Wersja kontrastowa

COVID-19. Znamy wyniki konkursu na projekty badawcze

COVID-1. 30 naukowców z UAM otrzyma 1,5 mln złotych dofinansowania na projekty fot. pl.freepik.com
COVID-1. 30 naukowców z UAM otrzyma 1,5 mln złotych dofinansowania na projekty fot. pl.freepik.com
Obraz

COVID-19. 30 naukowców z UAM otrzyma 1,5 mln złotych dofinansowania na projekty w zakresie badań nad COVID-19 w ramach konkursu ogłoszonego przez Rektora.

Komisja konkursu na najlepsze projekty w zakresie badań nad COVID-19 rekomendowała do dofinansowania 30 wniosków na kwotę ok. 1,5 mln zł (z niewielkim uszczupleniem ich budżetów), czyli o ponad 300 tys. zł wyższą, niż zakładana wcześniej w regulaminie. Z uwagi na wagę problemu, do którego rozwiązania przyczynią się projekty naszych naukowców zostaną one dofinansowane.

W konkursie udział mogli wziąć naukowcy, którzy zaplanowali badania podstawowe związane z: patofizjologią choroby, w tym takie, które mogą przyczynić się do podjęcia prac nad przyszłymi strategiami terapeutycznymi lub metodami diagnostycznymi COVID-19; mechanizmami zakażania; psychologicznymi i społecznymi skutkami pandemii i sposobami ich ograniczania (w tym polityką zdrowotną i organizacją opieki medycznej, etyką badań i opieki nad chorymi, społecznymi zachowaniami w pandemii).

Zobacz też: Jest baza dla leków przeciw COVID-19

 

Lista laureatów:

1. Prof. UAM dr hab. Mikołaj Lewandowski - Centrum NanoBioMedyczne, "Nanobiosensor wirusa SARS-CoV-2 z detekcją w świetle UV";

2. Dr  Alicja Warowicka - Wydział Biologii, "Związki protoberberynowe z Chelidonium majus L. jako potencjalne środki przeciwwirusowe w walce z SARS-CoV-2";

3. Dr Tomasz Skrzypczak - Centrum Zaawansowanych Technologii, "Wpływ kompleksu gamma-sekretazy na proces wiązania się SARS-CoV2 do receptorów błonowych"; 

4. Dr Magdalena Zabielska - Wydział Anglistyki, „Leczenie COVID-19 u pacjenta” a „Nie lekceważmy zagrożenia "koronką"” – Specjalistyczny dyskurs medyczny raportowania przypadków a dyskurs zapożyczony komputerowo w ujęciu komparatywnym na podstawie polskojęzycznych fachowych publikacji medycznych oraz forów internetowych jako przykład zachowania społecznego w czasach pandemii COVID-19;

5. Prof. UAM dr hab. Małgorzata Borowiak - Wydział Biologii, "Konsekwencje infekcji wirusem SARS-CoV-2 w ludzkich komórkach trzustki otrzymanych w wyniku różnicowania  komórek macierzystych";

6. Dr Andonis Karachitos - Wydział Biologii, "System drożdżowy do przeszukiwania inhibitorów głównej proteazy SARS-CoV-2";

7. Prof. dr hab. Johannes Bluijssen - Wydział Biologii, "Wykorzystanie całogenomowej charakterystyki odpowiedzi immunologicznej w komórkach nabłonka węchowego pacjentów z COVID-19 do oceny klinicznej i strategii leczenia";

8. Prof. dr hab. Bernard Juskowiak - Wydział Chemii, "Opracowanie nowej metody detekcji wirusa SARS-CoV-2 stosując metodę LAMP-DNAzym";

9. Dr Marta Ignasiak-Kciuk - Wydział Chemii, "Badanie mechanizmu uszkodzenia białka S otoczki koronawirusa Sars-CoV-2 wykorzystując promieniowanie z zakresu UV-Vis i powszechne sensybylizatory";

10. Prof. UAM dr hab. Małgorzata Rybka - Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, "Covid-19 – Czarna seria ciągle trwa. Medialny obraz koronawirusa i jego oddziaływanie społeczno-polityczne"; 

11. Prof. dr hab. Ewa Nowak -Wydział Filozoficzny, "Służby medyczne w warunkach moralnej paniki, stresu i traumy podczas pandemii COVID-19 (studium podwójnego wzorca)";

12. Prof. UAM dr hab. Jan Hauke - Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej, "Zróżnicowanie postaw społecznych w sferze usług edukacyjnych w czasie pandemii A";

13. Dr Michał Rzeszewski - Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej, "Wirtulna Rzeczywistość jako bezpieczna przestrzeń społeczna w czasie pandemii";

14. Prof. dr hab. Paweł Churski - Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej, "Wpływ pandemii na pozycję cudzoziemców na rynku pracy dużej aglomeracji miejskiej";

15. Prof. UAM dr hab. Alina Zajadacz - Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, "Zmiany w budżecie czasu wolnego i zachowaniach wolnoczasowych mieszkańców dużych miast w wyniku pandemii COVID-19";

16. Prof. UAM dr hab. Krzysztof Hajder - Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, "Rozwój gospodarki 4.0 jako instrument łagodzenia skutków pandemii COVID-19  ze szczególnym uwzględnieniem zmian stosunków pracy"; 

17. Prof. UAM dr hab. Dorota Piontek - Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, "Przekazy medialne w czasie pandemii COVID-19 jako predyktor dezinformacji i strachu społecznego";

18. Prof. zw. dr hab. Radosław Fiedler - Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, "Polityki zdrowotne w dobie pandemii COVID-19: od współpracy do rywalizacji międzynarodowej";

19. Prof. zw. dr hab. Jerzy Konieczny - Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, "Mobilne punkty pomocy medycznej, modułowe szpitale polowe. Doświadczenia organizacyjne i logistyczne COVID-19.Projekt rozwiązań systemowych w Wielkopolsce";

20. Dr Marcin Styszyński - Wydział Neofilologii, "Społeczne skutki pandemii Covid-19 w krajach Bliskiego Wschodu";

21. Prof. UAM dr hab. Jaromir Jeszke - Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu, "Patocenoza a COVID-19. Konteksty środowiskowe i kulturowe pandemii w Polsce";

22. Dr Dariusz Drążkowski - Wydział Psychologii i Kognitywistyki, "Wpływ autoperswazji na intencje zaszczepienia się na COVID-19";

23. Dr Julita Wojciechowska - Wydział Psychologii i Kognitywistyki, "Strategie kontrolne matek wobec zachowań jedzeniowych dzieci w warunkach izolacji społecznej "; 

24. Dr hab. Emilia Soroko - Wydział Psychologii i Kognitywistyki, "Czy dzienniczkowe interwencje autonarracyjne podczas pandemii COVID-19 przyczyniaja się do poprawy zdrowia psychicznego?";

25. Prof. UAM dr hab. Anna Słysz - Wydział Psychologii i Kognitywistyki, "Psychologiczne konsekwencje doświadczania pandemii COVID-19: wczesne nieadaptacyjne schematy a zdrowie psychiczne i dobrostan";

26. Dr Łukasz Skoczylas - Wydział Socjologii, “Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii” – realizacja praktyk religijnych w czasie pandemii"; 

27. Dr Dorota Irena Mroczkowska - Wydział Socjologii, "W kieracie pandemicznej codzienności: dynamika obszarów granicznych w trzech typach organizacji w Polsce";

28. Prof. dr hab. Marek Krajewski - Wydział Socjologii, "Życie codzienne Polaków w czasie pandemii wirusa SARS-CoV-2 i po jej zakończeniu. Przeobrażenia praktyk i społecznych oczekiwań";

29. Prof. UAM dr hab. Sławomir Banaszak - Wydział Studiów Edukacyjnych, "Studenci z niepełnosprawnościami w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w czasie pandemii koronawirusa COVID-19: trudności – wsparcie – rozwiązania";

30. Dr Anna Mazurowska - Wydział Studiów Edukacyjnych, "Covid-19 a funkcjonowanie ucznia. Analiza codziennych nawyków i zachowań prozdrowotnych uczniów kończących klasę 3. i 7. szkoły podstawowej".

 

Serdecznie gratulujemy!

Nauka Ogólnouniwersyteckie

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.