Opinie
Prof. Dziubalska-Kołaczyk

Krytyczna dyskusja na temat systemu oceny działalności naukowej trwa w wielu gremiach akademickich. Jestem przekonana, że system trzeba udoskonalić.

Prof. Roman Kubicki

W internecie moją uwagę zwróciła ta informacja: „W wykazie kategorii naukowych przyznanych w 2022 roku podmiotom systemu szkolnictwa wyższego i nauki w poszczególnych dyscyplinach naukowych przez Ministra Edukacji i Nauki znalazło się 1145 podmiotów. Z czego 65...

Fotografia w nagłówku
Treść
Październikowe „Życie Uniwersyteckie” poleca się do czytania! Nowy numer jest już dostępny na naszej stronie.
Fotografia w nagłówku
Treść
Obradujący w Poznaniu XXXI Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich, w dniu 24 września 2022 roku wybrał swe nowe władze na kadencję 2022-2025.
Fotografia w nagłówku
Treść
Z prof. Agnieszką Gajewską, autorką nominowanej do Nagrody Nike książki „Stanisław Lem. Wypędzony z Wysokiego Zamku” i laureatką Nagrody Literackiej Gdynia, rozmawia Ewa Konarzewska-Michalak.
Jesteśmy świadkami wymierania gatunków, zmian siedlisk oraz zmian klimatycznych. Znikają cenne obszary, dlatego ich ochrona oraz dokumentacja jeszcze żyjacych tam zwierząt jest niezwykle ważna.
UAM w fotografii
Polecane
Nowości UAM.TV