Wersja kontrastowa

UAM w rankingu szanghajskim 2023

fot. Adrian Wykrota
fot. Adrian Wykrota
Obraz

Opublikowano wyniki Academic Ranking of World Universities (rankingu szanghajskiego). W światowej czołówce podobnie jak w ostatnich latach znajdują się Harvard University i Stanford University oraz Massachusetts Institute of Technology.

W tym roku sklasyfikowanych zostało 9 uczelni z Polski. Czołowe miejsca zajęły: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski (401-500 na świecie) oraz Akademia Górniczo-Hutnicza (801-900 na świecie).

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu utrzymał swoją pozycję i tak jak w poprzednich dwóch latach uplasował się w przedziale 901-1000.

W stosunku do roku ubiegłego UAM odnotował wzrost we wskaźniku oceniającym publikacje w Nature Science (N&S). Wskaźniki oceniające aktywność pracowników (PCP) oraz prace indeksowane w Science Citation Index‐Expanded i Social Science Citation Index bazy Web of Science (PUB) uzyskały kolejno o 2.6 i 0.6 pkt. mniej niż w roku ubiegłym.

Ranking szanghajski ocenia uczelnie wyższe, wykorzystując dane o laureatach nagrody Nobla i medalu Fieldsa, najwyżej cytowanych pracach, artykułach opublikowanych w Nature Science oraz dane z baz Science Citation Index‐Expanded i Social Science Citation Index (Clarivate Analytics).

Link do całego zestawienia: https://www.shanghairanking.com/rankings/arwu/2023

Link do metodologii rankingu: https://www.shanghairanking.com/methodology/arwu/2023

Nauka Ogólnouniwersyteckie

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.