Wersja kontrastowa

Zwierzętarnia CZT UAM otrzymała certyfikat PCA

Zwierzętarnia CZT UAM otrzymała certyfikat PCA
Zwierzętarnia CZT UAM otrzymała certyfikat PCA
Obraz

Sukces pracowników Zwierzętarni Centrum Zaawansowanych Technologii UAM. W grudniu 2022 roku Zwierzętarnia uzyskała certyfikację Polskiego Centrum Akredytacji.

Za koordynację całości prac związanych z uzyskaniem przez Zwierzętarnię CZT UAM akredytacji odpowiedzialni byli: mgr inż. Adam Plewiński, kierownik Zwierzętarni CZT UAM/kierownik Laboratorium Badawczego oraz mgr Katarzyna Sołtysiak, kierownik ds. Jakości - System Zarządzania.

Uzyskana akredytacja jest drugą tego typu w Polsce, co świadczy o poziomie trudności jej wdrożenia w takich jednostkach. Certyfikat poświadcza, że laboratorium funkcjonuje w szczegółowo określonym schemacie, wykorzystując najwyższej jakości aparaturę oraz specjalistyczne materiały badawcze.

Prowadzenie Zwierzętarni wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 daje pewność uzyskania wiarygodnych wyników badań, które cechują się dużą dokładnością. Certyfikat akredytacji ISO 17025 potwierdza, że w placówce pracuje wykwalifikowany personel o najwyższych kompetencjach badawczych. Akredytacja to wyjście naprzeciw wysokim oczekiwaniom badaczy polskich i międzynarodowych.

Przygotowania do uzyskania akredytacji obejmowały zaprojektowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005, ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących oraz trójstopniową ocenę przeprowadzoną przez audytorów i ekspertów Polskiego Centrum Akredytacji obejmującą przegląd dokumentacji, wizytację wstępną oraz ocenę na miejscu połączoną z obserwacją wykonywanych badań w Zwierzętarni CZT UAM.

Z dumą prezentujemy uzyskany zakres akredytacji oraz szczegółowe informacje, które znajdują się na stronie internetowej PCA.

Zobacz też: Super robot z Centrum Zaawansowanych Technologii UAM

 

Nauka Ogólnouniwersyteckie

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.