Wersja kontrastowa

Miniatura 7. Granty dla naukowców i naukowczyń z UAM

Wyniki konkursu MINIATURA 7, fot. Adrian Wykrota
Wyniki konkursu MINIATURA 7, fot. Adrian Wykrota

Pięcioro naukowców i naukowczyń z UAM uzyskało granty w konkursie MINIATURA 7 Narodowego Centrum Nauki. Dziś ogłoszono drugą listę rankingową dla wniosków, które zostały złożone w marcu.

Laureaci i laureatki z UAM:

Dr Karolina Baranowska, Wydział Anglistyki, “Związek między drugim i trzecim językiem obcym: Wpływ systematycznej ekspozycji na filmy ze ścieżką dźwiękową w języku drugim i napisami w języku trzecim na wysiłek poznawczy, rozwój słownictwa, oraz płynność w mówieniu w obu językach”,

Dr inż. Maciej Główczyński, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, “Mobilne rzeczywistości mieszane (MMR) w środowisku miejskim jako komponent procesu cyfrowego wytwarzania miejsc”,

Dr Roksana Helena Kruć-Fijałkowska, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, “Ocena występowania mikroplastiku w wodach przeznaczonych do spożycia ujmowanych z infiltracyjnych ujęć wód”,

Dr Sebastian Kubicki, Wydział Neofilologii, “Polemika z judaizmem rabinicznym i chrześcijaństwem karaimskiego uczonego końca I Rzeczypospolitej Szełomo syna Aharona - kwerenda biblioteczna w Jerozolimie”,

Dr Karolina Kiejnich-Kruk, Wydział Prawa i Administracji, “Automatyzacja decyzji sądowych w sprawach karnych”.

W siódmej edycji konkursu MINIATURA finansowanie otrzymało 69 badaczek i badaczy z całej Polski, którzy zrealizują pojedyncze działania naukowe, takie jak badania wstępne, pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze albo wyjazdy konsultacyjne o wartości ponad 2,5 mln zł. Dziś ogłoszono listę rankingową w konkursie MINIATURA 7 dla wniosków, które zostały złożone w marcu.

Zobacz też: OPUS 24 i SONATA 18. Granty dla naukowców i naukowczyń z UAM

Nauka Ogólnouniwersyteckie

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.