Wersja kontrastowa

Drugie spotkanie Q&A z władzami uczelni

Spotkanie Q&A w Collegium Minus. Pytania dotyczyły m.in. sprzedaży akademika "Jowita", fot. Przemysław Stanula
Spotkanie Q&A w Collegium Minus. Pytania dotyczyły m.in. sprzedaży akademika "Jowita", fot. Przemysław Stanula

W kwietniu odbyło się kolejne spotkanie online z cyklu Q&A. Każdy pracownik Uniwersytetu miał prawo zadać pytanie, z czego skorzystało wiele osób. Władze UAM odpowiadały. 

W rozmowie obok Jej Magnificencji prof. Bogumiły Kaniewskiej uczestniczyli również: Prorektor prof. Joanna Wójcik, Prorektorzy prof. Tadeusz Wallas, prof. Przemysław Wojtaszek, Kanclerz dr Marcin Wysocki. Spotkanie prowadziła Małgorzata Rybczyńska, Rzecznik Prasowy. Zainteresowanie wydarzeniem ze strony pracowników było duże, warto też zaznaczyć, że rozmowa była tłumaczona na język migowy. Q&A jest nowym pomysłem na komunikację i – zgodnie z deklaracją władz uczelni – będzie kontynuowany. 

Pytania były bardzo różnorodne, dotyczyły między innymi spraw kadrowych – zmian w statucie Uczelni i regulaminie wynagradzania, a także remontów, inwestycji, konkursów realizowanych z ramach projektu IDUB oraz informatyzacji Uniwersytetu. Oto niektóre z nich: 

 

Jaka sytuacja prawna pozwala na sprzedaż Domu Studenckiego „Jowita”, a blokuje remont budynku?  

Do 2022 roku UAM nie był właścicielem trzech działek leżących bezpośrednio pod budynkiem akademika. Uniemożliwiało to uzyskanie pozwolenia na budowę, a więc dokumentu niezbędnego do rozpoczęcia kompleksowej modernizacji Jowity. Dziś sytuacja działek pod budynkiem jest wyjaśniona.  

Aktualnie największym problemem są: brak pieniędzy na przebudowę, stan konstrukcji kotłowni i bunkra węglowego (co stanowi zagrożenie dla stabilności budynku), a także wezwanie do likwidacji łącznika między stołówką i akademikiem (którego usunięcie wyeliminuje jedną z dróg ewakuacji, a przez to może skutkować utratą pozwolenia na użytkowanie obiektu).     

 

Czy będą podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli akademickich? 

Podwyżki dla nauczycieli akademickich, oprócz tej, która nastąpiła w styczniu, prawdopodobnie nie będzie – zależy to od decyzji na szczeblu centralnym. Na razie Ministerstwo Edukacji i Nauki nie przewiduje kolejnego wzrostu płac. Nie znaczy to, że władze UAM nie lobbują za podwyżkami, robią to nieustannie za pośrednictwem KRASP, KRUP i innych organizacji przedstawicielskich. 

 

Czy planowany jest remont drogi rowerowej i chodnika prowadzących z pętli na os. Sobieskiego na Kampus Morasko? 

Po zakończeniu budowy nowego akademika na Morasku zostaną podjęte prace związane z budową lub przebudową chodników między akademikiem a Collegium Historicum. Warto zauważyć, że Miasto Poznań przygotowuje się (i już prowadzi rozmowy na ten temat z UAM) do przedłużenia ulicy Krygowskiego w stronę Suchego Lasu oraz budowy przystanku kolejowego PKP Poznań Uniwersytet, a także parkingu Park&Ride. To wszystko wpłynie na zmiany w organizacji ruchu na i wokół kampusu. 

  

Jakie są zasady udzielania zgody na pracę zdalną? 

Pracownicy UAM mają w roku  do wykorzystania 24 dni na okazjonalną pracę zdalną. Zgodnie ze znowelizowanym regulaminem pracy uprawnieni są do tego pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, z wyłączeniem pracowników obsługi. Przełożony może odmówić wydania zgody na pracę zdalną, jeśli to – w jego opinii – wpłynęłoby negatywnie na pracę jednostki. Od takiej decyzji przysługuje jednak prawo odwołania do kanclerza lub prorektora. Wszystkie informacje, w tym wzór wniosku o pracę zdalną, dostępne są w Intranecie w zakładce Sprawy Pracownicze 

 

Kiedy będzie można składać elektronicznie wnioski urlopowe? 

Umożliwi to w przyszłości Portal Pracownika. Ku końcowi zmierzają prace nad wdrożeniem obiegu elektronicznego wniosku o zamówienie publiczne. Wniosek urlopowy (a także o pracę zdalną czy zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej) będzie realizowany w drugiej kolejności. Poprzedzi to przetarg na zakup licencji i usługę wdrożenia kolejnych procesów. 

Na zakończenie spotkania prof. Kaniewska zaprosiła pracowników na festyn rodzinny, który odbędzie się 4 czerwca na terenach obiektów sportowych UAM. – Nasze funkcjonowanie na Uniwersytecie to nie tylko troski i problemy, ale też radość i czerpanie siły z tego, że jesteśmy dobrym, zgranym, choć bardzo dużym zespołem – podsumowała Jej Magnificencja.  

 

 

Wydarzenia Ogólnouniwersyteckie

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.