Wersja kontrastowa

Zespół Wikipedystów SNH zaprasza do współpracy

Fot. Maciej Nowaczyk
Fot. Maciej Nowaczyk
Obraz

Od nowego roku akademickiego Szkoła Nauk Humanistycznych UAM rozpoczyna współpracę ze Stowarzyszeniem Wikimedia Polska, jedynym oficjalnym przedstawicielem Wikimedia Foundation.  Współpraca opierać się będzie o dwa filary: dydaktyczny i badawczy.

 

Inicjatorką i koordynatorem projektu jest dr Magdalena Lachowicz z Katedry Studiów Wschodnich Wydziału Historii UAM. W ramach Zespołu Wikipedystów Szkoły Nauk Humanistycznych UAM powstaną projekty indywidualne, zespołowe, także dydaktyczne z udziałem studentów (edytowanie haseł przedmiotowych, biograficznych, Wikisłowników), służące m. in. wprowadzeniu nowych haseł do Wikipedii bądź poprawieniu haseł już istniejących. W projekcie udział mogą wziąć wszyscy zainteresowani również Koła Naukowe. Autorska koncepcja merytoryczna projektu wikipedycznego otrzyma pełne wsparcie i gwarancję szybkiej publikacji.

 

W bieżącym roku akademickim 2020-2021 już w listopadzie proponowane jest uruchomienie trzech komponentów w programie:

 

- Projekt Białoruś, w którym we współpracy z Wikipedią Białoruską będziemy uzupełniać hasła z zakresu polskiej historii (w języku polskim - zapewniamy tłumaczenie na język białoruski);

- Akademicki Poznań, w którym będziemy skupiać się na upowszechnieniu historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i wyników badań naukowych naszych pracowników akademickich w polskiej Wikipedii;

 - Projekt otwarty: miejsce na Państwa autorską koncepcję, która odbiega w swoim charakterze od dwóch wyżej wymienionych.

 

Stowarzyszenie Wikimedia Polska zapewnia kompleksowe wsparcie szkoleniowe oraz redaktorskie ze strony doświadczonych wikipedystów, a także pełną dokumentację i monitoring oddziaływania projektu wikipedycznego.  Możliwa jest współpraca wielostronna z zewnętrznymi partnerami, m. in. z liceami.

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłoszenia do końca października 2020. Pełna informacja zostanie przesłana w formie korespondencji e-mailowej

 

Na Wydziale Historii w semestrze zimowym odbędzie się pierwsze pilotażowe szkolenie w dniu 06.10. 2020 roku. 

Szkolenie składać się będzie z dwóch części - teoretycznej z zakresu struktury projektów prowadzonych przez Wikimedia Polska, Wikipedia Commons, zasad praw autorskich w Wikipedii o  godzinie 10:00 do 12:00 w MS Teams i części praktycznej o godzinie 16:30 do 18:30  w Coll. Historicum - z zakresu narzędzi edycji haseł. Zgłoszenia można przesyłać na adres  dr Magdaleny Lachowicz malachow@amu.edu.pl do dnia 25.09. 2020. (Istotna uwaga organizacyjna dotycząca liczby miejsc: część pierwsza-  liczba nieograniczona, część druga ograniczona -  liczy się kolejność zgłoszeń.)

Nauka Ogólnouniwersyteckie
Zobacz podobne

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.