Wersja kontrastowa

Komunikat prorektorki ds. studenckich

Prof. Bogumiła Kaniewska
Prof. Bogumiła Kaniewska

W związku z zawieszeniem na UAM zajęć dydaktycznych w okresie od 11 marca do odwołania, informuję uprzejmie, że:

- ważność legitymacji studenckich - na mocy decyzji Ministra NiSW - będzie przedłużona do 31 maja;

- wszystkie zajęcia, które nie odbędą się w okresie od 11 marca 2020 r. do odwołania, zostaną odrobione – dotyczy to zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych;
- zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych poza terenem uczelni;
- w okresie zawieszenia zajęć nie przeprowadza się indywidualnych konsultacji – zawiesza się dyżury nauczycieli akademickich;
w okresie zawieszenia zajęć nie przeprowadza się żadnych egzaminów ani zaliczeń;
- wszelkie wydane już decyzje dotyczące przedłużeń sesji, itp. ulegają automatycznemu wydłużeniu o okres równy okresowi zawieszenia zajęć;
- organizacja roku akademickiego 2019/2020 zostanie zmieniona tak, by umożliwić realizację zajęć z okresu zawieszenia;
- biblioteki oraz administracja funkcjonują bez zmian – zatem nie przewiduje się większych opóźnień w wypłatach stypendiów czy rozpatrywaniu wniosków i odwołań stypendialnych, jednak obsługa studentów w BOSach i innych biurach odbywa się wyłącznie drogą mailową, elektroniczną lub korespondencyjną – w celu ułatwienia tej ostatnie zobowiązuję Wydziały do wystawienia przed siedzibami BOSów skrzynek podawczych;
- w bibliotekach wydziałowych nieczynne będą wypożyczalnie i czytelnie – za ewentualne przedłużenia w tym okresie biblioteki nie będą naliczały kar;
- w przypadku, gdy wcześniej zaplanowane staże i praktyki studenckie pokryją się z przedłużonym okresem zajęć – wszelkie kwestie z tym związane będą indywidualnie rozpatrywane przez prodziekanów właściwych do spraw studenckich.

Zachęcam Państwa wszystkich do stosowania się do zaleceń służb medycznych.
--
Bogumiła Kaniewska

prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska
Prorektor ds. studenckich

Wydarzenia Ogólnouniwersyteckie

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.