Wersja kontrastowa

Miniatura 7 - znamy kolejne wyniki

Collegium Minus
Collegium Minus
Obraz

Kolejnych sześć badaczek otrzymało finansowanie w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki Miniatura 7.

Są to:

Z Wydziału Biologii:

 

Dr Aleksandra Kinga Świda-Barteczka - Identyfikacja modułów miRNA9662/mitochondrialne czynniki terminacji transkrypcji związanych z rozwojem chloroplastów w jęczmieniu (Hordeum vulgare L., odmiana Golden Promise), badania wstępne/pilotażowe;

Dr Małgorzata Grabowska - Czy czas ma znaczenie? Wpływ wyłączenia wybranych genów na powstawanie komórek β trzustki na różnych etapach różnicowania ludzkich pluripotencjalnych komórek macierzystych., badania wstępne/pilotażowe;

Dr Natalia Maria Ziojła - Rola czynnika transkrypcyjnego ETV1 w rozwoju ludzkiej endokrynnej trzustki, badania wstępne/pilotażowe.

 

Z Instytutu Filologii Słowiańskiej

 
Dr Magdalena Baer - Styl prawny w chorwackim języku standardowym, kwerenda
 
Z Wydziału Chemii
 
Dr Arleta Sierakowska - Reakcja otwierania pierścieni tiofenu jako narzędzie do syntezy bioaktywnych pochodnych kofeiny, badania wstępne/pilotażowe;
 
Z Wydziału Fizyki
 
Dr Małgorzata Paprzycka - Synteza i właściwości magnetooptyczne magnetycznych cieczy jonowych bazujących na jonach lantanowców oraz ich potencjalne zastosowanie w optoelektronice, badania wstępne/pilotażowe;
 
 
Nauka Ogólnouniwersyteckie

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.