Wersja kontrastowa

OPUS 24 i SONATA 18. Granty dla naukowców i naukowczyń z UAM

OPUS 24 i SONATA 18. Granty dla naukowców i naukowczyń z UAM, fot. Adrian Wykrota
OPUS 24 i SONATA 18. Granty dla naukowców i naukowczyń z UAM, fot. Adrian Wykrota

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło dziś wyniki konkursów OPUS 24 i SONATA 18. Wśród laureatów są naukowcy i naukowczynie z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Do obu konkursów złożono łącznie 3015 wniosków, spośród których 363 zostały zakwalifikowane do finansowania. Badaczki i badacze otrzymają niemal 520 mln zł na realizację projektów z zakresu badań podstawowych w polskich jednostkach.

 

Oto lista laureatów i laureatek z UAM:

 

OPUS 24

dr Iwona Mazur, "Osoby z niepełnosprawnością wzroku a funkcje tekstów multimodalnych: Opracowanie modelu funkcjonalnego audiodeskrypcji", Wydział Anglistyki,

dr hab. Marcin Kilarski, "Uniwersalia semantyczne systemów klasyfikatorów", Wydział Anglistyki,

prof. dr hab. Boris Lanin, "Dziedzictwo George’a Orwella: postkomunistyczna dystopia w Rosji, Ukrainie i Białorusi", Wydział Neofilologii,

prof. Darius von Güttner Sporzyński, "Kronika polska biskupa Wincentego zwanego Kadłubkiem. Pierwsze wydanie krytyczne łacińsko-angielskie", Wydział Historii,

dr Martyna Kusak, "Zastosowanie obliczeniowych nauk społecznych do unijnego impasu w retencji danych", Wydział Prawa i Administracji,

dr Katarzyna Zawadzka, "Znaczenie zmiennego wydobywania z pamięci dla skutecznego uczenia się", Wydział Psychologii i Kognitywistyki,

prof. Mikołaj Olejniczak, "Mechanizm rozpoznawania RNA przez posiadające domenę KH białka KhpA i KhpB bakterii Streptococcus pneumoniae", Wydział Biologii,

dr Magdalena Masłoń, "Catch T21: Badanie mechanizmów odpowiedzialnych za amplifikację RNA w patogenezie Trisomii 21", Centrum Zaawansowanych Technologii,

dr Zuzanna Rosin, "Efektywność odtwarzania miejsc lęgowych jako kompensacji przyrodniczej dla modernizacji zabudowy miejskiej, Wydział Biologii,

dr Aleksandra Łukasiewicz, "Mechanizmy zależne od kondycji wpływające na wybór partnera (pokopulacyjny dobór płciowy) na poziomie gamet u ludzi", Wydział Biologii,

prof. Tomasz Łuczak, "Własności strukturalne grafów i hipergrafów", Wydział Matematyki i Informatyki,

dr Anna Pieńkowska-Furze, dr Michał Jakubowicz, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych,

prof. Violetta Patroniak, "zastosowanie nowych związków kompleksowych w przekształceniach elektrokatalitycznych ditlenku węgla i wody", Wydział Chemii.

dr Michał Jakubowicz, "Paleografia północno-zachodniej krawędzi Gondwany w trakcie dewońskiej ewolucji Oceanu Reik", Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych,

dr Anna Pieńkowska-Furze, "Archiwa arktyczne z Holocene Thermal Maximum jako mapa drogowa dla nieuchronnych przemian w ekosystemach morskich, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 

SONATA 18

dr Bartłomiej Chomański, "Polityczna nieracjonalność, media społecznościowe i etyka dezinformacji", Wydział Filozoficzny,

dr Małgorzata Olsza, "Ciąża, ciało i prawa reprodukcyjne w amerykańskich komiksach i powieściach graficznych (1970-2022)", Wydział Anglistyki,

dr Rafał Szymanowski, "Zeitenwende. Zmiana i jej kontestacja w modelu strategicznej zagranicznej polityki gospodarczej Niemiec", Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa,

dr Piotr Alexandrowicz, "EXTRA: Dekretały, wczesnonowożytna kanonistyka i prawnicze komentarze dzisiaj", Wydział Prawa i Administracji,

dr Katarzyna Błaszczyk, "Wykorzystanie właściwości ludzkich wczesnych komórek β w celu udoskonaleniu wytwarzania komórek produkujących insulinę w warunkach in vitro", Wydział Biologii,

Jagoda Litowczenko-Cybulska, "Opracowanie i charakterystyka nowego biotuszu do wytwarzania drukowanych 3D biosztucznych protez pulsacyjnych do zastosowań w inżynierii tkankowej - PulsBioInk", Centrum NanoBioMedyczne,

dr Dawid Pakulski, "Dwuwymiarowe kowalencyjne szkielety organiczne jako wysokowydajne elektrody w bateriach cynkowych i glinowych", Centrum Zaawansowanych Technologii,

dr inż. Roksana Markiewicz, "Nowe biosorbenty na bazie celulozy w technologiach uzdatniania wody: rola oddziaływań powierzchniowych i międzycząsteczkowych", Centrum NanoBioMedyczne.

 

OPUS to najpopularniejszy konkurs w ofercie NCN skierowany do szerokiego grona odbiorców. Nie ma w nim ograniczeń co do zaawansowania kariery kierownika projektu, posiadanego stopnia czy tytułu naukowego lub doświadczenia w prowadzeniu badań.

W OPUSIE można składać standardowo wnioski obejmujące krajowe projekty badawcze, projekty z udziałem partnerów zagranicznych lub z wykorzystaniem przez polskie zespoły wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. Dodatkowo w tej edycji konkursu, można było składać również wnioski o finansowanie projektów realizowanych we współpracy międzynarodowej zgodnie z Lead Agency Procedure w programie Weave. 

Konkurs SONATA 18 skierowany jest do badaczek i badaczy ze stopniem doktora, uzyskanym od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem i ma na celu wsparcie osób rozpoczynających karierę̨ naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań. W tej edycji konkursu złożono 1094 wnioski, których łączna wartość przekroczyła 1,2 mld zł. Ostatecznie do finansowania zakwalifikowano 139 projektów o wartości ponad 155,5 mln zł.

 

Zobacz też: Prof. Violetta Patroniak. Uczę się od młodych

Nauka Ogólnouniwersyteckie

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.