ramach przyznanych funduszy przeprowadzą...
Fotografia w nagłówku
opr. red
W Salonikach na Uniwersytecie Arystotelesa odbyło się bilateralne spotkanie w ramach projektu EPICUR w którym uczestniczyli członkowie zespołu pracującego nad stworzeniem cyfrowego między-uniwersyteckiego kampusu konsorcjum. Gospodarzem spotkania był lider zespołu Thrasyvoulos...
Fotografia w nagłówku
opr. red
Czesław Mozil, Katarzyna Groniec, Małgorzata Ostrowska, Orkiestra Kameralna UAM, Swiernalis, Bianka Szałaty – 7 czerwca o 19:00 zaśpiewają wspólnie dla Ukrainy w Auli UAM, podczas XI koncertu UAM Charytatywnie! Oprócz gwiazd wieczoru, będzie można usłyszeć także artystów...
Fotografia w nagłówku
opr. red
Rektor prof. Bogumiła Kaniewska gorąco zachęca do udziału w wydarzeniu organizowanym przez PERSPEKTYWY, którego partnerem akademickim jest także UAM - WOMEN IN TECH SUMMIT - https://womenintechsummit.pl.
Fotografia w nagłówku
opr. red
Wojciech Dróżdż, Szymon Sobczak i Kinga Stefanowska z Wydziału Chemii, Grzegorz Glabisz z Wydziału Historii, Jagoda Dominika Litowczenko-Cybulska z Centrum Nanobiomedycznego, Krzysztof Szulc z Wydziału Fizyki, to nazwiska laureatów z UAM, którzy otrzymają prestiżowe stypendia...
Fotografia w nagłówku
opr. red
Kierunek European Legal Studies (studia I stopnia), prowadzony na Wydziale Prawa i Administracji został nagrodzony w 7. edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z przyszłością”.
Fotografia w nagłówku
opr. red
Znamy laureatów Programu BioLAB 2022-23. Wśród nich znalazły się trzy młode naukowczynie z UAM. Są to Dina Mohamed i Rut Bryl z Wydziału Biologii oraz Katarzyna Żymańczyk z Wydziału Chemii. W nagrodę każda z nich odbędzie roczny staż w jednym z czterech renomowanych ośrodków...
Fotografia w nagłówku
opr. red
Miło nam poinformować, że prof. Hubert Orłowski wieloletni pracownik Instytutu Filologii Germańskiej UAM w Poznaniu, wybitny znawca literatury niemieckiej, światowej sławy germanista został uhonorowany tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego.
Fotografia w nagłówku
opr. red
432 studentów otrzyma stypendia Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Wśród nich 23 osoby reprezentują Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Kandydatury studentów z całej Polski ocenił zespół ekspertów reprezentujących różne...
Fotografia w nagłówku
opr. red
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza wszystkich pracowników, studentów, doktorantów i ich rodziny do punktu szczepień uruchomionego dzięki współpracy z Wojewodą Wielkopolskim. Szczepienia dodatkowo odbędą się 6 grudnia!
Fotografia w nagłówku
opr. red
Stypendia przyznawane są studentom i doktorantom za bardzo dobre wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe oraz aktywność na rzecz Uniwersytetu. Uwzględniana jest również sytuacja materialna kandydatów.
Fotografia w nagłówku
opr. red
Już niebawem 130 kolejnych naukowców z ośrodków naukowych w całej Polsce rozpocznie badania wstępne i pilotażowe, kwerendy, staże naukowe i wyjazdy konsultacyjne dzięki finansowaniu z NCN w ramach konkursu MINIATURA 5. Miło nam poinformować, że wśród nich są naukowcy z UAM.
Fotografia w nagłówku
opr. red
"Areopag Uniwersytetów - świat w dobie COVID-u" to tytuł debat organizowanych przez cztery uniwersytety. Pierwszą z nich zaplanowano na poniedziałek 18 października, o godz. 16.00, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Tematem spotkania będzie "System wartości w dobie COVID-u".
Fotografia w nagłówku
opr. red
Od 31 sierpnia funkcję prezesa Zarządu Fundacji UAM i jednocześnie szefa PPNT objął prof. Hieronim Maciejewski, wybitny chemik, wykładowca akademicki, kierownik Zakładu Chemii i Technologii Związków Krzemu Wydziału UAM oraz wieloletni zastępca dyrektora PPNT.
Fotografia w nagłówku
opr. red
Zespół naukowców z Wydziału Biologii opublikował pracę w Plos One, w której wykazał, że niesporczak Hypsibius exemplaris może stanowić model w badaniu mitochondrialnej oksydazy alternatywnej.
Fotografia w nagłówku
opr. red
Najnowsze wyniki badań opublikowane w Advanced Materials (Wiley) dowodzą, że MoSe2, ważny materiał z rodziny dichalkogenów metali przejściowych, mięknie gdy zmniejsza się jego grubość. Praca powstała przy współpracy naukowców z Poznania i Barcelony.
Fotografia w nagłówku
opr. red
Ogłoszono werdykt w konkursie im. Ewy Kaltenberg-Kwiatkowskiej za najlepszą monografię z zakresu socjologii miasta i studiów miejskich organizowanego przez Sekcję Socjologii Miasta Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Jury przyznało nagrodę główną oraz 3 wyróżnienia.
Fotografia w nagłówku
opr. red
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu znalazł się wśród ośmiu jednostek naukowych podpisały list intencyjny dot. współpracy w zakresie technologii kwantowych. Wśród sygnatariuszy listu są też: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Gdański, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN...
Fotografia w nagłówku
opr. red
Doktorantki z Pracowni Ekologii Populacyjnej, Alicja Laska oraz Agnieszka Majer, otrzymały finansowanie w ramach projektu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza (ID-UB). Celem finansowania jest wsparcie umiędzynarodowienia badań naukowych prowadzonych w Szkole Doktorskiej UAM.
Fotografia w nagłówku
opr. red
W Collegium Polonicum w Słubicach trwa Międzynarodowa konferencja naukowa "Europa XXI wieku". W tym roku jej tematem są „Przyszłość Europy i Unii Europejskiej w obliczu starych i nowych wyzwań”. W konferencji bierze około 300 uczestników m.in. z Polski, Niemiec, Hiszpanii, Cypru, Czech, Słowacji,...
Fotografia w nagłówku
opr. red
Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Unii Europejskiej przyznała konsorcjum, w którego skład wchodzi Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu grant w wysokości około 2 mln Euro na prowadzenie wspólnych studiów magisterskich MaMaSELF w ramach Akcji 1 programu Erasmu
Fotografia w nagłówku
opr. red
Ponad 200 projektów uczelni z całej Polski uzyskało dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin ogłosił dziś wyniki konkursu „Trzecia Misja Uczelni”. Wśród laureatów są projekty z naszej Uczelni. W sumie na ponad 8 milionów z
Fotografia w nagłówku
opr. red
Trzydziestu naukowców z trzynastu krajów, prowadzących pierwszy w historii odwiert do płaszcza Ziemi spotkało się w Syrakuzach na Sycylii, by obradować nad dotychczasowymi wynikami i przyszłością głębokomorskiego odwiertu.
Fotografia w nagłówku
opr. red
Właśnie ukazała się najnowsza monografia prof. Marka Kwieka z UAM w Poznaniu. “Changing European Academics: A Comparative Study of Social Stratification, Work Patterns and Research Productivity”
Fotografia w nagłówku
opr. red
W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego odbyło się pierwsze spotkanie zespołu doradczo-eksperckiego ds. rozwoju energetyki opartej na wodorze pod nazwą „H2−Wielkopolska”, którego przewodniczącym jest dr hab. Jacek Goc, prof. nadzw. PP − Prorektor ds. Kształcenia Politechniki,
Fotografia w nagłówku
opr. red
To znakomita wiadomość dla wszystkich zwolenników e-informacji, obecnych i przyszłych studentów. To także bardzo dobra wiadomość dla całego Uniwersytetu. Pierwszego października zostanie uruchomiona nowa strona internetowa UAM.
Fotografia w nagłówku
opr. red
Profesor Cezary Pietraszuk i dr Szymon Rogalski z Wydziału Chemii UAM wydatnie wsparli kolegów z Gliwic i Katowic. Dzięki pracy trzech zespołów naukowych udało się opracować nowy sposób otrzymywania związków, które znajdą zastosowanie w przemyśle spożywczym.