Wersja kontrastowa

Prof. Kaniewska. Szanowni Państwo, Studentki i Studenci!

Prof. Bogumiła Kaniewska, Fot. Adrian Wykrota
Prof. Bogumiła Kaniewska, Fot. Adrian Wykrota

 

W przyszłym tygodniu UAM wznawia kształcenie w systemie zdalnym. O tym, jakie będą formy zajęć i które z nich mogą być zrealizowane na odległość, dowiedzą się Państwo już wkrótce od swoich wykładowców i dziekanów – bardzo proszę, byście systematycznie sprawdzali korespondencję, jaka dociera do Państwa poprzez system USOS, sprawdzajcie także stronę internetową Uczelni, zwłaszcza zakładkę „UAM a COVID-19” https://amu.edu.pl/koronawirus. W tym miejscu znajdują się wszystkie informacje i zarządzenia dotyczące funkcjonowania Uczelni w czasie epidemii.

 

Władze uczelni podjęły cały szereg działań, których intencją jest nie tylko zapewnienie Państwu bezpieczeństwa, ale złagodzenie konsekwencji nadzwyczajnej sytuacji, w jakiej się wszyscy znaleźliśmy:

- opłaty za akademiki zostaną zredukowane, proporcjonalnie do okresu Państwa nieobecności spowodowanej zagrożeniem epidemicznym;

- na czas zagrożenia zawieszone zostały opłaty za studia;

- wszystkie decyzje dotyczące terminów zaliczeń, egzaminów, składania prac dyplomowych etc., zostają automatycznie przedłużone o czas obowiązywania stanu zagrożenia;

- osoby przygotowujące prace dyplomowe wymagające badań, których nie można wykonać w czasie epidemii, będą miały możliwość przedłużenia terminu złożenia pracy magisterskiej lub licencjackiej;

- osoby, które z powodu epidemii znalazły się w trudnej sytuacji materialnej mogą składać wnioski o zapomogę – zgodnie z treścią „Pakietu dla studenta” MNiSW zamierza zwiększyć środki przeznaczone na ten cel https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-dla-uczelni-o-mozliwosci-wsparcia-studentow-w-zwiazku-ze-stanem-zagrozenia-epidemicznego;

- jednostki administracji, w tym BOSy, działają normalnie choć zdalnie – praktycznie wszystkie sprawy studenckie można załatwić telefonicznie, poprzez platformę ePUAP, system USOS i mailowo;

- MNiSW przedłużyło automatycznie ważność Państwa legitymacji studenckich do końca maja 2020 roku;

- poradnia psychologiczna działa on-line;

- Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami pomaga studentom, którzy ze względu na stan zdrowia powinni szczególnie chronić się przed zarażeniem, w codziennych zakupach czy wykupieniu leków;

- biblioteki nie naliczają kar za przetrzymanie książek.

Informuję równocześnie, że jako Prorektor ds. studenckich jestem do Państwa dyspozycji w każdej sprawie (kanbo@amu.edu.pl) przez cały tydzień, nie wyłączając weekendów.

Jednocześnie chciałabym zaapelować, by przestrzegali Państwo zaleceń Rektora i władz państwowych – szczególnie proszę o rezygnację ze spotkań towarzyskich w większym gronie. Państwa grupa wiekowa jest wprawdzie zaliczana do grup niższego ryzyka, nie oznacza to jednak, że nie zdarzają się w niej przypadki ciężkich zachorowań. Co więcej: od rozsądnego zachowania nas wszystkich zależy tempo i zasięg rozwoju epidemii. Bądźmy odpowiedzialni. Ograniczmy wszelkie kontakty towarzyskie, unikajmy spotkań –  to pierwsze i najważniejsze działanie każdego z nas w walce z wirusem. Poczekajmy: powrót do normalności jest kwestią czasu, od nas wszystkich zależy, czy będziemy go liczyć w tygodniach czy miesiącach.

 

Czytaj też: Profesor Kaniewska zachęca do pomocy seniorom

 

Wydarzenia Ogólnouniwersyteckie

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.