Wersja kontrastowa

Nasi naukowcy w Komitetach Naukowych PAN!

Nasi naukowcy w Komitetach Naukowych PAN
Nasi naukowcy w Komitetach Naukowych PAN
Obraz

Polska Akademia Nauk ogłosiła wyniki Wyborów Członków Komitetów Naukowych PAN. Wśród nich nie zabrakło naszych naukowców. 

 

Komitety Polskiej Akademii Nauk są krajową reprezentacją różnych środowisk i dyscyplin naukowych. Ich członkowie wybierani są przez środowiska naukowe poszczególnych dziedzin – fizyków, biochemików, socjologów itd. Poza członkami PAN zasiadają w nich naukowcy z niezwiązanych z Akademią innych instytutów badawczych oraz szkół wyższych, a także przedstawiciele instytucji i organizacji gospodarczych i społecznych. Służą oni jako doradcy w sprawach dotyczących technologii, inżynierii, biologii, medycyny, nauk o Ziemi, nauk społecznych, humanistycznych, rolniczych i ścisłych. Komitety pełnią funkcje ciał doradczych i opiniodawczych. Opracowują stanowiska i ekspertyzy naukowe dla administracji państwowej, pomagają w rozwiązywaniu określonych kwestii naukowych. Opiniują akty normatywne dotyczące nauki, jej zastosowań oraz kształcenia. Zajmują się także upowszechnianiem i wprowadzaniem wyników badań, oraz wspierają rozwój poszczególnych dyscyplin.

 

Komitet Historii Nauki i Techniki PAN

 • Prof. dr hab. Janusz Skoczylas - Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM
   

Komitet Językoznawstwa PAN

 • Prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk – Wydział Anglistyki
 • Prof. UAM dr hab. Tomasz Mika – Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
 • Prof. dr hab. Małgorzata Witaszek-Samborska – Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
 • Prof. dr hab. Anna Piotrowicz– Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
 • Prof. dr hab. Teresa Tomaszkiewicz – Wydział Neofilologii

 

Komitet Nauk Etnologicznych PAN

 • Prof. UAM dr hab. Anna Weronika Brzezińska – Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa
 • Prof. dr hab. Michał Buchowski– Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa
 • Prof. UAM dr hab. Agnieszka Chwieduk– Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa
 • Prof. UAM dr hab. Wojciech Dohnal– Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa
 • Prof. UAM dr hab. Danuta Maria Penkala-Gawęcka– Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa

 

Komitet Nauk Filozoficznych PAN

 • Prof. dr hab. Roman Kubicki – Wydział Filozoficzny
 • Prof. dr hab. Roman Murawski – Wydział Matematyki i Informatyki

 

Komitet Nauk Historycznych PAN

 • Prof. UAM dr hab. Danuta Konieczka-Śliwińska – Wydział Historii
 • Prof. dr hab. Krzysztof A. Makowski – Wydział Historii
 • Prof. dr hab. Tomasz Schramm – Wydział Historii

 

Komitet Nauk o Kulturze Antycznej PAN

 • Prof. UAM dr hab. Katarzyna Balbuza – Wydział Historii
 • Prof. dr hab. Kazimierz Ilski– Wydział Historii
 • Prof. dr hab. Krystyna Bartol - Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
 • Prof. dr hab. Elżbieta Wesołowska - Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
 • Prof. dr hab. Leszek Mrozewicz - Instytut Kultury Europejskiej

 

Komitet Nauk o Kulturze PAN

 • Prof. UAM dr hab. Marianna Michałowska – Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa
 • Prof. Ewa Rewers – Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa
 • Prof. UAM dr hab. Agata Skórzyńska– Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa

 

Komitet Nauk o Literaturze PAN

 • Prof. UAM Zbigniew Kopeć – Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
 • Prof. dr hab. Katarzyna Kuczyńska-Koschany– Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
 • Prof. dr hab. Anna Legeżyńska–Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
 • Prof. dr hab. Piotr Urbański - Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
 • Prof. dr hab. Paweł Zajas – Wydział Anglistyki

 

Komitet Nauk o Sztuce PAN

 • Prof. UAM dr hab. Stanisław Czekalski -  Wydział Nauk o Sztuce
 • Prof. UAM dr hab. Mikołaj Jazdon Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
 • Prof. dr hab. Piotr Juszkiewicz -Wydział Nauk o Sztuce
 • Prof. UAM dr hab. Michał Mencfel - Wydział Nauk o Sztuce
 • Prof. dr hab. Tadeusz J. Żuchowski -Wydział Nauk o Sztuce

 

Komitet Nauk Orientalistycznych PAN

 • Prof. UAM hab. Arkadiusz Jabłoński – Wydział Neofilologii
 • Prof. dr hab. Henryk Jankowski – Wydział Neofilologii
 • Prof. dr hab. Piotr Muchowski – Wydział Neofilologii
 • Prof. UAM dr hab. Krzysztof Stroński – Wydział Neofilologii
 • Prof. dr hab. Estera Żeromska– Wydział Neofilologii

 

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN

 • Prof. dr hab. Agnieszka Cybal – Michalska – Wydział Studiów Edukacyjnych
 • Prof. dr hab. Agnieszka Gromkowska – Melosik -Wydział Studiów Edukacyjnych
 • Prof. dr hab. Zbyszko Melosik - Wydział Studiów Edukacyjnych

 

Komitet Nauk Politycznych PAN

 • Prof. UAM dr hab. Magdalena Musiał – Karg – Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
 • Prof.UAM dr hab. Andrzej Stelmach– Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
 • Prof. UAM dr hab. Tadeusz Wallas– Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

 

Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN

 • Prof. dr hab. Janusz Czebreszuk – Wydział Archeologii
 • Prof. UAM dr hab. Maciej Przemysław Kaczmarek - Wydział Archeologii
 • Prof. dr hab. Przemysław Makarowicz - Wydział Archeologii
 • Prof. dr hab. Andrzej Michałowski - Wydział Archeologii
 • Prof. dr hab. Danuta Minta-Tworzowska - Wydział Archeologii
 • Prof. dr hab. Marzena Helena Szmyt- Wydział Archeologii

 

Komitet Nauk Prawnych PAN

 • Prof. dr hab. Wojciech Dajczak– Wydział Prawa i Administracji
 • Prof. dr hab. Marek Smolak – Wydział Prawa i Administracji

 

Komitet Nauk Teologicznych PAN

 • Prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz– Wydział Teologiczny

Komitet Słowianoznawstwa PAN

 

 • Prof. UAM dr hab. Anna Gawarecka – Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
 • Prof. UAM dr hab. Izabela Lis-Wielgosz – Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
 • Prof. dr hab. Andrzej Sitarski – Wydział Neofilologii
 • Prof. dr hab. Bogusław Zieliński – Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 

Komitet Socjologii PAN

 • Prof. dr hab. Rafał Drozdowski – Wydział Socjologii
 • Prof. UAM dr hab. Honorata Jakubowska – Wydział Socjologii
 • Prof. UAM dr hab. Krzysztof Podemski – Wydział Socjologii
 • Prof. dr hab. Marek Ziółkowski – Wydział Socjologii

 

Komitet Biologii Molekularnej Komórki PAN

 • Prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek – Wydział Biologii

 

Komitet Biologii Organizmalnej PAN

 • Prof. UAM dr hab. Zbigniew Celka – Wydział Biologii
 • Prof. dr hab. Joachim Cieślik – Wydział Biologii
 • Prof. dr hab. Bogdan Jackowiak – Wydział Biologii
 • Prof. UAM dr hab. Piotr Szkudlarz – Wydział Biologii
 • Prof. UAM dr hab. Anita Szwed– Wydział Biologii
 • Prof. UAM dr hab. Justyna Wiland-Szymańska – Wydział Biologii

 

Komitet Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN

 • Prof. dr hab. Leszek Rychlik– Wydział Biologii
 • Prof. UAM dr hab. Rafał Zwolak– Wydział Biologii

 

Komitet Astronomii PAN

 • Prof. UAM dr hab.  Agnieszka Kryszczyńska – Wydział Fizyki
 • Prof. UAM dr hab. Tomasz Kwiatkowski – Wydział Fizyki
 • Prof. dr hab. Edwin Wnuk – Wydział Fizyki

 

Komitet Badań Czwartorzędu PAN

 • Prof. dr hab. Mariusz Lamentowicz – Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
 • Prof. dr hab. Małgorzata Pisarska-Jamroży - Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 

Komitet Chemii Analitycznej PAN

 • Prof. dr hab. Danuta Barałkiewicz – Wydział Chemii
 • Prof. dr hab. Wiesław Wasiak – Wydział Chemii

 

Czytaj także: Nasi młodzi naukowcy ze stypendiami MNiSW!

 

Komitet Chemii PAN

 • Prof. dr hab. Robert Pietrzak – Wydział Chemii

 

Komitet Fizyki PAN

 • Prof. dr hab. Adam Miranowicz – Wydział Fizyki
 • Prof. dr hab. Ryszard Naskręcki – Wydział Fizyki
 • Prof. dr hab. Ireneusz Weymann – Wydział Fizyki

 

Komitet Krystalografii PAN

 • Prof. UAM dr hab. Elżbieta Bartoszak-Adamska – Wydział Chemii
 • Prof. dr hab. Maciej Kozak – Wydział Fizyki
 • Prof. UAM dr hab. Paweł Piszora – Wydział Chemii

 

Komitet Matematyki PAN

 • Prof. dr hab. Grzegorz Banaszak – Wydział Matematyki i Informatyki
 • Prof. dr hab. Wacław Bogusław Marzantowicz – Wydział Matematyki i Informatyki
 • Prof. dr hab. Mieczysław Mastyło – Wydział Matematyki i Informatyki
 • Prof. dr hab. Leszek Skrzypczak – Wydział Matematyki i Informatyki
 • Prof. dr hab. Witold Wnuk  – Wydział Matematyki i Informatyki

 

Komitet Nauk Geograficznych PAN

 • Prof. dr hab. Paweł Churski – Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
 • Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek – Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
 • Prof. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz – Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
 • Prof. dr hab. Andrzej Leon Kostrzewski – Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
 • Prof. UAM dr hab. Małgorzata Barbara Mazurek Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
 • Prof. dr hab. Zbigniew Zwoliński – Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 

Komitet Nauk Geologicznych

 • Prof. UAM dr hab. Błażej Berkowski – Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
 • Prof. dr hab. Józef Górski – Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
 • Prof. UAM dr hab. Witold Szczuciński – Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
   

Komitet Akustyki PAN

 • Prof. UAM dr hab. Roman Gołębiowski – Wydział Fizyki
 • Prof. UAM dr hab. Arkadiusz Józefczak – Wydział Fizyki
 • Prof. dr hab. Anna Preis – Wydział Fizyki
 • Prof. UAM dr hab. Ewa Skrodzka – Wydział Fizyki
 • Prof. UAM dr hab. Andrzej Wicher – Wydział Fizyki

 

 

Nauka Ogólnouniwersyteckie

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.